Archiwum przetargw

Opublikowany: 2021-08-05 11:34:35
Wygas: 2021-08-13

Gmina Gnojno ogasza przetarg w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust.2 pkt 1 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Dostawa i monta wyposaenia w ramach projektu pn: „Kunia Sztuki i Nauki - utworzenie wietlicy rodowiskowej wraz z filiami na terenie gminy Gnojno”

Opublikowany: 2021-08-04 08:35:27
Wygas: 2021-09-04

Aktualizacja planu postpowa o udzielenie zamwie publicznych na 2021r.

Opublikowany: 2021-06-30 13:50:16
Wygas: 2021-07-21

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday pooonych w miejscowoci Gnojno

Opublikowany: 2021-06-16 12:47:15
Wygas: 2021-06-24

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. ”Udzielenie dugoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gnojno w wysokoci 1.462.710,00 z z przeznaczeniem na spat wczeniej zacignitych kredytw oraz sfinansowanie planowanego deficytu budetu”

Opublikowany: 2021-06-15 12:55:25
Wygas: 2021-07-15

Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych na 2021r.

Opublikowany: 2021-06-15 12:27:12
Wygas: 2021-07-20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie ogasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali uytkowych z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny i punkt apteczny

Opublikowany: 2021-05-31 14:45:59
Wygas: 2021-06-15

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn.„Remont budynku po byym posterunku policji w Gnojnie ” – ramach realizowanego projektu pn: „Kunia Sztuki i Nauki - utworzenie wietlicy rodowiskowej wraz z filiami na terenie gminy Gnojno”

Opublikowany: 2021-05-25 11:38:36
Wygas: 2021-06-25

Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych na 2021r.

Opublikowany: 2021-05-21 11:59:03
Wygas: 2021-06-11

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do wydzierawienia pooonych w miejscowoci Janowice Poduszowskie

Opublikowany: 2021-05-07 11:22:03
Wygas: 2021-06-11

Wjt Gminy Gnojno ogasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzeda nieruchomoci pooonych w miejscowoci Gnojno stanowicej wasno Gminy Gnojno

Opublikowany: 2021-03-19 09:57:33
Wygas: 2021-05-06

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday pooonych w miejscowoci Gnojno

Opublikowany: 2021-03-12 10:39:00
Wygas: 2021-04-03

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday pooonych w miejscowoci Bugaj

Opublikowany: 2021-03-03 11:34:16
Wygas: 2021-04-03

Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych na 2021r.

Opublikowany: 2021-02-24 15:27:26
Wygas: 2021-03-24

Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych na 2021r.

Opublikowany: 2021-02-24 15:26:03
Wygas: 2021-03-24

Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych na 2021r.

Opublikowany: 2021-02-23 13:53:23
Wygas: 2021-03-23

Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych na 2021r.

Opublikowany: 2020-12-09 11:20:01
Wygas: 2021-01-09

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Odbir i transport zmieszanych odpadw komunalnych oraz odpadw segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych z terenu Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2020-12-07 12:52:49
Wygas: 2021-01-07

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Dostawa artykuw ywnociowych na potrzeby stowki szkolnej w Szkole Podstawowej w Raczycach".

Opublikowany: 2020-12-01 15:22:10
Wygas: 2020-12-09

Informacja o zmianie ogoszenia na wykonanie zadania pn. „Odbir i transport zmieszanych odpadw komunalnych oraz odpadw segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych z terenu Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2020-12-01 15:02:24
Wygas: 2020-12-09

Modyfikacja i wyjanienie treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Odbir i transport zmieszanych odpadw komunalnych oraz odpadw segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych z terenu Gminy Gnojno”


znalezionych: 602 na 31 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - nastpna >>>