Obwieszczenie Zarzdu Wojewdztwa witokrzyskiego

2020-10-14 14:23:24 Informacje

o przystpieniu do sporzdzania "Regionalnego Planu Transportowego Wojewdztwa witokrzyskiego na lata 2021-2030" wicej»

Obwieszczenie

2020-08-11 18:53:00 Informacje

Obwieszczenie Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w Kielcach utrzymujcego w mocy decyzj Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 stycznia 2020r., znak: ROS.II.6220.5.2019 stwierdzajcej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko. wicej»

Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzdzie Gminy w Gnojnie

2020-08-06 09:10:54 Informacje

wicej»

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE KANDYTATW NA RACHMISTRZW TERENOWYCH

2020-06-15 10:52:14 Informacje

Wjt Gminy Gnojno
Gminny Komisarz Spisowy
ogasza otwarty i konkurencyjny nabr kandydatw na rachmistrzw terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
wicej»

Informacja o rozpoczciu realizacji projektu partnerskiego "e-Pracownie W"

2018-07-30 09:02:11 Informacje

Informacja o rozpoczciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Wojewdztwa witokrzyskiego” wicej»

NOWE TERMINY SKADANIA WNIOSKW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO I NOWE WZORY WNIOSKU!

2012-01-24 10:45:50 Informacje

Procedura o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wicej»

INFORMACJA

2012-01-17 12:38:12 Informacje

Rejestr dziaalnoci regulowanej w zakresie odbierania odpadw komunalnych wicej»