GOPS w Gnojnie

Wersja do druku

Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Gnojnie

adres: Gnojno 145, 28-114 Gnojno
telefon: (041) 353 20 36
e-mail: gops_gnojno@poczta.onet.pl
forma organizacyjna - jednostka budetowa
podstawa prawna dziaania - uchwaa Rady Gminy w Gnojnie nr XI/37/90 z dnia 22 lutego 1990 r. o utworzeniu GOPS w Gnojnie

REGON - 290803694
NIP - 655-14-34-499

p.o. Kierownika - Renata Bochnacka
g. Ksigowy - Renata Janik
pracownik socjalny - Zofia Krowiska
referent ds. wiadcze socjalnych - Monika Boro
specjalista pracy z rodzin - Agata Moas

 

Ogoszenia

Sprawozdania finansowe

Zaczone pliki:

Raport o stanie zapewniania dostpnoci podmiotu publicznego
(gops-raport-oszd-032021.pdf - 110.566 KB) Data publikacji: 2021-03-29 13:25:18 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Stan na dzie 1 stycznia 2021 r.

Statystyki biecej stronyWywietle: 18692

Wprowadzi(a) do systemu: Maria Woniak, data: 2003-06-27 15:52:21
Opublikowa(a): Maria Woniak, data publikacji: 2003-07-15 16:55:55
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2021-03-29 13:25:18
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony