Archiwum przetargw

Opublikowany: 2019-07-05 10:58:55
Wygas: 2019-07-15

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Odbir i transport zmieszanych odpadw komunalnych oraz odpadw segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych z terenu Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2019-06-14 09:56:26
Wygas: 2019-07-13

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przystosowanie pitra budynku owiaty w Janowicach Poduszowskich w celu utworzenia Klubu „SENIOR +” w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Opublikowany: 2019-05-29 09:20:03
Wygas: 2019-06-13

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Przystosowanie pitra budynku owiaty w Janowicach Poduszowskich w celu utworzenia Klubu „SENIOR +” w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Opublikowany: 2019-05-24 13:13:22
Wygas: 2019-06-24

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.„Odbir i zagospodarowanie zmieszanych odpadw komunalnych oraz odpadw segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych z terenu Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2019-05-21 09:45:44
Wygas: 2019-05-24

Wyjanienie treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Odbir i zagospodarowanie zmieszanych odpadw komunalnych oraz odpadw segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych z terenu Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2019-05-20 13:50:12
Wygas: 2019-05-24

Informacja o zmianie ogoszenia na wykonanie zadania pn. „Odbir i zagospodarowanie zmieszanych odpadw komunalnych oraz odpadw segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych z terenu Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2019-05-20 13:17:28
Wygas: 2019-05-24

Modyfikacja i wyjanienie treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Odbir i zagospodarowanie zmieszanych odpadw komunalnych oraz odpadw segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych z terenu Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2019-05-14 12:19:10
Wygas: 2019-05-24

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Odbir i zagospodarowanie zmieszanych odpadw komunalnych oraz odpadw segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych z terenu Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2019-05-10 12:44:10
Wygas: 2019-06-14

Wjt Gminy Gnojno ogasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzeda nieruchomoci pooonych w miejscowoci Gnojno stanowicej wasno Gminy Gnojno

Opublikowany: 2019-05-07 14:43:48
Wygas: 2019-06-07

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 200 w miejscowoci Grabki Mae od km 0+000 do km 0+250”, „Przebudowa drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 745 w miejscowoci Gnojno od km 0+000 do km 0+220”, „Przebudowa drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 836/2 w miejscowoci Raczyce od km 0+000 do km 0+679”, „Przebudowa drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 673 i 629 w miejscowoci Gorzakiew od km 0+000 do km 0+460”, „Przebudowa drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 158 w miejscowoci Grabki Mae od km 0+000 do km 0+285”

Opublikowany: 2019-04-26 10:18:15
Wygas: 2019-05-17

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonej do sprzeday pooonej w miejscowoci Gnojno

Opublikowany: 2019-04-16 14:02:19
Wygas: 2019-05-07

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 200 w miejscowoci Grabki Mae od km 0+000 do km 0+250”, „Przebudowa drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 745 w miejscowoci Gnojno od km 0+000 do km 0+220”, „Przebudowa drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 836/2 w miejscowoci Raczyce od km 0+000 do km 0+679”, „Przebudowa drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 673 i 629 w miejscowoci Gorzakiew od km 0+000 do km 0+460”, „Przebudowa drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 158 w miejscowoci Grabki Mae od km 0+000 do km 0+285”

Opublikowany: 2019-03-29 10:52:37
Wygas: 2019-05-10

Wjt Gminy Gnojno ogasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzeda nieruchomoci pooonych w miejscowoci Gnojno stanowicej wasno Gminy Gnojno

Opublikowany: 2019-03-15 09:03:48
Wygas: 2019-04-05

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday pooonych w miejscowoci Gnojno

Opublikowany: 2019-03-15 10:38:47
Wygas: 2019-04-14

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Gnojno - Osiedle - Kay oraz Gnojno - Osiedle w miejscowoci Gnojno”

Opublikowany: 2019-03-06 11:43:09
Wygas: 2019-03-14

Wyjanienie treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn.„Przebudowa odcinka drogi gminnej Gnojno - Osiedle - Kay oraz Gnojno - Osiedle w miejscowoci Gnojno”

Opublikowany: 2019-02-28 11:36:53
Wygas: 2019-03-28

Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych na 2019 r

Opublikowany: 2019-02-28 09:39:03
Wygas: 2019-03-28

Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych na 2019 r

Opublikowany: 2019-02-27 11:57:50
Wygas: 2019-03-14

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Gnojno - Osiedle - Kay oraz Gnojno -Osiedle w miejscowoci Gnojno”

Opublikowany: 2019-02-26 08:48:45
Wygas: 2019-03-25

Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych na 2019 r


znalezionych: 519 na 26 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - nastpna >>>