Zarzdzenia z 2015 r.

Wersja do druku


Zaczone pliki
z-1-15.pdfZarzdzenie nr 1/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 13 stycznia 2015 r. (z-1-15.pdf - 182.445 KB)
Data publikacji: 2015-01-14 13:40:09 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zarzdzenia wyborw sotysw i rad soeckich na terenie Gminy Gnojno
z-2-15.pdfZarzdzenie nr 2/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 stycznia 2015 r. (z-2-15.pdf - 161.16 KB)
Data publikacji: 2015-01-23 12:17:17 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli stanu pomieszcze w budynku wietlicy Wiejskiej w Raczycach
z-3-15.pdfZarzdzenie nr 3/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 stycznia 2015 r. (z-3-15.pdf - 160.102 KB)
Data publikacji: 2015-01-23 12:17:57 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w Zarzdzeniu nr 1/15
z-4-15.pdfZarzdzenie nr 4/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 22 stycznia 2015 r. (z-4-15.pdf - 166.633 KB)
Data publikacji: 2015-01-30 13:31:46 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowa obronnych w gminie Gnojno w 2015 roku
z-5-15.pdfZarzdzenie nr 5/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 26 stycznia 2015 r. (z-5-15.pdf - 157.013 KB)
Data publikacji: 2015-01-30 13:32:28 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w Zarzdzeniu nr 1/15
z-6-15.pdfZarzdzenie nr 6/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 stycznia 2015 r. (z-6-15.pdf - 158.408 KB)
Data publikacji: 2015-02-10 09:34:30 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie udzielenia upowanienia do przyznawania Kart Duej Rodziny
z-7-15.pdfZarzdzenie nr 7/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 stycznia 2015 r. (z-7-15.pdf - 177.051 KB)
Data publikacji: 2015-02-10 09:35:15 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2015 roku
z-8-15.pdfZarzdzenie nr 8/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 stycznia 2015 r. (z-8-15.pdf - 166.815 KB)
Data publikacji: 2015-02-10 09:36:07 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2015 roku
z-11-15.pdfZarzdzenie nr 11/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 2 lutego 2015 r. (z-11-15.pdf - 159.04 KB)
Data publikacji: 2015-02-10 09:36:54 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w Zarzdzeniu nr 1/15
z-9-15.pdfZarzdzenie nr 9/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 stycznia 2015 r. (z-9-15.pdf - 322.832 KB)
Data publikacji: 2015-03-04 13:54:59 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie ustalenia planu finansowego Urzdu Gminy w Gnojnie oraz planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2015 rok
z-10-15.pdfZarzdzenie nr 10/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 2 lutego 2015 r. (z-10-15.pdf - 195.506 KB)
Data publikacji: 2015-03-04 13:55:43 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie „Regulaminu rekrutacji do Punktw Przedszkolnych prowadzonych przez Gmin Gnojno”
z-12-15.pdfZarzdzenie nr 12/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 6 lutego 2015 r. (z-12-15.pdf - 205.941 KB)
Data publikacji: 2015-03-04 13:56:30 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie powoania komisji przetargowej
z-13-15.pdfZarzdzenie nr 13/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 11 lutego 2015 r. (z-13-15.pdf - 163.531 KB)
Data publikacji: 2015-03-04 13:57:15 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w skadzie osobowym Zespou Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie
z-14-15.pdfZarzdzenie nr 14/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 16 lutego 2015 r. (z-14-15.pdf - 202.667 KB)
Data publikacji: 2015-03-04 13:58:32 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie wprowadzenia norm przydziau odziey i obuwia roboczego, rodkw ochrony indywidualnej oraz rodkw higieny osobistej dla pracownikw Urzdu Gminy w Gnojnie
z-15-15.pdfZarzdzenie nr 15/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 lutego 2015 r. (z-15-15.pdf - 173.487 KB)
Data publikacji: 2015-03-04 13:59:46 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2015 roku
z-16-15.pdfZarzdzenie nr 16/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 lutego 2015 r. (z-16-15.pdf - 159.591 KB)
Data publikacji: 2015-03-04 14:00:25 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Gnojno miejsc przeznaczonych na bezpatne umieszczanie urz- dowych obwieszcze wyborczych i plakatw wszystkich komitetw wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarzdzonych na dzie 10 maja 2015 r.
z-17-15.pdfZarzdzenie nr 17/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 2 marca 2015 r. (z-17-15.pdf - 160.615 KB)
Data publikacji: 2015-03-04 14:01:05 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie udzielenia upowanienia do sporzdzania aktw penomocnictwa do gosowania w wyborach Pre- zydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarzdzonych na dzie 10 maja 2015 r.
z-18-15.pdfZarzdzenie nr 18/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 5 marca 2015 r. (z-18-15.pdf - 159.317 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 13:34:02 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w skadzie osobowym Komisji Socjalnej
z-19-15.pdfZarzdzenie nr 19/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 marca 2015 r. (z-19-15.pdf - 635.735 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 13:34:59 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budetu Gminy Gnojno za 2014 rok
z-20-15.pdfZarzdzenie nr 20/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 marca 2015 r. (z-20-15.pdf - 955.59 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 13:35:52 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budetu Gminy Gnojno za 2014 rok wraz z informacj o stanie mienia gminy oraz sprawozda z wykonania planw finansowych instytucji kultury i SP ZOZ
z-21-15.pdfZarzdzenie nr 21/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 marca 2015 r. (z-21-15.pdf - 200.665 KB)
Data publikacji: 2015-04-17 14:37:05 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2015 roku
z-22-15.pdfZarzdzenie nr 22/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 marca 2015 r. (z-22-15.pdf - 237.914 KB)
Data publikacji: 2015-04-17 14:38:07 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2015 rok
z-23-15.pdfZarzdzenie nr 23/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 16 kwietnia 2015 r. (z-23-15.pdf - 207.637 KB)
Data publikacji: 2015-04-17 14:38:54 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej
z-24-15.pdfZarzdzenie nr 24/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 17 kwietnia 2015 r. (z-24-15.pdf - 158.717 KB)
Data publikacji: 2015-04-21 07:27:58 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie wskazania osb wchodzcych z urzdu do obwodowych komisji wyborczych
z-25-15.pdfZarzdzenie nr 25/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 20 kwietnia 2015 r. (z-25-15.pdf - 187.229 KB)
Data publikacji: 2015-04-21 07:29:33 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie powoania Obwodowych Komisji Wyborczych
z-26-15.pdfZarzdzenie nr 26/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 20 kwietnia 2015 r. (z-26-15.pdf - 160.897 KB)
Data publikacji: 2015-05-07 10:03:48 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsugi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarzdzonych na dzie 10 maja 2015 r.
z-27-15.pdfZarzdzenie nr 27/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 kwietnia 2015 r. (z-27-15.pdf - 160.407 KB)
Data publikacji: 2015-05-07 10:04:43 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie wyznaczenia osb do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w goso- waniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
z-28-15.pdfZarzdzenie nr 28/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 22 kwietnia 2015 r. (z-28-15.pdf - 162.628 KB)
Data publikacji: 2015-05-07 10:05:38 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie powoania operatorw informatycznej obsugi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarzdzonych na dzie 10 maja 2015 r.
z-29-15.pdfZarzdzenie nr 29/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 kwietnia 2015 r. (z-29-15.pdf - 213.357 KB)
Data publikacji: 2015-05-07 10:07:37 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej
z-30-15-bip.pdfZarzdzenie nr 30/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 kwietnia 2015 r. (z-30-15-bip.pdf - 166.465 KB)
Data publikacji: 2015-05-07 10:11:06 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie powoania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS)
z-31-15.pdfZarzdzenie nr 31/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 kwietnia 2015 r. (z-31-15.pdf - 235.358 KB)
Data publikacji: 2015-05-18 15:09:04 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2015 rok
z-32-15.pdfZarzdzenie nr 32/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 8 maja 2015 r. (z-32-15.pdf - 206.899 KB)
Data publikacji: 2015-05-18 15:12:16 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2015 roku
z-33-15.pdfZarzdzenie nr 33/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 11 maja 2015 r. (z-33-15.pdf - 1001.976 KB)
Data publikacji: 2015-05-18 15:13:07 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie przekazania Radzie Gminy Gnojno sprawozdania finansowego za 2014 rok
z-34-15.pdfZarzdzenie nr 34/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 11 maja 2015 r. (z-34-15.pdf - 206.093 KB)
Data publikacji: 2015-05-18 15:13:38 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania kocowego odbioru robt
z-35-15.pdfZarzdzenie nr 35/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 11 maja 2015 r. (z-35-15.pdf - 161.095 KB)
Data publikacji: 2015-05-18 15:14:18 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie powoania Komisji weryfikujcej wnioski o dofinansowanie prac zwizanych z usuwaniem odpa- dw niebezpiecznych zawierajcych azbest z budynkw i posesji pooonych na terenie gminy Gnojno
z-36-15.pdfZarzdzenie nr 36/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 maja 2015 r. (z-36-15.pdf - 198.588 KB)
Data publikacji: 2015-05-18 15:15:06 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie powoania Komisji do odbioru przedmiotu najmu i dzierawy
z-37-15.pdfZarzdzenie nr 37/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 maja 2015 r. (z-37-15.pdf - 158.812 KB)
Data publikacji: 2015-05-18 15:16:18 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w staej komisji do odbioru przyczy wodocigowych
z-38-15.pdfZarzdzenie nr 38/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 maja 2015 r. (z-38-15.pdf - 210.654 KB)
Data publikacji: 2015-05-18 15:16:55 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej
z-39-15.pdfZarzdzenie nr 39/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 maja 2015 r. (z-39-15.pdf - 216.308 KB)
Data publikacji: 2015-06-01 14:25:47 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2015 rok
z-40-15.pdfZarzdzenie nr 40/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 18 maja 2015 r. (z-40-15.pdf - 160.341 KB)
Data publikacji: 2015-06-01 14:26:31 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zacignicia kredytu krtkoterminowego
z-41-15.pdfZarzdzenie nr 41/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 22 maja 2015 r. (z-41-15.pdf - 193.436 KB)
Data publikacji: 2015-06-01 14:29:26 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2015 roku
z-42-15.pdfZarzdzenie nr 42/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 22 maja 2015 r. (z-42-15.pdf - 214.194 KB)
Data publikacji: 2015-06-01 14:30:16 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2015 rok
z-43-15.pdfZarzdzenie nr 43/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 25 maja 2015 r. (z-43-15.pdf - 167.274 KB)
Data publikacji: 2015-06-01 14:31:07 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie powoania komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia dotychczas stosowanych formula- rzy - drukw cisego zarachowania do dowodw osobistych nie wykorzystanych do dnia 28 lutego 2015 roku i brakowania formularzy znajdujcych si w dyspozycji tutejszego organu
z-44-15.pdfZarzdzenie nr 44/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 25 maja 2015 r. (z-44-15.pdf - 210.041 KB)
Data publikacji: 2015-06-01 14:31:43 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej
z-45-15.pdfZarzdzenie nr 45/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 maja 2015 r. (z-45-15.pdf - 159.294 KB)
Data publikacji: 2015-06-01 14:32:35 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy przysugujcych w zamian za wita przypadajce w sobot
z-46-15.pdfZarzdzenie nr 46/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 3 czerwca 2015 r. (z-46-15.pdf - 222.105 KB)
Data publikacji: 2015-06-03 16:13:21 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie ogoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoy Podstawowej w Raczycach
z-47-15.pdfZarzdzenie nr 47/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 11 czerwca 2015 r. (z-47-15.pdf - 158.796 KB)
Data publikacji: 2015-06-24 15:13:55 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: uchylajce w czci zarzdzenie Nr 41/15
z-48-15.pdfZarzdzenie nr 48/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 26 czerwca 2015 r. (z-48-15.pdf - 163.791 KB)
Data publikacji: 2015-07-13 11:33:55 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: powoania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoy Podstawowej w Raczycach
z-49-15.pdfZarzdzenie nr 49/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 czerwca 2015 r. (z-49-15.pdf - 210.301 KB)
Data publikacji: 2015-07-13 11:35:03 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej
z-50-15.pdfZarzdzenie nr 50/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 29 czerwca 2015 r. (z-50-15.pdf - 160.686 KB)
Data publikacji: 2015-07-13 11:38:09 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Gnojno miejsc przeznaczonych na bezpatne umieszczanie urzdowych obwieszcze i plakatw dotyczcych referendum oglnokrajowego, zarzdzonego na dzie 6 wrzenia 2015 r.
