GOPS w Gnojnie

Wersja do druku

Gminny Orodek Pomocy Spoecznej W Gnojnie

Gnojno nr 145 28-114 Gnojno
tel. (041) 353 20 36
e-mail: gops_gnojno@poczta.onet.pl
forma organizacyjna - jednostka budetowa
podstawa prawna dziaania - uchwaa Rady Gminy w Gnojnie nr XI/37/90 z dnia 22.02.1990 r o utworzeniu GOPS w Gnojnie

REGON - 290803694
NIP 655-14-34-499

Kierownik - Dorota Boro
g. Ksigowy - Renata Janik
pracownik socjalny - Zofia Krowiska
pracownik socjalny - Renata Bochnacka
referent ds. wiadcze socjalnych - Monika Boro
specjalista pracy z rodzin - Agata Moas

Zaproszenie do skadania ofert

Rozstrzgnicie konkursu

Zaproszenie uzupeniajce PIS

Rozstrzygnicie konkursu

Zaproszenie do skadania ofert na rok 2009

Zaproszenie do skadania ofert na rok 2010

Rozstrzygnicie konkursu 2010

Statystyki biecej stronyWywietle: 11616

Wprowadzi(a) do systemu: Maria Woniak, data: 2003-06-27 15:52:21
Opublikowa(a): Maria Woniak, data publikacji: 2003-07-15 16:55:55
Ostatnia zmiana: Adam Stachowicz, data: 2014-02-21 14:11:19
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony