Archiwum przetargw

Opublikowany: 2022-06-14 13:07:51
Wygas: 2022-06-22

Gmina Gnojno ogasza przetarg w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust.2 pkt 1 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. ”Zagospodarowanie odpadw komunalnych z nieruchomoci zamieszkaych oraz PSZOK z terenu gminy Gnojno w latach 2022/2023”

Opublikowany: 2022-06-06 11:34:55
Wygas: 2022-06-14

Gmina Gnojno ogasza przetarg w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust.2 pkt 1 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Prowadzenie zaj dla dzieci i modziey oraz wsparcia specjalistycznego w ramach projektu Kunia Sztuki i Nauki - utworzenie wietlicy rodowiskowej wraz z filiami na terenie gminy Gnojno”

Opublikowany: 2022-05-16 11:38:06
Wygas: 2022-05-25

Gmina Gnojno ogasza przetarg w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust.2 pkt 1 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. ”Zagospodarowanie odpadw komunalnych z nieruchomoci zamieszkaych oraz PSZOK z terenu gminy Gnojno w latach 2022/2023”

Opublikowany: 2022-05-09 11:44:05
Wygas: 2022-06-09

Aktualizacja plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych na 2022r.

Opublikowany: 2022-04-27 07:56:29
Wygas: 2022-05-11

Gmina Gnojno ogasza przetarg w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust.2 pkt 1 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Przebudowa obszarw i obiektw uytecznoci publicznej poczona z nadaniem nowych funkcji na terenie gminy Gnojno”

Opublikowany: 2022-04-22 10:19:25
Wygas: 2022-05-13

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzeday pooonej w miejscowoci Gnojno.

Opublikowany: 2022-03-23 13:48:06
Wygas: 2022-03-31

Gmina Gnojno ogasza przetarg w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust.2 pkt 1 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Prowadzenie zaj dla dzieci i modziey oraz wsparcia specjalistycznego w ramach projektu Kunia Sztuki i Nauki - utworzenie wietlicy rodowiskowej wraz z filiami na terenie gminy Gnojno”

Opublikowany: 2022-03-17 13:17:08
Wygas: 2022-04-05

Gmina Gnojno ogasza przetarg w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust.2 pkt 1 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Przebudowa budynku po byym posterunku policji w Gnojnie celem utworzenia oglnodostpnej wietlicy wiejskiej”

Opublikowany: 2022-03-08 13:59:36
Wygas: 2022-04-08

Aktualizacja plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych na 2022r.

Opublikowany: 2022-02-21 13:10:14
Wygas: 2022-03-21

Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych na 2022r.

Opublikowany: 2022-01-21 07:53:56
Wygas: 2022-02-25

Wjt Gminy Gnojno ogasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzeda nieruchomoci pooonej w miejscowoci Gnojno stanowicej wasno Gminy Gnojno.

Opublikowany: 2021-12-23 10:45:27
Wygas: 2022-01-13

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do dzierawy pooonych w miejscowoci Gnojno.

Opublikowany: 2021-12-21 12:37:16
Wygas: 2021-12-29

Szkoa Podstawowa w Raczycach ogasza przetarg w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust.2 pkt 1 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Dostawa artykuw ywnociowych na potrzeby stowki szkolnej w Szkole Podstawowej w Raczycach”

Opublikowany: 2021-12-20 13:35:54
Wygas: 2022-01-05

Gmina Gnojno ogasza przetarg w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust.2 pkt 1 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Wykonanie odcinkw sieci wodocigowej oraz kanalizacyjnej w miejscowoci Gnojno”

Opublikowany: 2021-12-16 12:28:06
Wygas: 2022-01-15

Aktualizacja planu postpowa o udzielenie zamwie publicznych na 2021r.

Opublikowany: 2021-11-25 13:07:46
Wygas: 2021-12-06

Szkoa Podstawowa w Raczycach ogasza przetarg w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust.2 pkt 1 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Dostawa artykuw ywnociowych na potrzeby stowki szkolnej w Szkole Podstawowej w Raczycach”

Opublikowany: 2021-11-05 09:32:28
Wygas: 2021-12-10

Wjt Gminy Gnojno ogasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzeda nieruchomoci pooonych w miejscowoci Gnojno stanowicej wasno Gminy Gnojno.

Opublikowany: 2021-10-29 11:17:18
Wygas: 2021-11-19

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonej do sprzeday pooonej w miejscowoci Gnojno

Opublikowany: 2021-10-18 13:42:29
Wygas: 2021-10-26

Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gnojnie ogasza przetarg w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust.2 pkt 1 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn.”Dostawa oleju opaowego lekkiego w sezonie grzewczym 2021/2022 do Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie”

Opublikowany: 2021-10-07 11:53:23
Wygas: 2021-10-18

Gmina Gnojno ogasza przetarg w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust.2 pkt 1 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. " Zakup energii elektrycznej na 2022 rok dla gminy Gnojno”


znalezionych: 627 na 32 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - nastpna >>>