Zesp Obsugi SzkDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-03-16 11:02:33

 

  • Gminny Zesp Obsugi Szk w Gnojnie

Gnojno nr 145 28-114 Gnojno
telefon: (041) 353 20 01
e-mail: gzos@o2.pl
forma organizacyjna - jednostka budetowa
podstawa prawna dziaania - uchwaa nr XVIII/136/16 Rady Gminy Gnojno z  dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Gnojno - Gminnego Zespou Obsugi Szk w Gnojnie

REGON - 290632809
NIP - 655-13-63-262

Kierownik - Stanisawa Sikora

G. Ksigowy - Elbieta Korzec
specjalista ds. pracowniczych -

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzdnicze

 

 Powrt