Ogoszenie o naborze na wolne stanowisko urzdnicze w Urzdzie Gminy w Gnojnie

2019-09-11 14:18:35 Ogoszenia o naborze

WJT GMINY GNOJNO OGASZA NABR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektor ds. przygotowania i realizacji projektw w Referacie Inwestycji i Infrastruktury wicej»

Ogoszenie o naborze na wolne stanowisko urzdnicze w Urzdzie Gminy w Gnojnie

2019-08-27 12:41:57 Ogoszenia o naborze

WJT GMINY GNOJNO OGASZA NABR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektor ds. ksigowoci budetowej w Referacie Finansowym wicej»

Ogoszenie o naborze na wolne stanowisko urzdnicze w Urzdzie Gminy w Gnojnie

2019-08-27 12:37:37 Ogoszenia o naborze

WJT GMINY GNOJNO OGASZA NABR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektor ds. ksigowoci podatkowej w Referacie Finansowym wicej»