Rejestr zmian

Sortuj wedug daty publikacji OpublikowaSortuj wedug daty modyfikacji Modyfikowa Akcja
Boena Wawszczyk
2020-12-01 15:22:10
Boena Wawszczyk
2020-12-01 15:22:10
Opublikowanie nowego przetargu Informacja o zmianie ogoszenia na wykonanie zadania pn. „Odbir i transport zmieszanych odpadw komunalnych oraz odpadw segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych z terenu Gm
Boena Wawszczyk
2020-12-01 15:08:35
Boena Wawszczyk
2020-12-01 15:04:59
Modyfikacja treci przetargu Modyfikacja i wyjanienie treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Odbir i transport zmieszanych odpadw komunalnych oraz odpadw segrego
Boena Wawszczyk
2020-12-01 15:08:05
Boena Wawszczyk
2020-12-01 15:08:05
Dodanie pliku SIWZ_odp_21-22_modyfik_odb.pdf do strony Modyfikacja i wyjanienie treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Odbir i transport zmieszanych odpadw komuna
Boena Wawszczyk
2020-12-01 15:05:13
Boena Wawszczyk
2020-12-01 15:05:13
Usunicie pliku SIWZ_odp_21-22_modyfik_odb.pdf ze strony Modyfikacja i wyjanienie treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Odbir i transport zmieszanych odpadw komu
Boena Wawszczyk
2020-12-01 15:03:20
Boena Wawszczyk
2020-12-01 15:03:09
Modyfikacja treci przetargu Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Odbir
Boena Wawszczyk
2020-12-01 15:02:24
Boena Wawszczyk
2020-12-01 15:02:24
Opublikowanie nowego przetargu Modyfikacja i wyjanienie treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Odbir i transport zmieszanych odpadw komunalnych oraz odpadw segre
Piotr Bbas
2020-11-27 15:25:03
Piotr Bbas
2020-11-27 15:25:03
Dodanie pliku p-rg-XIV-20.pdf do strony Protokoy z sesji Rady Gminy Gnojno
Piotr Bbas
2020-11-27 14:21:06
Piotr Bbas
2020-11-27 14:21:06
Dodanie pliku z-75-20.pdf do strony Zarzdzenia z 2020 r.
Piotr Bbas
2020-11-27 14:20:17
Piotr Bbas
2020-11-27 14:20:17
Dodanie pliku z-74-20.pdf do strony Zarzdzenia z 2020 r.
Piotr Bbas
2020-11-27 14:19:17
Piotr Bbas
2020-11-27 14:19:17
Dodanie pliku z-73-20.pdf do strony Zarzdzenia z 2020 r.
Piotr Bbas
2020-11-27 14:16:20
Piotr Bbas
2020-11-27 14:16:20
Dodanie pliku p-k-plan-16-20.pdf do strony Protokoy z posiedze komisji staych Rady Gminy Gnojno
Piotr Bbas
2020-11-27 14:15:33
Piotr Bbas
2020-11-27 14:15:33
Dodanie pliku p-k-skarg-10-20.pdf do strony Protokoy z posiedze komisji staych Rady Gminy Gnojno
Piotr Bbas
2020-11-27 14:14:10
Piotr Bbas
2020-11-27 14:14:10
Dodanie pliku spr-09-20.pdf do strony 2020
Piotr Bbas
2020-11-27 12:40:29
Piotr Bbas
2020-11-27 12:40:29
Dodanie pliku obw-27-11-2020-2.pdf do strony Obwieszczenia 2020 r.
Piotr Bbas
2020-11-27 12:38:38
Piotr Bbas
2020-11-27 12:38:38
Dodanie pliku obw-27-11-2020-1.pdf do strony Obwieszczenia 2020 r.
Piotr Bbas
2020-11-26 15:20:35
Piotr Bbas
2020-11-26 15:19:20
Modyfikacja treci strony WYKAZ podmiotw wpisanych do rejestru dziaalnoci regulowanej w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci z terenu Gminy Gnojno
Boena Wawszczyk
2020-11-26 14:39:23
Boena Wawszczyk
2020-11-26 14:39:23
Opublikowanie nowego przetargu Szkoa Podstawowa w Raczycach ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania
Boena Wawszczyk
2020-11-25 14:35:49
Boena Wawszczyk
2020-11-25 14:35:49
Opublikowanie nowego przetargu Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Odbi
Piotr Bbas
2020-11-25 09:05:10
Piotr Bbas
2020-11-25 09:05:10
Dodanie pliku p-k-rew-13-20.pdf do strony Protokoy z posiedze komisji staych Rady Gminy Gnojno
Piotr Bbas
2020-11-25 09:03:30
Piotr Bbas
2020-11-25 09:03:30
Dodanie pliku p-k-plan-15-20.pdf do strony Protokoy z posiedze komisji staych Rady Gminy Gnojno
znalezionych: 6267 na 314 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - nastpna >>>