Archiwum przetargw

Opublikowany: 2017-07-12 13:57:50
Wygas: 2017-07-20

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Zakup biletw miesicznych dla uczniw dowoonych do placwek szkolnych na terenie gminy Gnojno w roku szkolnym 2017/2018”

Opublikowany: 2017-06-06 13:12:45
Wygas: 2017-07-06

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa budynku owiaty w Janowicach Poduszowskich dla potrzeb utworzenia Dziennego Domu „Senior +” w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Opublikowany: 2017-05-26 12:42:22
Wygas: 2017-06-30

Wjt Gminy Gnojno ogasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzeda nieruchomoci pooonych w miejscowoci Gnojno stanowicych wasno Gminy Gnojno.

Opublikowany: 2017-05-22 15:04:24
Wygas: 2017-06-06

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Przebudowa budynku owiaty w Janowicach Poduszowskich dla potrzeb utworzenia Dziennego Domu „Senior +” w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Opublikowany: 2017-05-05 09:39:31
Wygas: 2017-05-26

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonej do sprzeday pooonej w miejscowoci Bugaj

Opublikowany: 2017-04-05 12:20:09
Wygas: 2017-05-05

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Remont drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 460/1 w miejscowoci Janowice Poduszowskie od km 0+000 do k 0+260”

Opublikowany: 2017-03-21 13:44:02
Wygas: 2017-04-05

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Remont drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 460/1 w miejscowoci Janowice Poduszowskie od km 0+000 do km 0+260”

Opublikowany: 2017-03-03 13:19:31
Wygas: 2017-03-24

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do wydzierawienia pooonych w miejscowoci Kostera

Opublikowany: 2017-03-02 11:51:37
Wygas: 2017-04-02

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 658 w miejscowoci Gnojno”

Opublikowany: 2017-02-22 11:08:44
Wygas: 2017-03-02

Informacja o zmianie ogoszenia na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 658 w miejscowoci Gnojno”

Opublikowany: 2017-02-22 10:22:10
Wygas: 2017-03-02

Modyfikacja treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 658 w miejscowoci Gnojno”

Opublikowany: 2017-02-16 13:11:26
Wygas: 2017-03-02

Wyjanienie treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 658 w miejscowoci Gnojno”

Opublikowany: 2017-02-14 14:35:18
Wygas: 2017-03-14

Plan postpowa o udzielenie zamwie na 2017 rok

Opublikowany: 2017-02-14 14:22:12
Wygas: 2017-03-14

Plan postpowa o udzielenie zamwie na 2017 rok

Opublikowany: 2017-02-14 13:46:09
Wygas: 2017-03-14

Plan postpowa o udzielenie zamwie na 2017 rok

Opublikowany: 2017-02-14 12:32:23
Wygas: 2017-03-07

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonej do wydzierawienia pooonej w miejscowoci Gnojno

Opublikowany: 2017-02-13 14:12:06
Wygas: 2017-03-02

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn.„Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 658 w miejscowoci Gnojno”

Opublikowany: 2017-01-31 11:35:20
Wygas: 2017-03-10

Wjt Gminy Gnojno ogasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzeda nieruchomoci pooonych w miejscowoci Gnojno stanowicych wasno Gminy Gnojno.

Opublikowany: 2017-01-20 11:01:19
Wygas: 2017-02-10

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do wydzierawienia pooonych w miejscowoci Gnojno

Opublikowany: 2017-01-05 15:22:34
Wygas: 2017-01-13

Gmina Gnojno zaprasza do skadania ofert w postpowaniu o udzielenie zamwienia o wartoci szacunkowej poniej 30.000 euro na wykonanie zadania pn. „Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Raczycach”


znalezionych: 434 na 22 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - nastpna >>>