Protokoy z posiedze komisji staych Rady Gminy Gnojno

Wersja do druku

Tre protokow z posiedze odbytych w 2020 roku.

Zaczone pliki:

Protok z posiedzenia Komisji Planowania Budetu i Finansw w dniu 27 stycznia 2020 r.
(p-k-plan-12-20.pdf - 88.795 KB) Data publikacji: 2020-01-30 13:30:56 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 lutego 2020 r.
(p-k-rew-10-20.pdf - 69.725 KB) Data publikacji: 2020-02-18 08:18:20 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki ywnociowej, Handlu i Usug oraz Ochrony rodowiska w dniu 14 lutego 2020 r.
(p-k-rol-10-20.pdf - 66.512 KB) Data publikacji: 2020-02-18 08:30:56 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Zdrowia, Socjalnej, Owiaty i Kultury w dniu 9 marca 2020 r.
(p-k-osw-10-20.pdf - 47.282 KB) Data publikacji: 2020-05-12 14:16:20 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Planowania Budetu i Finansw w dniu 11 maja 2020 r.
(p-k-plan-13-20.pdf - 61.312 KB) Data publikacji: 2020-05-12 14:17:31 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Skarg, Wnioskw i Petycji w dniu 27 maja 2020 r.
(p-k-skarg-8-20.pdf - 59.981 KB) Data publikacji: 2020-05-28 11:17:45 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Zdrowia, Socjalnej, Owiaty i Kultury w dniu 22 czerwca 2020 r.
(p-k-osw-11-20.pdf - 48.118 KB) Data publikacji: 2020-07-29 11:25:57 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Skarg, Wnioskw i Petycji w dniu 16 lipca 2020 r.
(p-k-skarg-9-20.pdf - 55.382 KB) Data publikacji: 2020-07-31 12:36:40 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Planowania Budetu i Finansw w dniu 28 lipca 2020 r.
(p-k-plan-14-20.pdf - 92.604 KB) Data publikacji: 2020-07-31 12:37:37 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21 maja 2020 r.
(p-k-rew-11-20.pdf - 85.922 KB) Data publikacji: 2020-08-25 11:03:56 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki ywnociowej, Handlu i Usug oraz Ochrony rodowiska w dniu 29 lipca 2020 r.
(p-k-rol-11-20.pdf - 69.621 KB) Data publikacji: 2020-09-18 09:27:37 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki ywnociowej, Handlu i Usug oraz Ochrony rodowiska w dniu 15 wrzenia 2020 r.
(p-k-rol-12-20.pdf - 68.128 KB) Data publikacji: 2020-09-18 09:28:16 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18 wrzenia 2020 r.
(p-k-rew-12-20.pdf - 84.723 KB) Data publikacji: 2020-09-18 11:31:43 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Planowania Budetu i Finansw w dniu 21 wrzenia 2020 r.
(p-k-plan-15-20.pdf - 80.532 KB) Data publikacji: 2020-11-25 09:03:30 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 listopada 2020 r.
(p-k-rew-13-20.pdf - 84.806 KB) Data publikacji: 2020-11-17 12:13:36 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Skarg, Wnioskw i Petycji w dniu 20 padziernika 2020 r.
(p-k-skarg-10-20.pdf - 42.479 KB) Data publikacji: 2020-11-27 14:15:33 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Planowania Budetu i Finansw w dniu 25 listopada 2020 r.
(p-k-plan-16-20.pdf - 50.158 KB) Data publikacji: 2020-11-27 14:16:20 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki ywnociowej, Handlu i Usug oraz Ochrony rodowiska w dniu 14 grudnia 2020 r.
(p-k-rol-14-20.pdf - 34.238 KB) Data publikacji: 2020-12-16 12:22:43 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Zdrowia, Socjalnej, Owiaty i Kultury w dniu 4 grudnia 2020 r.
(p-k-osw-13-20.pdf - 30.991 KB) Data publikacji: 2020-12-28 13:33:33 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Planowania Budetu i Finansw w dniu 8 grudnia 2020 r.
(p-k-plan-18-20.pdf - 45.893 KB) Data publikacji: 2020-12-28 13:37:04 Redaktor: Piotr Bbas
Protok ze wsplnego posiedzenia staych komisji rady w dniu 27 listopada 2020 r.
(p-k-st-27112020.pdf - 56.315 KB) Data publikacji: 2021-01-20 08:38:02 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10 grudnia 2020 r.
(p-k-rew-15-20.pdf - 105.819 KB) Data publikacji: 2021-01-20 09:01:34 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Planowania Budetu i Finansw w dniu 28 grudnia 2020 r.
(p-k-plan-19-20.pdf - 49.485 KB) Data publikacji: 2021-01-20 09:02:14 Redaktor: Piotr Bbas
Protok z posiedzenia Komisji Zdrowia, Socjalnej, Owiaty i Kultury w dniu 11 grudnia 2020 r.
(p-k-osw-14-20.pdf - 30.91 KB) Data publikacji: 2021-01-25 13:50:47 Redaktor: Piotr Bbas
Statystyki biecej stronyWywietle: 393

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2020-01-30 13:22:39
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2020-01-30 13:32:18
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2021-01-25 13:50:47
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony