Zarzdzenia z 2013 r.

Wersja do druku

Zarzdzenia wydane przez Wjta Gminy Gnojno w 2013 r.

Zaczone pliki:

Zarzdzenie Nr 1/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 15 stycznia 2013 r.
(z-1-13.pdf - 86.73 KB) Data publikacji: 2013-02-11 09:00:53 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w skadzie osobowym Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych

Zarzdzenie Nr 2/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 18 stycznia 2013 r.
(z-2-13.pdf - 86.238 KB) Data publikacji: 2013-02-11 09:01:51 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 3/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 stycznia 2013 r.
(z-3-13.pdf - 102.292 KB) Data publikacji: 2013-02-11 09:02:40 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 4/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 stycznia 2013 r.
(z-4-13.pdf - 580.256 KB) Data publikacji: 2013-02-11 09:03:36 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia planu finansowego Urzdu Gminy w Gnojnie i planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2013 rok

Zarzdzenie Nr 5/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 stycznia 2013 r.
(z-5-13.pdf - 87.857 KB) Data publikacji: 2013-02-27 10:44:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Zespou Obsugi Szk w Gnojnie

Zarzdzenie Nr 6/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 stycznia 2013 r.
(z-6-13.pdf - 754.789 KB) Data publikacji: 2013-02-27 10:45:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzdu Gminy w Gnojnie

Zarzdzenie Nr 7/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 7 lutego 2013 r.
(z-7-13.pdf - 80.825 KB) Data publikacji: 2013-02-27 10:46:04 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie odwoania zaj w wybranych placwkach szkolnych

Zarzdzenie Nr 8/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 lutego 2013 r.
(z-8-13.pdf - 166.003 KB) Data publikacji: 2013-03-18 14:25:28 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 9/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 22 lutego 2013 r.
(z-9-13.pdf - 86.057 KB) Data publikacji: 2013-03-18 14:26:30 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 10/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 25 lutego 2013 r.
(z-10-13.pdf - 86.851 KB) Data publikacji: 2013-03-18 14:27:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 11/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 lutego 2013 r.
(z-11-13.pdf - 163.052 KB) Data publikacji: 2013-03-18 14:28:15 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 12/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 lutego 2013 r.
(z-12-13.pdf - 165.736 KB) Data publikacji: 2013-03-18 14:28:53 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 13/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 lutego 2013 r.
(z-13-13.pdf - 167.258 KB) Data publikacji: 2013-03-18 14:29:31 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 14/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 6 marca 2013 r.
(z-14-13.pdf - 85.334 KB) Data publikacji: 2013-03-18 14:31:01 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 15/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 12 marca 2013 r.
(z-15-13.pdf - 86.037 KB) Data publikacji: 2013-03-18 14:31:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 16/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 15 marca 2013 r.
(z-16-13.pdf - 86.536 KB) Data publikacji: 2013-03-18 14:32:43 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 17/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 15 marca 2013 r.
(z-17-13.pdf - 86.4 KB) Data publikacji: 2013-03-18 14:33:25 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 18/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 20 marca 2013 r.
(z-18-13.pdf - 87.782 KB) Data publikacji: 2013-04-15 09:38:19 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia penomocnictwa w ramach zwykego zarzdu Kierownikowi Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Gnojnie

Zarzdzenie Nr 19/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 marca 2013 r.
(z-19-13.pdf - 85.613 KB) Data publikacji: 2013-04-15 09:39:09 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyraenia zgody na najem lokali uytkowych w SP ZOZ w Gnojnie

Zarzdzenie Nr 20/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 22 marca 2013 r.
(z-20-13.pdf - 103.001 KB) Data publikacji: 2013-04-15 09:40:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie organizacji staych dyurw na potrzeby podwyszania gotowoci obronnej pastwa

Zarzdzenie Nr 21/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 22 marca 2013 r.
(z-21-13.pdf - 85.628 KB) Data publikacji: 2013-04-15 09:40:47 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 22/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 marca 2013 r.
(z-22-13.pdf - 765.827 KB) Data publikacji: 2013-04-15 09:41:55 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budetu Gminy Gnojno za 2012 rok

Zarzdzenie Nr 23/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 marca 2013 r.
(z-23-13.pdf - 2618.132 KB) Data publikacji: 2013-04-15 09:43:13 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budetu Gminy Gnojno za 2012 rok wraz z informacj o stanie mienia gminy oraz planw finansowych instytucji kultury i SP ZOZ

Zarzdzenie Nr 24/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2013 r.
(z-24-13.pdf - 249.707 KB) Data publikacji: 2013-04-15 09:43:53 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 25/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 marca 2013 r.
(z-25-13.pdf - 170.508 KB) Data publikacji: 2013-04-15 09:44:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie sprawie zmian w budecie gminy w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 26/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 marca 2013 r.
(z-26-13.pdf - 163.622 KB) Data publikacji: 2013-04-15 09:45:19 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 27/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 4 kwietnia 2013 r.
(z-27-13.pdf - 86.055 KB) Data publikacji: 2013-04-15 09:46:04 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 28/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 8 kwietnia 2013 r.
(z-28-13.pdf - 83.264 KB) Data publikacji: 2013-04-15 09:46:49 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji doranej

Zarzdzenie Nr 29/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 19 kwietnia 2013 r.
(z-29-13.pdf - 104.236 KB) Data publikacji: 2013-06-11 13:50:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 30/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 22 kwietnia 2013 r.
(z-30-13.pdf - 155.485 KB) Data publikacji: 2013-06-11 13:51:29 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia systemu kontroli zarzdczej w Urzdzie Gminy w Gnojnie

Zarzdzenie Nr 31/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 25 kwietnia 2013 r.
(z-31-13.pdf - 86.368 KB) Data publikacji: 2013-06-11 13:53:18 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 32/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 25 kwietnia 2013 r.
(z-32-13.pdf - 85.858 KB) Data publikacji: 2013-06-11 13:54:13 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 33/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 26 kwietnia 2013 r.
(z-33-13.pdf - 611.022 KB) Data publikacji: 2013-06-11 13:56:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania Radzie Gminy Gnojno sprawozdania finansowego za 2012 rok

Zarzdzenie Nr 34/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 26 kwietnia 2013 r.
(z-34-13.pdf - 249.682 KB) Data publikacji: 2013-06-11 13:56:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie sprawie zmian w budecie gminy w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 35/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 26 kwietnia 2013 r.
(z-35-13.pdf - 363.019 KB) Data publikacji: 2013-06-11 13:57:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2013 roku oraz w planie finansowym zada zleconych

Zarzdzenie Nr 36/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 kwietnia 2013 r.
(z-36-13.pdf - 105.18 KB) Data publikacji: 2013-06-11 13:58:28 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 37/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 kwietnia 2013 r.
(z-37-13.pdf - 99.965 KB) Data publikacji: 2013-06-11 13:59:28 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 38/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 kwietnia 2013 r.
(z-38-13.pdf - 104.994 KB) Data publikacji: 2013-06-11 14:00:51 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 39/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 9 maja 2013 r.
(z-39-13.pdf - 342.789 KB) Data publikacji: 2013-06-11 14:01:59 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie sprawie zmian w budecie gminy w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 40/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 9 maja 2013 r.
(z-40-13.pdf - 240.599 KB) Data publikacji: 2013-06-11 14:02:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 41/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 10 maja 2013 r.
(z-41-13.pdf - 181.722 KB) Data publikacji: 2013-06-11 14:03:42 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 42/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 maja 2013 r.
(z-42-13.pdf - 100.531 KB) Data publikacji: 2013-06-11 14:04:43 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania odbioru kocowego robt budowlanych

Zarzdzenie Nr 43/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 maja 2013 r.
(z-43-13.pdf - 181.152 KB) Data publikacji: 2013-06-11 14:05:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Gnojnie

