Organizacja UrzduDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2012-12-13 15:42:22

1. Urzd jest jednostk budetow Gminy.
2. Urzd jest pracodawc dla zatrudnionych w nim pracownikw.
3. Siedzib Urzdu jest Gnojno
4. Urzd jest czynny w dniach roboczych tj. od poniedziaku do pitku w godz. 730 - 1530
5. Urzd stanowi aparat pomocniczy Wjta, Rady i jej komisji oraz innych organw funkcjonujcych w strukturze Gminy.

Kierownikiem Urzdu i zwierzchnikiem subowym wszystkich pracownikw jest Wjt.

Wjt kieruje Urzdem przy pomocy Sekretarza i Skarbnika.


ORGANIZACJA URZDU GMINY


W skad Urzdu wchodz nastpujce referaty i stanowiska pracy:

1. Referat Organizacyjny

- sekretarz gminy - mgr Piotr Bbas

- sekretarka - Agnieszka Pasternak 

- stanowisko ds. obsugi Rady Gminy i jej komisji, penomocnik 

ds. przeciwdziaania alkoholizmowi - Barbara Czarnecka

- kierowca - Tadeusz Radomski

- sprztaczka - Ewa Pasternak


2. Referat Finansowy  

- skarbnik gminy - mgr Ilona Piwowarska

- stanowisko ds. ksigowoci budetowej - Maria Maasiska

- stanowisko ds. ksigowoci podatkowej - Grayna Musia

- stanowisko ds. podatkw i opat -  Helena Mularczyk, mgr Kamila Krawczyk

- stanowiska ds. obsugi kasowej i ewidencji dziaalnoci gospodarczej - Maria Nowak


3. Urzd Stanu Cywilnego i spraw obronnych


Kierownik - Adam Stpie

- stanowisko ds. ewidencji ludnoci, dowodw osobistych - Henryka Bana


4. Referat Inwestycji, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

P. O. Kierownika  - Halina Skwark - stanowisko ds. budownictwa, gospodarki

mieszkaniowej i planowania przestrzennego

- stanowisko ds. ochrony rodowiska i promocji - Barbara Krawczyk

- stanowisko ds. zamwie publicznych - mgr Boena Wawszczyk

- stanowisko ds. inwestycji - mgr  in. Joanna Gobiowska

- stanowisko ds. pozyskiwania i zarzdzania funduszami europejskimi -

 in. Sebastian Kiciski

5. Obsuga prawna - mgr Mariusz Grunt

 

 


  Powrt