Gminna Biblioteka Publiczna

Wersja do druku

Gminna Biblioteka Publiczna w Gnojnie z Filiami w:

Balicach orazRaczycach

Gnojno 145 (budynek Urzdu Gminy) 28-114 Gnojno

Tel. (041) 353 20 61

Forma organizacyjna – jednostka organizacyjna kultury

podstawa prawna dziaania - uchwaa Rady Gminy w Gnojnie nr XXII/108/92 z dnia 30.12.1992 r o utworzeniu GBP

REGON – 290016329

Dyrektor – Hannna Wojciechowska

Gminna Biblioteka Publiczna w Gnojnie czynna w dniach:

Poniedziaek - od godz.730 do godz. 1230

Wtorek - od godz.930 do godz. 1700

roda - od godz. 730 do godz. 1700

Czwartek - od godz. 730 do godz. 1530

Pitek - od godz. 730 do godz. 1530

Sobota - od godz. 730 do godz. 1300

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej - w Balicach

Balice nr 62 B 28-114 Gnojno

Modszy Bibliotekarz – Anna Wach

czynna w dniach:

Wtorek - od godz. 730 do godz. 1230

roda - od godz. 1200 do godz. 1700

Czwartek - od godz. 730 do godz. 1230

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej - w Raczycach

Raczyce nr 53 A 28-114 Gnojno

Modszy Bibliotekarz – Danuta Warszawska

czynna w dniach:

Wtorek - od godz.1100 do godz. 1600

Czwartek - od godz.1030 do godz. 1530

Statystyki biecej stronyWywietle: 4802

Wprowadzi(a) do systemu: Maria Woniak, data: 2003-06-27 15:49:28
Opublikowa(a): Maria Woniak, data publikacji: 2003-07-15 16:55:21
Ostatnia zmiana: Adam Stachowicz, data: 2014-02-21 14:13:57
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony