Archiwum przetargw

Opublikowany: 2014-03-14 13:57:15
Wygas: 2014-03-26

Modyfikacja oraz wyjanienie treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ciekw na terenie gminy Gnojno”

Opublikowany: 2014-03-10 14:08:52
Wygas: 2014-03-25

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa owietlenia ulicznego na terenie Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2014-03-04 14:19:42
Wygas: 2014-03-26

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ciekw na terenie gminy Gnojno”

Opublikowany: 2014-02-19 13:26:32
Wygas: 2014-03-06

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi na dz. ewid. nr 243 i 247 Skadla – Wola Zofiowska od km 0+000 do km 0+525 wraz z przepustem w cigu tej drogi w km 0+144”

Opublikowany: 2014-02-19 11:16:29
Wygas: 2014-02-24

Modyfikacja treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn.” Przebudowa budynku Domu Ludowego w Janowicach Raczyckich wraz z rewitalizacj terenu wok budynku”

Opublikowany: 2014-02-12 13:56:22
Wygas: 2014-02-24

Wyjanienie treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn. ”Przebudowa budynku Domu Ludowego w Janowicach Raczyckich wraz z rewitalizacj terenu wok budynku"

Opublikowany: 2014-02-12 08:59:00
Wygas: 2014-03-05

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonej do sprzeday pooonej w miejscowoci Gnojno.

Opublikowany: 2014-02-07 14:29:28
Wygas: 2014-02-24

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. ” Przebudowa budynku Domu Ludowego w Janowicach Raczyckich wraz z rewitalizacj terenu wok budynku”

Opublikowany: 2014-01-27 15:19:18
Wygas: 2014-02-04

Gmina Gnojno prowadzi postepowanie o zamwienie publiczne o wartoci szacunkowej poniej 14 000 euro ktrego przedmiotem jest wykonanie zadania pn. „Opracowanie projektw wraz z dokumentacj kosztorysow przebudowy drg gminnych na terenie Gminy Gnojno”.

Opublikowany: 2014-01-17 09:23:34
Wygas: 2014-02-07

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do ponownego wydzierawienia pooonych w miejscowoci Gnojno.

Opublikowany: 2013-12-19 08:14:17
Wygas: 2013-12-30

Wyjanienie treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn. ”Przebudowa wietlicy wiejskiej w Raczycach-celem utworzenia Centrum Aktywnoci Lokalnej”

Opublikowany: 2013-12-18 09:22:39
Wygas: 2013-12-30

Wyjanienie treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn. ”Przebudowa wietlicy wiejskiej w Raczycach-celem utworzenia Centrum Aktywnoci Lokalnej”

Opublikowany: 2013-12-11 13:08:10
Wygas: 2013-12-30

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. ”Przebudowa wietlicy wiejskiej w Raczycach-celem utworzenia Centrum Aktywnoci Lokalnej”

Opublikowany: 2013-12-03 14:26:41
Wygas: 2013-12-05

Wyjanienie treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Ubezpieczenie interesw majtkowych odpowiedzialnoci cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2013-12-03 13:27:19
Wygas: 2013-12-11

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn.„Dostawa artykuw ywnociowych na potrzeby stowki szkolnej w Szkole Podstawowej w Raczycach”

Opublikowany: 2013-12-02 15:19:30
Wygas: 2013-12-05

Wyjanienie treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Ubezpieczenie interesw majtkowych odpowiedzialnoci cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2013-11-27 13:25:02
Wygas: 2013-12-05

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie interesw majtkowych i odpowiedzialnoci cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Gnojno"

Opublikowany: 2013-10-28 11:05:37
Wygas: 2013-11-18

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday pooonej w miejscowoci Gnojno.

Opublikowany: 2013-10-25 12:01:36
Wygas: 2013-11-04

Wyjanienie treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn.„Zakup i ustawienie wiat przystankowych oraz witaczy przy drogach: powiatowej i wojewdzkiej na terenie Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2013-10-18 13:30:38
Wygas: 2013-11-04

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Zakup i ustawienie wiat przystankowych oraz witaczy przy drogach: powiatowej i wojewdzkiej na terenie Gminy Gnojno”


znalezionych: 509 na 26 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - nastpna >>>