Zarzdzenie Nr 44/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 maja 2013 r.
(z-44-13.pdf - 86.129 KB) Data publikacji: 2013-06-11 14:06:33 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 45/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 maja 2013 r.
(z-45-13.pdf - 102.504 KB) Data publikacji: 2013-06-11 14:07:09 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 46/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 maja 2013 r.
(z-46-13.pdf - 249.19 KB) Data publikacji: 2013-06-11 14:07:48 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 47/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 maja 2013 r.
(z-47-13.pdf - 246.579 KB) Data publikacji: 2013-06-11 14:08:31 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 48/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 11 czerwca 2013 r.
(z-48-13.pdf - 102.564 KB) Data publikacji: 2013-06-13 09:08:51 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 49/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 17 czerwca 2013 r.
(z-49-13.pdf - 87.776 KB) Data publikacji: 2013-07-16 12:50:00 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutkw klsk ywioowych na terenie gminy Gnojno

Zarzdzenie Nr 50/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 20 czerwca 2013 r.
(z-50-13.pdf - 103.741 KB) Data publikacji: 2013-07-16 12:50:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 51/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 20 czerwca 2013 r.
(z-51-13.pdf - 256.289 KB) Data publikacji: 2013-07-16 12:51:47 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 52/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 czerwca 2013 r.
(z-52-13.pdf - 87.459 KB) Data publikacji: 2013-07-16 12:52:37 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 53/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 czerwca 2013 r.
(z-53-13.pdf - 276.138 KB) Data publikacji: 2013-07-16 12:53:40 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 54/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 czerwca 2013 r.
(z-54-13.pdf - 239.625 KB) Data publikacji: 2013-07-19 15:29:59 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 55/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 12 lipca 2013 r.
(z-55-13.pdf - 167.446 KB) Data publikacji: 2013-07-19 15:31:12 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 56/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 12 lipca 2013 r.
(z-56-13.pdf - 166.703 KB) Data publikacji: 2013-07-19 15:31:53 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 57/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 15 lipca 2013 r.
(z-57-13.pdf - 95.761 KB) Data publikacji: 2013-07-19 15:32:37 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udziau Wjta Gminy Gnojno w przygotowaniu i przeprowadzeniu wojewdzkiego treningu doskonalcego obieg informacji w przypadku awarii systemw elektroenergetycznych

Zarzdzenie Nr 58/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 18 lipca 2013 r.
(z-58-13.pdf - 102.111 KB) Data publikacji: 2013-07-19 15:33:24 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 59/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 18 lipca 2013 r.
(z-59-13.pdf - 104.381 KB) Data publikacji: 2013-07-19 15:34:28 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 60/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 22 lipca 2013 r.
(z-60-13.pdf - 256.963 KB) Data publikacji: 2013-09-16 11:12:49 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 61/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 lipca 2013 r.
(z-61-13.pdf - 367.034 KB) Data publikacji: 2013-09-16 11:13:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 62/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 lipca 2013 r.
(z-62-13.pdf - 333.584 KB) Data publikacji: 2013-09-16 11:14:42 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2013 roku oraz w planie finansowym zada zleconych

Zarzdzenie Nr 63/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 26 lipca 2013 r.
(z-63-13.pdf - 102.734 KB) Data publikacji: 2013-09-16 11:15:34 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do odbioru robt budowlanych

Zarzdzenie Nr 64/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 1 sierpnia 2013 r.
(z-64-13.pdf - 103.067 KB) Data publikacji: 2013-09-16 11:16:36 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do odbioru robt budowlanych

Zarzdzenie Nr 65/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 6 sierpnia 2013 r.
(z-65-13.pdf - 104.603 KB) Data publikacji: 2013-09-16 11:17:43 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do odbioru robt budowlanych

Zarzdzenie Nr 66/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 7 sierpnia 2013 r.
(z-66-13.pdf - 105.071 KB) Data publikacji: 2013-09-16 11:18:48 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do odbioru robt budowlanych

Zarzdzenie Nr 67/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 8 sierpnia 2013 r.
(z-67-13.pdf - 112.799 KB) Data publikacji: 2013-09-16 11:19:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 69/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 8 sierpnia 2013 r.
(z-69-13.pdf - 243.504 KB) Data publikacji: 2013-09-16 11:21:35 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 70/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 16 sierpnia 2013 r.
(z-70-13.pdf - 86.954 KB) Data publikacji: 2013-09-16 11:22:38 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 71/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 16 sierpnia 2013 r.
(z-71-13.pdf - 86.025 KB) Data publikacji: 2013-09-16 11:23:34 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 72/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 26 sierpnia 2013 r.
(z-72-13.pdf - 97.743 KB) Data publikacji: 2013-09-16 11:24:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 73/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 26 sierpnia 2013 r.
(z-73-13.pdf - 975.637 KB) Data publikacji: 2013-09-16 11:25:37 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedoenia Radzie Gminy Gnojno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informacji o przebiegu wykonania budetu Gminy Gnojno oraz o ksztatowaniu si wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsiwzi, o ktrych mowa w art. 226 ust. 3, za I procze 2013 roku

Zarzdzenie Nr 74/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 sierpnia 2013 r.
(z-74-13.pdf - 253.272 KB) Data publikacji: 2013-09-16 11:26:32 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 75/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 sierpnia 2013 r.
(z-75-13.pdf - 368.4 KB) Data publikacji: 2013-09-16 11:27:44 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 76/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 sierpnia 2013 r.
(z-76-13.pdf - 333.959 KB) Data publikacji: 2013-09-16 11:28:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2013 roku oraz w planie finansowym zada zleconych

Zarzdzenie Nr 77/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 5 wrzenia 2013 r.
(z-77-13.pdf - 103.814 KB) Data publikacji: 2013-09-16 11:29:43 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do odbioru robt budowlanych

Zarzdzenie Nr 78/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 9 wrzenia 2013 r.
(z-78-13.pdf - 102.746 KB) Data publikacji: 2013-09-16 11:30:34 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 79/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 9 wrzenia 2013 r.
(z-79-13.pdf - 102.821 KB) Data publikacji: 2013-09-16 11:31:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 80/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 9 wrzenia 2013 r.
(z-80-13.pdf - 103.636 KB) Data publikacji: 2013-09-16 11:32:15 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 81/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 9 wrzenia 2013 r.
(z-81-13.pdf - 101.204 KB) Data publikacji: 2013-09-16 11:32:49 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 82/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 10 wrzenia 2013 r.
(z-82-13.pdf - 83.893 KB) Data publikacji: 2013-11-13 15:40:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany w zarzdzeniu nr 118/11 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 listopada 2011 r.

Zarzdzenie Nr 83/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 13 wrzenia 2013 r.
(z-83-13.pdf - 274.72 KB) Data publikacji: 2013-11-13 15:41:32 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 84/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 13 wrzenia 2013 r.
(z-84-13.pdf - 167.824 KB) Data publikacji: 2013-11-19 10:52:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 85/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 25 wrzenia 2013 r.
(z-85-13.pdf - 253.305 KB) Data publikacji: 2013-11-19 10:53:47 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 86/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 wrzenia 2013 r.
(z-86-13.pdf - 253.322 KB) Data publikacji: 2013-11-19 10:54:33 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 87/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 wrzenia 2013 r.
(z-87-13.pdf - 244.328 KB) Data publikacji: 2013-11-19 10:55:22 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 88/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 wrzenia 2013 r.
(z-88-13.pdf - 104.588 KB) Data publikacji: 2013-11-19 10:55:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 89/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 wrzenia 2013 r.
(z-89-13.pdf - 88.653 KB) Data publikacji: 2013-11-19 10:56:53 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia zastpczej formy zapaty nalenoci pieninych o charakterze cywilnoprawnym przypadajcych Gminie Gnojno oraz jej jednostkom organizacyjnym, z tytuu korzystania z mienia komunalnego

Zarzdzenie Nr 90/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 wrzenia 2013 r.
(z-90-13.pdf - 87.909 KB) Data publikacji: 2013-11-19 10:58:09 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zaprzestania przez Gmin Gnojno dziaalnoci w zakresie wytwarzania ciepa na sprzeda w kotowniach stanowicych mienie komunalne

Zarzdzenie Nr 91/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 wrzenia 2013 r.
(z-91-13.pdf - 163.085 KB) Data publikacji: 2013-11-19 11:11:00 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 92/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 wrzenia 2013 r.
(z-92-13.pdf - 242.08 KB) Data publikacji: 2013-11-19 11:11:49 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 93/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 wrzenia 2013 r.
(z-93-13.pdf - 160.902 KB) Data publikacji: 2013-11-19 11:12:34 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2013 rok

Zarzdzenie Nr 94/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 9 padziernika 2013 r.
(z-94-13.pdf - 102.555 KB) Data publikacji: 2013-11-19 11:13:34 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do odbioru robt

Zarzdzenie Nr 95/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 11 padziernika 2013 r.
(z-95-13.pdf - 100.11 KB) Data publikacji: 2013-11-19 11:14:28 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 96/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 11 padziernika 2013 r.
(z-96-13.pdf - 103.097 KB) Data publikacji: 2013-11-19 11:15:06 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 97/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 padziernika 2013 r.
(z-97-13.pdf - 645.968 KB) Data publikacji: 2013-11-19 11:16:06 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia „Regulamin udzielania dofinansowania na realizacj usuwania azbestu i wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Gnojno”

Zarzdzenie Nr 98/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 padziernika 2013 r.
(z-98-13.pdf - 105.531 KB) Data publikacji: 2013-11-19 11:16:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do odbioru robt budowlanych

Zarzdzenie Nr 99/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 padziernika 2013 r.
(z-99-13.pdf - 444.196 KB) Data publikacji: 2013-11-19 11:17:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 100/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 padziernika 2013 r.
(z-100-13.pdf - 342.968 KB) Data publikacji: 2013-11-19 11:18:34 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2013 roku oraz w planie finansowym zada zleconych

Zarzdzenie Nr 101/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 padziernika 2013 r.
(z-101-13.pdf - 102.456 KB) Data publikacji: 2013-11-19 11:19:20 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 102/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 padziernika 2013 r.
(z-102-13.pdf - 99.849 KB) Data publikacji: 2013-11-19 11:20:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 103/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 padziernika 2013 r.
(z-103-13.pdf - 433.792 KB) Data publikacji: 2013-11-19 11:21:07 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 104/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 padziernika 2013 r.
(z-104-13.pdf - 333.001 KB) Data publikacji: 2013-11-28 14:57:59 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2013 roku oraz w planie finansowym zada zleconych

Zarzdzenie Nr 105/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 4 listopada 2013 r.
(z-105-13.pdf - 104.137 KB) Data publikacji: 2013-11-28 14:59:17 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania kocowego odbioru robt

Zarzdzenie Nr 106/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 6 listopada 2013 r.
(z-106-13.pdf - 353.719 KB) Data publikacji: 2013-11-28 15:00:19 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 107/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 6 listopada 2013 r.
(z-107-13.pdf - 243.541 KB) Data publikacji: 2013-11-28 15:01:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 108/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 12 listopada 2013 r.
(z-108-13.pdf - 104.121 KB) Data publikacji: 2013-11-28 15:02:44 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania kocowego odbioru robt

Zarzdzenie Nr 109/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 listopada 2013 r.
(z-109-13.pdf - 84.438 KB) Data publikacji: 2013-11-28 15:03:37 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przedstawienia projektu uchway budetowej gminy na 2014 rok oraz projektu uchway w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2035

Zarzdzenie Nr 110/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 listopada 2013 r.
(z-110-13.pdf - 105.855 KB) Data publikacji: 2013-11-28 15:04:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania kocowego odbioru robt

Zarzdzenie Nr 111/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 22 listopada 2013 r.
(z-111-13.pdf - 103.919 KB) Data publikacji: 2013-11-28 15:05:25 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania kocowego odbioru robt

Zarzdzenie Nr 112/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 25 listopada 2013 r.
(z-112-13.pdf - 89.209 KB) Data publikacji: 2013-11-28 15:06:53 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powierzenia penienia obowizkw Kierownika Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Gnojnie, udzielenia upowanie do wydawania decyzji administracyjnych i wyznaczenia osoby uprawnionej do dokonywania czynnoci w sprawach prawa pracy

Zarzdzenie Nr 113/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 listopada 2013 r.
(z-113-13.pdf - 333.664 KB) Data publikacji: 2013-12-24 11:11:29 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 114/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 listopada 2013 r.
(z-114-13.pdf - 395.396 KB) Data publikacji: 2013-12-24 11:12:24 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2013 roku oraz w planie finansowym zada zleconych

Zarzdzenie Nr 115/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 2 grudnia 2013 r.
(z-115-13.pdf - 84.341 KB) Data publikacji: 2013-12-24 11:13:31 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie cofnicia powierzenia penienia obowizkw Kierownika Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Gnojnie

Zarzdzenie Nr 116/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 2 grudnia 2013 r.
(z-116-13.pdf - 89.246 KB) Data publikacji: 2013-12-24 11:14:42 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powierzenia penienia obowizkw Kierownika Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Gnojnie, udzielenia upowanie do wydawania decyzji administracyjnych i wyznaczenia osoby uprawnionej do dokonywania czynnoci w sprawach prawa pracy

Zarzdzenie Nr 117/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 3 grudnia 2013 r.
(z-117-13.pdf - 104.084 KB) Data publikacji: 2013-12-24 11:15:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania kocowego odbioru robt

Zarzdzenie Nr 118/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 3 grudnia 2013 r.
(z-118-13.pdf - 103.815 KB) Data publikacji: 2013-12-24 11:16:15 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania kocowego odbioru robt

Zarzdzenie Nr 119/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 4 grudnia 2013 r.
(z-119-13.pdf - 102.118 KB) Data publikacji: 2013-12-24 11:17:19 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 120/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 4 grudnia 2013 r.
(z-120-13.pdf - 39.7 KB) Data publikacji: 2013-12-24 11:18:01 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 121/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 4 grudnia 2013 r.
(z-121-13.pdf - 167.508 KB) Data publikacji: 2013-12-24 11:18:54 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 122/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 10 grudnia 2013 r.
(z-122-13.pdf - 102.08 KB) Data publikacji: 2013-12-24 11:19:56 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 123/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 13 grudnia 2013 r.
(z-123-13.pdf - 176.75 KB) Data publikacji: 2013-12-27 14:10:25 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 124/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 13 grudnia 2013 r.
(z-124-13.pdf - 288.808 KB) Data publikacji: 2013-12-27 14:11:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2013 roku oraz w planie finansowym zada zleconych

Zarzdzenie Nr 125/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 13 grudnia 2013 r.
(z-125-13.pdf - 100.947 KB) Data publikacji: 2013-12-27 14:11:56 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania kocowego odbioru robt

Zarzdzenie Nr 126/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 grudnia 2013 r.
(z-126-13.pdf - 100.61 KB) Data publikacji: 2013-12-27 14:12:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej

Zarzdzenie Nr 127/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2013 r.
(z-127-13.pdf - 261.088 KB) Data publikacji: 2014-02-07 15:12:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2013 roku

Zarzdzenie Nr 128/13 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2013 r.
(z-128-13.pdf - 385.898 KB) Data publikacji: 2014-02-07 15:21:04 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie w 2013 roku oraz w planie finansowym zada zleconych

Statystyki biecej stronyWywietle: 1761

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2013-02-11 08:57:47
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2013-02-11 09:04:50
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2014-04-16 12:35:27
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony