Informacja o rozpoczciu realizacji projektu partnerskiego "e-Pracownie W"

2018-07-30 09:02:11 Informacje

Informacja o rozpoczciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Wojewdztwa witokrzyskiego” wicej»

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoy Podstawowej w Jarzbkach

2018-05-15 15:47:46 Ogoszenia o naborze

WJT GMINY GNOJNO
ogasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Szkoy Podstawowej w Jarzbkach wicej»

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoy Podstawowej w Balicach

2018-05-15 15:24:07 Ogoszenia o naborze

WJT GMINY GNOJNO
ogasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Szkoy Podstawowej w Balicach wicej»

14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy

2017-08-08 12:52:10 Informacje

W dniu 14 sierpnia 2017 r. Urzd Gminy w Gnojnie bdzie nieczynny. wicej»

Informacja Starosty Buskiego

2017-04-26 15:22:43 Informacje

Publikacja informacji Starosty Buskiego wicej»

Ogoszenie o zamwieniu

2016-10-17 14:26:06 OGOSZENIA

Organizacja usug szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Dobry Zawd - Lepsze ycie" wicej»

OGOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTPOWANIA O UDZIELENIE ZAMWIENIA NA WIADCZENIE USUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANDPOSRTU ZBIOROWEGO

2016-01-28 09:29:46 OGOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTPOWANIA

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1440) Wjt Gminy Gnojno ogasza zamiar przeprowadzenia postpowania o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie usug w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gnojno wicej»

UWAGA !!!

2015-04-14 10:31:35 Informacje

Adres poczty elektronicznej wicej»

NOWE TERMINY SKADANIA WNIOSKW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO I NOWE WZORY WNIOSKU!

2012-01-24 10:45:50 Informacje

Procedura o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wicej»

INFORMACJA

2012-01-17 12:38:12 Informacje

Rejestr dziaalnoci regulowanej w zakresie odbierania odpadw komunalnych wicej»