Obwieszczenia 2011r.

Wersja do druku

 

Zaczone pliki:

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 25 marca 2011 r.
(obwieszczenie_25_03_11.pdf - 474.157 KB) Data publikacji: 2011-03-28 09:23:58 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie wszczcia postpowania dotyczcego wydania decyzji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Gnojno dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie boiska sportowego do piki nonej pooonego w miejscowoci Gnojno

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 20 kwietnia 2011 r
(obwieszczenie_20_4_11.pdf - 389.097 KB) Data publikacji: 2011-04-20 08:57:51 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: dotyczce wydania decyzji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Gnojno dla realizacji inwestycji na dziace oznaczonej nr ewid. gruntu 1181, pooonej w miejscowoci Gnojno

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 sierpnia 2011 r.
(o-30-08-11.pdf - 247.433 KB) Data publikacji: 2011-08-31 13:01:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wszczcia postpowania dotyczcego wydania decyzji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Gnojno dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci wodocigowej w miejscowociach Wola Zofiowska i Jarzbki

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 7 wrzenia 2011 r.
(o-7-09-11.pdf - 92.831 KB) Data publikacji: 2011-09-08 09:43:12 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie informacji o numerach i granicach obwodw gosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborcw niepenosprawnych, o moliwoci gosowania korespondencyjnego przez wyborcw niepenosprawnych oraz wskazanie, ktre z obwodowych komisji wyborczych s wyznaczone przez wjta dla przeprowadzenia gosowania korespondencyjnego

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 wrzenia 2011 r.
(o-21-09-11.pdf - 109.009 KB) Data publikacji: 2011-09-21 14:14:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Gnojno dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci wodocigowej w miejscowociach Wola Zofiowska i Jarzbki

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 2 listopada 2011 r.
(o-2-11-11.pdf - 735.253 KB) Data publikacji: 2011-11-04 10:59:49 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na rozbudowie budynku Ochotniczej Stray Poarnej w Gnojnie poprzez dobudow klatki schodowej celem przystosowania do obowizujcych przepisw

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 22 listopada 2011 r.
(o-22-11-11.pdf - 110.164 KB) Data publikacji: 2011-11-23 10:57:48 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na rozbudowie budynku Ochotniczej Stray Poarnej w Gnojnie na dziace o numerze ewid. 1157/1.

Statystyki biecej stronyWywietle: 1895

Wprowadzi(a) do systemu: Boena Wawszczyk, data: 2011-03-28 09:20:44
Opublikowa(a): Boena Wawszczyk, data publikacji: 2011-03-28 09:24:13
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2011-11-23 10:57:48
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony