Podstawa prawna dziaania

Wersja do druku

Gmina Gnojno zostaa utworzona z dniem 1 stycznia 1973 r., na podstawie Uchway Nr XVII/79/72Wojewdzkiej Rady Narodowej w Kielcachz dnia 8 grudnia 1972 roku.

Podstaw prawn dziaania gminy okrela ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)
Zgodnie z art. 3 ustawy o samorzdzie gminnym, o ustroju gminy stanowi jej statut, ktry rwnie na podstawie art. 11b okrela zasady dostpu do dokumentw i korzystania z nich. Uchwalenie statutu wedug art. 18 naley do wycznej kompetencji Rady Gminy, ktra poprzez swoje uchway okrela wikszo zasad dziaania gminy.

Dziaalno gminy oparta jest na aktach prawa stanowionego przez Rad Gminy.

Statystyki biecej stronyWywietle: 6367

Wprowadzi(a) do systemu: Maria Woniak, data: 2003-07-02 22:55:50
Opublikowa(a): Maria Woniak, data publikacji: 2003-07-15 16:50:12
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2014-12-03 14:42:51
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony