Archiwum przetargw

Opublikowany: 2018-06-28 10:19:16
Wygas: 2018-07-27

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Gboka termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej w Gminie Gnojno – budynek Orodka Zdrowia w Raczycach”

Opublikowany: 2018-06-12 12:10:35
Wygas: 2018-06-27

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Gboka termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej w Gminie Gnojno – budynek Orodka Zdrowia w Raczycach”

Opublikowany: 2018-06-06 12:21:12
Wygas: 2018-07-18

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej rwniej lub przekraczajcej kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. ”Udzielenie dugoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gnojno w wysokoci 4.590.000,00 z z przeznaczeniem na spat wczeniej zacignitych kredytw oraz sfinansowanie planowanego deficytu budetu”

Opublikowany: 2018-05-25 08:43:46
Wygas: 2018-06-29

Wjt Gminy Gnojno ogasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzeda nieruchomoci pooonych w miejscowoci Gnojno stanowicych wasno Gminy Gnojno

Opublikowany: 2018-05-16 13:04:52
Wygas: 2018-06-16

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 806 i 803 w miejscowoci Raczyce od km 0+000 do km 0+828 ”, „Przebudowa drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 488/4 i 490 w miejscowoci Glinka od km 0+000 do km 0+439”

Opublikowany: 2018-04-30 14:53:02
Wygas: 2018-05-16

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn.„Przebudowa drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 806 i 803 w miejscowoci Raczyce od km 0+000 do km 0+828 ”, „Przebudowa drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 488/4 i 490 w miejscowoci Glinka od km 0+000 do km 0+439”

Opublikowany: 2018-04-06 09:31:52
Wygas: 2018-04-27

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday pooonych w miejscowoci Gnojno

Opublikowany: 2018-03-27 13:41:36
Wygas: 2018-04-27

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.”Gboka termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej w Gminie Gnojno”

Opublikowany: 2018-03-12 12:21:28
Wygas: 2018-03-27

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn.„Gboka termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej w Gminie Gnojno”

Opublikowany: 2018-02-22 10:39:59
Wygas: 2018-03-22

Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych na 2018r

Opublikowany: 2018-01-18 12:36:25
Wygas: 2018-02-02

Ochotnicza Stra Poarna w Gnojnie ogasza zasad konkurencyjnoci na wykonanie zadania pn. „Budowa oraz przebudowa infrastruktury rekreacyjno – kulturalnej w miejscowociach Gnojno, Balice i Gorzakiew”.

Opublikowany: 2017-12-29 09:14:03
Wygas: 2018-01-19

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday pooonych w miejscowoci Bugaj

Opublikowany: 2017-12-20 13:27:30
Wygas: 2018-01-18

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowociach Gnojno i Glinka wraz z przebudow oczyszczalni ciekw”

Opublikowany: 2017-12-12 10:54:33
Wygas: 2017-12-20

Informacja o zmianie ogoszenia na wykonanie zadania pn.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowociach Gnojno i Glinka wraz z przebudow oczyszczalni ciekw”

Opublikowany: 2017-12-12 10:05:29
Wygas: 2017-12-20

Modyfikacja treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowociach Gnojno i Glinka wraz z przebudow oczyszczalni ciekw”

Opublikowany: 2017-12-11 14:30:00
Wygas: 2017-12-20

Wyjanienie treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowociach Gnojno i Glinka wraz z przebudow oczyszczalni ciekw”

Opublikowany: 2017-12-06 13:36:17
Wygas: 2018-01-06

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Odbir i zagospodarowanie zmieszanych odpadw komunalnych oraz odpadw segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych z terenu Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2017-11-30 12:16:59
Wygas: 2017-12-20

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowociach Gnojno i Glinka wraz z przebudow oczyszczalni ciekw”

Opublikowany: 2017-11-28 12:20:20
Wygas: 2017-12-06

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn.„Odbir i zagospodarowanie zmieszanych odpadw komunalnych oraz odpadw segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych z terenu Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2017-11-23 14:05:09
Wygas: 2017-12-23

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Dostawa artykuw ywnociowych na potrzeby stowki szkolnej w Szkole Podstawowej w Raczycach"


znalezionych: 477 na 24 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - nastpna >>>