z-51-15.pdfZarzdzenie nr 51/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 lipca 2015 r. (z-51-15.pdf - 159.388 KB)
Data publikacji: 2015-07-14 12:50:02 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoy Podstawowej w Raczycach
z-52-15.pdfZarzdzenie nr 52/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 lipca 2015 r. (z-52-15.pdf - 163.69 KB)
Data publikacji: 2015-07-31 15:37:45 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie powoania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajcego si o awans na stopie nauczyciela mianowanego
z-53-15.pdfZarzdzenie nr 53/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 lipca 2015 r. (z-53-15.pdf - 164.564 KB)
Data publikacji: 2015-07-31 15:38:24 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie powoania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutkw klsk ywioowych na terenie gminy Gnojno
z-54-15.pdfZarzdzenie nr 54/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 lipca 2015 r. (z-54-15.pdf - 216.378 KB)
Data publikacji: 2015-07-31 15:39:06 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2015 roku
z-55-15.pdfZarzdzenie nr 55/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 21 lipca 2015 r. (z-55-15.pdf - 232.819 KB)
Data publikacji: 2015-07-31 15:39:50 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2015 rok
z-56-15.pdfZarzdzenie nr 56/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 lipca 2015 r. (z-56-15.pdf - 161.99 KB)
Data publikacji: 2015-07-31 15:40:29 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach OSP i wietlicach wiejskich na terenie Gminy Gnojno
z-57-15.pdfZarzdzenie nr 57/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 11 sierpnia 2015 r. (z-57-15.pdf - 236.571 KB)
Data publikacji: 2015-08-13 14:59:45 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2015 rok
z-58-15.pdfZarzdzenie nr 58/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 13 sierpnia 2015 r. (z-58-15.pdf - 187.267 KB)
Data publikacji: 2015-08-13 15:00:40 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie powoania Obwodowych Komisji do spraw Referendum
z-59-15.pdfZarzdzenie nr 59/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 13 sierpnia 2015 r. (z-59-15.pdf - 213.04 KB)
Data publikacji: 2015-08-26 12:41:43 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej
z-60-15.pdfZarzdzenie nr 60/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 sierpnia 2015 r. (z-60-15.pdf - 164.129 KB)
Data publikacji: 2015-08-26 12:42:37 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie wyznaczenia osb do ochrony lokali Obwodowych Komisji ds. Referendum w czasie przerwy w gosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
z-61-15.pdfZarzdzenie nr 61/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 17 sierpnia 2015 r. (z-61-15.pdf - 5587.769 KB)
Data publikacji: 2015-08-26 12:45:58 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie przedoenia Radzie Gminy Gnojno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informacji o przebiegu wykonania budetu Gminy Gnojno oraz informacji o ksztatowaniu si wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsiwzi, o ktrych mowa w art. 226 ust. 3, za I procze 2015 roku
z-62-15.pdfZarzdzenie nr 62/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 20 sierpnia 2015 r. (z-62-15.pdf - 158.317 KB)
Data publikacji: 2015-08-26 12:46:56 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoy Podstawowej w Raczycach
z-63-15.pdfZarzdzenie nr 63/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 24 sierpnia 2015 r. (z-63-15.pdf - 161.207 KB)
Data publikacji: 2015-08-26 12:47:58 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie powoania operatorw informatycznej obsugi obwodowych komisji ds. referendum
