Rejestr zmian

Sortuj wedug daty publikacji OpublikowaSortuj wedug daty modyfikacji Modyfikowa Akcja
Boena Wawszczyk
2018-07-19 09:05:52
Boena Wawszczyk
2018-07-19 09:05:52
Opublikowanie nowego przetargu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.”Udzielenie dugoterminowego kredytu bankowego dla Gm
Boena Wawszczyk
2018-07-16 15:01:16
Boena Wawszczyk
2018-07-16 15:01:16
Dodanie pliku obw kanalizacja.pdf do strony Obwieszczenia 2018 r.
Boena Wawszczyk
2018-07-13 12:12:50
Boena Wawszczyk
2018-07-13 12:12:50
Dodanie pliku stacja obw.pdf do strony Obwieszczenia 2018 r.
Piotr Bbas
2018-07-02 11:07:50
Piotr Bbas
2018-07-02 11:07:50
Dodanie pliku p-k-plan-44-18.pdf do strony Protokoy z posiedze komisji staych Rady Gminy Gnojno
Piotr Bbas
2018-07-02 11:04:39
Piotr Bbas
2018-07-02 11:04:39
Dodanie pliku p-k-plan-43-18.pdf do strony Protokoy z posiedze komisji staych Rady Gminy Gnojno
Boena Wawszczyk
2018-06-28 10:19:16
Boena Wawszczyk
2018-06-28 10:19:16
Opublikowanie nowego przetargu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Gboka termomodernizacja budynkw uytecznoci public
Piotr Bbas
2018-06-25 12:55:08
Piotr Bbas
2018-06-25 12:55:08
Dodanie pliku z-28-18.pdf do strony Zarzdzenia z 2018 r.
Piotr Bbas
2018-06-25 12:54:35
Piotr Bbas
2018-06-25 12:54:35
Dodanie pliku z-27-18.pdf do strony Zarzdzenia z 2018 r.
Piotr Bbas
2018-06-25 12:52:12
Piotr Bbas
2018-06-25 12:52:12
Dodanie pliku p-rg-XXXII-18.pdf do strony Protokoy z sesji Rady Gminy Gnojno
Piotr Bbas
2018-06-25 12:51:17
Piotr Bbas
2018-06-25 12:51:17
Dodanie pliku p-rg-XXXI-18.pdf do strony Protokoy z sesji Rady Gminy Gnojno
Piotr Bbas
2018-06-25 12:48:30
Piotr Bbas
2018-06-25 12:48:30
Dodanie pliku spr-31-18.pdf do strony 2018
Piotr Bbas
2018-06-18 09:34:44
Piotr Bbas
2018-06-18 09:34:44
Dodanie pliku obw-18-06-2018.pdf do strony Obwieszczenia 2018 r.
Boena Wawszczyk
2018-06-12 12:10:35
Boena Wawszczyk
2018-06-12 12:10:35
Opublikowanie nowego przetargu Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Gbo
Piotr Bbas
2018-06-11 10:34:59
Piotr Bbas
2018-06-11 10:34:59
Dodanie pliku z-26-18.pdf do strony Zarzdzenia z 2018 r.
Piotr Bbas
2018-06-11 10:29:02
Piotr Bbas
2018-06-11 10:29:02
Dodanie pliku z-25-18.pdf do strony Zarzdzenia z 2018 r.
Piotr Bbas
2018-06-11 10:27:26
Piotr Bbas
2018-06-11 10:27:26
Dodanie pliku z-24-18.pdf do strony Zarzdzenia z 2018 r.
Piotr Bbas
2018-06-11 10:26:27
Piotr Bbas
2018-06-11 10:26:27
Dodanie pliku z-23-18.pdf do strony Zarzdzenia z 2018 r.
Piotr Bbas
2018-06-11 10:25:24
Piotr Bbas
2018-06-11 10:25:24
Dodanie pliku z-22-18.pdf do strony Zarzdzenia z 2018 r.
Piotr Bbas
2018-06-11 10:23:31
Piotr Bbas
2018-06-11 10:23:31
Dodanie pliku p-k-plan-42-2018.pdf do strony Protokoy z posiedze komisji staych Rady Gminy Gnojno
Piotr Bbas
2018-06-11 10:18:30
Piotr Bbas
2018-06-11 10:18:30
Opublikowanie nowej strony Petycje 2018
znalezionych: 4908 na 246 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - nastpna >>>