GOPS w Gnojnie

Wersja do druku

Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Gnojnie

adres: Gnojno 145, 28-114 Gnojno
telefon: (041) 353 20 36
e-mail: gops_gnojno@poczta.onet.pl
forma organizacyjna - jednostka budetowa
podstawa prawna dziaania - uchwaa Rady Gminy w Gnojnie nr XI/37/90 z dnia 22 lutego 1990 r. o utworzeniu GOPS w Gnojnie

REGON - 290803694
NIP - 655-14-34-499

p.o. Kierownika - Renata Bochnacka
g. Ksigowy - Renata Janik
pracownik socjalny - Zofia Krowiska
referent ds. wiadcze socjalnych - Monika Boro
specjalista pracy z rodzin - Agata Moas

 

Zaproszenie do skadania ofert

Sprawozdania finansowe

Rozstrzgnicie konkursu

Zaproszenie uzupeniajce PIS

Rozstrzygnicie konkursu

Zaproszenie do skadania ofert na rok 2009

Zaproszenie do skadania ofert na rok 2010

Rozstrzygnicie konkursu 2010

Statystyki biecej stronyWywietle: 16267

Wprowadzi(a) do systemu: Maria Woniak, data: 2003-06-27 15:52:21
Opublikowa(a): Maria Woniak, data publikacji: 2003-07-15 16:55:55
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2019-05-09 12:45:01
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony