Archiwum przetargw

Opublikowany: 2020-10-07 09:20:51
Wygas: 2020-11-07

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. " Zakup energii elektrycznej na 2021 rok dla gminy Gnojno”

Opublikowany: 2020-10-01 13:37:52
Wygas: 2020-10-06

Modyfikacja i wyjanienie treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Zakup energii elektrycznej na 2021 rok dla gminy Gnojno”.

Opublikowany: 2020-09-29 11:50:56
Wygas: 2020-10-06

Modyfikacja i wyjanienie treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Zakup energii elektrycznej na 2021 rok dla gminy Gnojno”.

Opublikowany: 2020-09-28 11:19:15
Wygas: 2020-10-06

" Zakup energii elektrycznej na 2021 rok dla gminy Gnojno”

Opublikowany: 2020-09-18 14:49:02
Wygas: 2020-10-18

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko- adowarki w opcj wykupu”

Opublikowany: 2020-09-15 11:22:27
Wygas: 2020-10-15

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. ”Dostawa oleju opaowego lekkiego w sezonie grzewczym 2020/2021 do Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie”

Opublikowany: 2020-09-09 14:12:06
Wygas: 2020-09-18

Informacja o zmianie ogoszenia na wykonanie zadania pn. „Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko- adowarki w opcj wykupu”

Opublikowany: 2020-09-09 14:05:20
Wygas: 2020-09-18

Modyfikacja treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn.„Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko- adowarki w opcj wykupu”

Opublikowany: 2020-09-08 15:39:03
Wygas: 2020-09-18

Informacja o zmianie ogoszenia na wykonanie zadania pn. „Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko- adowarki w opcj wykupu”

Opublikowany: 2020-09-08 15:16:55
Wygas: 2020-09-18

Modyfikacja i wyjanienie treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn.„Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko- adowarki w opcj wykupu”

Opublikowany: 2020-09-04 12:11:59
Wygas: 2020-09-14

Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gnojnie ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. ”Dostawa oleju opaowego lekkiego w sezonie grzewczym 2020/2021 do Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie”

Opublikowany: 2020-08-31 15:00:28
Wygas: 2020-09-18

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko- adowarki w opcj wykupu”

Opublikowany: 2020-08-20 10:03:46
Wygas: 2020-09-25

Wjt Gminy Gnojno ogasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzeda nieruchomoci pooonych w miejscowoci Gnojno stanowicej wasno Gminy Gnojno

Opublikowany: 2020-06-30 09:51:35
Wygas: 2020-07-29

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Rozwj infrastruktury edukacyjnej wraz z doposaeniem w Gminie Gnojno”.

Opublikowany: 2020-06-24 14:49:08
Wygas: 2020-07-03

Gmina Gnojno ogasza zapytanie ofertowe o wartoci szacunkowej nie przekraczajcej kwoty 30.000 euro na wykonanie zadania pn. ”Udzielenie dugoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gnojno w wysokoci 350.000,00 z z przeznaczeniem na spat wczeniej zacignitych kredytw”

Opublikowany: 2020-06-23 10:55:15
Wygas: 2020-07-14

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonej do sprzeday pooonej w miejscowoci Gnojno

Opublikowany: 2020-06-19 14:03:16
Wygas: 2020-06-29

Informacja o zmianie ogoszenia na wykonanie zadania pn. „Rozwj infrastruktury edukacyjnej wraz z doposaeniem w Gminie Gnojno”

Opublikowany: 2020-06-19 13:48:50
Wygas: 2020-06-29

Modyfikacja treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn.„Rozwj infrastruktury edukacyjnej wraz z doposaeniem w Gminie Gnojno”

Opublikowany: 2020-06-16 11:44:30
Wygas: 2020-06-29

Informacja o zmianie ogoszenia na wykonanie zadania pn. „Rozwj infrastruktury edukacyjnej wraz z doposaeniem w Gminie Gnojno”

Opublikowany: 2020-06-16 11:04:58
Wygas: 2020-06-29

Modyfikacja treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn.„Rozwj infrastruktury edukacyjnej wraz z doposaeniem w Gminie Gnojno”


znalezionych: 580 na 29 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - nastpna >>>