z-64-15.pdfZarzdzenie nr 64/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 24 sierpnia 2015 r. (z-64-15.pdf - 202.372 KB)
Data publikacji: 2015-08-26 12:48:35 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2015 roku
z-65-15.pdfZarzdzenie nr 65/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 24 sierpnia 2015 r. (z-65-15.pdf - 224.235 KB)
Data publikacji: 2015-08-26 12:49:10 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2015 rok
z-66-15.pdfZarzdzenie nr 66/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 sierpnia 2015 r. (z-66-15.pdf - 208.688 KB)
Data publikacji: 2015-09-03 13:53:10 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania odbioru kocowego robt budowlanych
z-67-15.pdfZarzdzenie nr 67/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 sierpnia 2015 r. (z-67-15.pdf - 210.019 KB)
Data publikacji: 2015-09-03 13:54:01 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2015 roku
z-68-15.pdfZarzdzenie nr 68/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 sierpnia 2015 r. (z-68-15.pdf - 230.27 KB)
Data publikacji: 2015-09-03 13:54:36 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2015 rok
z-69-15.pdfZarzdzenie nr 69/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 1 wrzenia 2015 r. (z-69-15.pdf - 159.176 KB)
Data publikacji: 2015-09-03 13:55:24 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie rozszerzenia skadu Komisji Gminnej do spraw szacowania skutkw klsk ywioowych na terenie gminy Gnojno
z-70-15.pdfZarzdzenie nr 70/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 2 wrzenia 2015 r. (z-70-15.pdf - 232.57 KB)
Data publikacji: 2015-09-14 09:47:21 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w skadzie osobowym Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych
z-71-15.pdfZarzdzenie nr 71/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 10 wrzenia 2015 r. (z-71-15.pdf - 228.595 KB)
Data publikacji: 2015-09-14 09:48:09 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie powoania komisji do przeprowadzenia przegldu gwarancyjnego
z-72-15.pdfZarzdzenie nr 72/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 11 wrzenia 2015 r. (z-72-15.pdf - 229.632 KB)
Data publikacji: 2015-09-14 09:48:59 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Gnojno miejsc przeznaczonych na bezpatne umieszczanie urzdowych obwieszcze wyborczych i plakatw komitetw wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzdzonych na dzie 25 padziernika 2015 r.
z-73-15.pdfZarzdzenie nr 73/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 24 wrzenia 2015 r. (z-73-15.pdf - 255.029 KB)
Data publikacji: 2015-10-07 07:51:57 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: uchylajce w czci zarzdzenie Nr 67/15
z-74-15.pdfZarzdzenie nr 74/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 wrzenia 2015 r. (z-74-15.pdf - 327.459 KB)
Data publikacji: 2015-10-07 07:52:51 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2015 rok
z-75-15.pdfZarzdzenie nr 75/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 wrzenia 2015 r. (z-75-15.pdf - 278.899 KB)
Data publikacji: 2015-10-07 07:53:49 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2015 roku
z-76-15.pdfZarzdzenie nr 76/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 wrzenia 2015 r. (z-76-15.pdf - 302.653 KB)
Data publikacji: 2015-10-07 07:54:44 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2015 rok
z-77-15.pdfZarzdzenie nr 77/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 2 padziernika 2015 r. (z-77-15.pdf - 232.815 KB)
Data publikacji: 2015-10-07 07:55:36 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsugi informatycznej w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzdzonych na dzie 25 padziernika 2015 r.
z-78-15.pdfZarzdzenie nr 78/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 5 padziernika 2015 r. (z-78-15.pdf - 262.035 KB)
Data publikacji: 2015-10-07 07:56:36 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie powoania Obwodowych Komisji Wyborczych
z-79-15.pdfZarzdzenie nr 79/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 6 padziernika 2015 r. (z-79-15.pdf - 230.726 KB)
Data publikacji: 2015-10-07 07:57:49 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie wyznaczenia osb do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w gosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
z-80-15.pdfZarzdzenie nr 80/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 6 padziernika 2015 r. (z-80-15.pdf - 244.532 KB)
Data publikacji: 2015-10-07 07:59:10 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie powoania operatorw informatycznej obsugi obwodowych komisji wyborczych
z-81-15.pdfZarzdzenie nr 81/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 padziernika 2015 r. (z-81-15.pdf - 238.299 KB)
Data publikacji: 2015-11-03 13:31:11 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania odbioru kocowego robt budowlanych
z-82-15.pdfZarzdzenie nr 82/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 22 padziernika 2015 r. (z-82-15.pdf - 274.253 KB)
Data publikacji: 2015-11-03 13:33:15 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2015 roku
z-83-15.pdfZarzdzenie nr 83/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 23 padziernika 2015 r. (z-83-15.pdf - 308.559 KB)
Data publikacji: 2015-11-03 13:34:06 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2015 rok
z-84-15.pdfZarzdzenie nr 84/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 28 padziernika 2015 r. (z-84-15.pdf - 242.96 KB)
Data publikacji: 2015-11-03 13:35:00 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: uchylajce w czci zarzdzenie Nr 82/15
z-85-15.pdfZarzdzenie nr 85/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 padziernika 2015 r. (z-85-15.pdf - 281.658 KB)
Data publikacji: 2015-11-03 13:35:51 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2015 roku
z-86-15.pdfZarzdzenie nr 86/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 30 padziernika 2015 r. (z-86-15.pdf - 309.881 KB)
Data publikacji: 2015-11-13 14:45:30 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie powoania Komisji Przetargowej
z-87-15.pdfZarzdzenie nr 87/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 12 listopada 2015 r. (z-87-15.pdf - 656.468 KB)
Data publikacji: 2015-11-13 14:46:48 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie przedstawienia projektu uchway w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2016-2035
z-88-15.pdfZarzdzenie nr 88/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 12 listopada 2015 r. (z-88-15.pdf - 1097.982 KB)
Data publikacji: 2015-11-13 14:47:54 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie przedstawienia projektu uchway budetowej gminy Gnojno na 2016 rok
z-89-15.pdfZarzdzenie nr 89/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 16 listopada 2015 r. (z-89-15.pdf - 235.105 KB)
Data publikacji: 2015-12-30 14:55:38 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania odbioru kocowego robt budowlanych
z-90-15.pdfZarzdzenie nr 90/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 listopada 2015 r. (z-90-15.pdf - 300.767 KB)
Data publikacji: 2015-12-30 14:57:58 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2015 roku
z-91-15.pdfZarzdzenie nr 91/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 27 listopada 2015 r. (z-91-15.pdf - 317.036 KB)
Data publikacji: 2015-12-30 14:58:46 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2015 rok
z-92-15.pdfZarzdzenie nr 92/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 7 grudnia 2015 r. (z-92-15.pdf - 235.215 KB)
Data publikacji: 2015-12-30 14:59:36 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzdzie Gminy w Gnojnie
z-93-15.pdfZarzdzenie nr 93/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 7 grudnia 2015 r. (z-93-15.pdf - 299.396 KB)
Data publikacji: 2015-12-30 15:00:23 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania odbioru kocowego robt budowlanych
z-94-15.pdfZarzdzenie nr 94/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 11 grudnia 2015 r. (z-94-15.pdf - 277.697 KB)
Data publikacji: 2015-12-30 15:01:16 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2015 roku
z-95-15.pdfZarzdzenie nr 95/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 11 grudnia 2015 r. (z-95-15.pdf - 316.445 KB)
Data publikacji: 2015-12-30 15:14:25 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gnojno na 2015 rok
z-96-15.pdfZarzdzenie nr 96/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 14 grudnia 2015 r. (z-96-15.pdf - 309.124 KB)
Data publikacji: 2015-12-30 15:15:16 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie powoania Komisji do dokonania odbioru kocowego robt budowlanych
z-97-15.pdfZarzdzenie nr 97/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 17 grudnia 2015 r. (z-97-15.pdf - 262.724 KB)
Data publikacji: 2015-12-30 15:17:08 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2015 roku
z-98-15.pdfZarzdzenie nr 98/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 grudnia 2015 r. (z-98-15.pdf - 282.133 KB)
Data publikacji: 2016-01-11 10:06:34 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2015 roku
z-99-15.pdfZarzdzenie nr 99/15 Wjta Gminy Gnojno z dnia 31 grudnia 2015 r. (z-99-15.pdf - 311.056 KB)
Data publikacji: 2016-01-11 10:07:21 Redaktor: Piotr Bbas
Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Gnojnie na 2015 rok

Statystyki biecej stronyWywietle: 8188

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2015-01-13 14:14:15
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2015-01-13 14:16:33
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2016-01-11 10:11:27
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony