INFORMACJA w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy w latach 2012 – 2015

Wersja do druku

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) podaje si informacj w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojno w latach 2012 – 2015.

Podmiot odbierajcy odpady komunalne od wacicieli nieruchomoci z terenu Gminy Gnojno

Instalacja odbierajca odpady komunalne

Adres

Osignity poziom recyklingu w %
(gminy/podmiotu) 

Osignity poziom ograniczonej masy odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji w %
(gminy/podmiotu)

Adres Punktu Zbirki zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego

2012 rok

REMONDIS Sp. z o.o.
Oddzia w Ostrowcu  witokrzyskim
ul. Guliskiego 13A
27-400 Ostrowiec w.

Przedsibiorstwo Handlowo-Usugowe „ZIELISKI” 
ul. Klasztorna 27A,
26-035 Rakw

Mechaniczne przetwarzanie odpadw
Ostrowiec  w.
ul. Samsonowicza 15/11

 Przedsibiorstwo Gosp. Kom. i Mieszk. Sp. z o.o.
28-200 Staszw
ul. Wojska Polskiego 3

 Skadowisko odpadw innych ni niebezpieczne i obojtne w Raczycach

13,72 / 82,5

21,01 / 2,34

  Gnojno 145
28-114 Gnojno

 Punkt czynny
od poniedziaku do pitku w godz. od 7.30 do 15.30
(godz. pracy urzdu)

 Odpady odbiera  Firma MB Recycling Sp. z o.o.
ul. Czarnowska 56,
26-065 Piekoszw
 

2013 rok

  REMONDIS Sp. z o.o.
Oddzia w Ostrowcu  witokrzyskim
ul. Guliskiego 13A
27-400 Ostrowiec w.

  Przedsibiorstwo Handlowo-Usugowe „ZIELISKI” 
ul. Klasztorna 27A,
26-035 Rakw

Sortownia odpadw 
selektywnie odbieranych,
ul. Guliskiego 13A
27-400 Ostrowiec   w.            

Przedsibiorstwo Gosp. Kom. i Mieszk. Sp. z o.o.
28-200 Staszw
ul. Wojska Polskiego 3

20,54 / 51,65

48,04 / 23,67

Gnojno 145
28-114 Gnojno

 Punkt czynny
od poniedziaku do pitku w godz. od 7.30 do 15.30
(godz. pracy urzdu)

 Odpady odbiera  Firma MB Recycling Sp. z o.o.
ul. Czarnowska 56,
26-065 Piekoszw
  

2014 rok

Przedsibiorstwo Handlowo-Usugowe „ZIELISKI” 
ul. Klasztorna 27A,
26-035 Rakw

Instalacja do mech.-biol. przetwarzania odpadw komunalnych
Rzdw 40
28-142 Tuczpy

 

 

18,63 / 96,06

 

 

15,61 / 24,64

 

Gnojno 145
28-114 Gnojno

 Punkt czynny
od poniedziaku do pitku w godz. od 7.30 do 15.30
(godz. pracy urzdu)

 Odpady odbiera  Firma MB Recycling Sp. z o.o.
ul. Czarnowska 56,
26-065 Piekoszw
  

2015 rok

Przedsibiorstwo Handlowo-Usugowe „ZIELISKI” 
ul. Klasztorna 27A,
26-035 Rakw

Instalacja do mech.-biol. przetwarzania odpadw komunalnych
Rzdw 40
28-142 Tuczpy

 

32,84 / 41,9

10,75 / 3,3

Gnojno 145
28-114 Gnojno

 Punkt czynny
od poniedziaku do pitku w godz. od 7.30 do 15.30
(godz. pracy urzdu)

Osignity poziom recyklingu, przygotowania do ponownego uycia i odzysku innymi metodami innych ni niebezpieczne odpadw budowlanych i rozbirkowych - 100%.

Statystyki biecej stronyWywietle: 530

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2015-05-27 13:18:03
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2015-05-27 13:25:13
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2017-12-07 12:59:39
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony