Archiwum przetargw

Opublikowany: 2017-09-12 14:00:50
Wygas: 2017-09-19

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej powyej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. "Dostawa mebli i pozostaego wyposaenia w ramach projektu: Szczliwe dzieci w Gminie Gnojno"

Opublikowany: 2017-09-12 13:51:50
Wygas: 2017-09-19

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej powyej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. "Dostawa sprztu multimedialnego i komputerw w ramach projektu: Szczliwe dzieci w Gminie Gnojno"

Opublikowany: 2017-08-30 11:59:52
Wygas: 2017-09-07

Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gnojnie ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. ”Dostawa oleju opaowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017/2018 do Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie”

Opublikowany: 2017-08-11 09:19:15
Wygas: 2017-09-15

Wjt Gminy Gnojno ogasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzeda nieruchomoci pooonych w miejscowoci Gnojno stanowicych wasno Gminy Gnojno

Opublikowany: 2017-08-09 12:28:12
Wygas: 2017-08-24

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Remont drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 400 w miejscowoci Jarzbki od km 0+000 do km 0+539”

Opublikowany: 2017-08-11 14:12:24
Wygas: 2017-08-22

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. ”Udzielenie dugoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gnojno w wysokoci 1.750.000,00 z z przeznaczeniem na spat wczeniej zacignitych kredytw oraz sfinansowanie planowanego deficytu budetu”

Opublikowany: 2017-07-20 13:28:34
Wygas: 2017-08-20

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.„Zakup biletw miesicznych dla uczniw dowoonych do placwek szkolnych na terenie gminy Gnojno w roku szkolnym 2017/2018”

Opublikowany: 2017-07-12 13:57:50
Wygas: 2017-07-20

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Zakup biletw miesicznych dla uczniw dowoonych do placwek szkolnych na terenie gminy Gnojno w roku szkolnym 2017/2018”

Opublikowany: 2017-06-06 13:12:45
Wygas: 2017-07-06

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa budynku owiaty w Janowicach Poduszowskich dla potrzeb utworzenia Dziennego Domu „Senior +” w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Opublikowany: 2017-05-26 12:42:22
Wygas: 2017-06-30

Wjt Gminy Gnojno ogasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzeda nieruchomoci pooonych w miejscowoci Gnojno stanowicych wasno Gminy Gnojno.

Opublikowany: 2017-05-22 15:04:24
Wygas: 2017-06-06

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Przebudowa budynku owiaty w Janowicach Poduszowskich dla potrzeb utworzenia Dziennego Domu „Senior +” w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Opublikowany: 2017-05-05 09:39:31
Wygas: 2017-05-26

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonej do sprzeday pooonej w miejscowoci Bugaj

Opublikowany: 2017-04-05 12:20:09
Wygas: 2017-05-05

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Remont drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 460/1 w miejscowoci Janowice Poduszowskie od km 0+000 do k 0+260”

Opublikowany: 2017-03-21 13:44:02
Wygas: 2017-04-05

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Remont drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 460/1 w miejscowoci Janowice Poduszowskie od km 0+000 do km 0+260”

Opublikowany: 2017-03-03 13:19:31
Wygas: 2017-03-24

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do wydzierawienia pooonych w miejscowoci Kostera

Opublikowany: 2017-03-02 11:51:37
Wygas: 2017-04-02

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 658 w miejscowoci Gnojno”

Opublikowany: 2017-02-22 11:08:44
Wygas: 2017-03-02

Informacja o zmianie ogoszenia na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 658 w miejscowoci Gnojno”

Opublikowany: 2017-02-22 10:22:10
Wygas: 2017-03-02

Modyfikacja treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 658 w miejscowoci Gnojno”

Opublikowany: 2017-02-16 13:11:26
Wygas: 2017-03-02

Wyjanienie treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 658 w miejscowoci Gnojno”

Opublikowany: 2017-02-14 14:35:18
Wygas: 2017-03-14

Plan postpowa o udzielenie zamwie na 2017 rok


znalezionych: 441 na 23 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - nastpna >>>