2020

Wersja do druku

Uchway podjte przez Rad Gminy Gnojno w 2020 roku.

Zaczone pliki:

Uchwaa Nr XI/115/20 z dnia 28 stycznia 2020 r.
(u-XI-115-20.pdf - 927.1 KB) Data publikacji: 2020-03-12 11:47:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie uchwalenia budetu Gminy Gnojno na 2020 rok

Uchwaa Nr XI/116/20 z dnia 28 stycznia 2020 r.
(u-XI-116-20.pdf - 444.315 KB) Data publikacji: 2020-03-12 11:47:55 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2020-2039

Uchwaa Nr XI/117/20 z dnia 28 stycznia 2020 r.
(u-XI-117-20.pdf - 309.236 KB) Data publikacji: 2020-03-12 11:50:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na 2020 rok

Uchwaa Nr XI/118/20 z dnia 28 stycznia 2020 r.
(u-XI-118-20.pdf - 256.625 KB) Data publikacji: 2020-03-12 11:50:36 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa w sprawie opat za zajcie pasa drogowego

Uchwaa Nr XII/119/20 z dnia 12 maja 2020 r.
(u-XI-119-20.pdf - 410.535 KB) Data publikacji: 2020-05-19 15:14:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2020 rok

Uchwaa Nr XII/120/20 z dnia 12 maja 2020 r.
(u-XI-120-20.pdf - 434.119 KB) Data publikacji: 2020-05-19 15:15:06 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2020-2039

Uchwaa Nr XII/121/20 z dnia 12 maja 2020 r.
(u-XI-121-20.pdf - 257.928 KB) Data publikacji: 2020-05-19 15:15:39 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zacignicia dugoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na spat wczeniej zacignitych kredytw

Uchwaa Nr XII/122/20 z dnia 12 maja 2020 r.
(u-XI-122-20.pdf - 405.112 KB) Data publikacji: 2020-05-19 15:16:33 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomoci dla przedsibiorcw, ktrych pynno finansowa ulega pogorszeniu w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Uchwaa Nr XII/123/20 z dnia 12 maja 2020 r.
(u-XI-123-20.pdf - 285.266 KB) Data publikacji: 2020-05-19 15:17:13 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia „Programu opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoci zwierzt na terenie Gminy Gnojno w 2020 roku”

Uchwaa Nr XII/124/20 z dnia 12 maja 2020 r.
(u-XI-124-20.pdf - 374.992 KB) Data publikacji: 2020-05-19 15:17:53 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa w sprawie okrelenia przystankw komunikacyjnych, ktrych wacicielem jest Gmina Gnojno, udostpnionych dla operatorw i przewonikw oraz warunkw i zasad korzystania z tych obiektw

Uchwaa Nr XII/125/20 z dnia 12 maja 2020 r.
(u-XI-125-20.pdf - 259.925 KB) Data publikacji: 2020-05-19 15:18:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno na 2020 rok

Uchwaa Nr XII/126/20 z dnia 12 maja 2020 r.
(u-XI-126-20.pdf - 260.631 KB) Data publikacji: 2020-05-19 15:18:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki ywnociowej, Handlu i Usug oraz Ochrony rodowiska Rady Gminy Gnojno na 2020 rok

Uchwaa Nr XII/127/20 z dnia 12 maja 2020 r.
(u-XI-127-20.pdf - 260.21 KB) Data publikacji: 2020-05-19 15:19:54 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Socjalnej, Owiaty i Kultury Rady Gminy Gnojno na 2020 rok

Uchwaa Nr XIII/128/20 z dnia 30 lipca 2020 r.
(u-XIII-128-20.pdf - 419.609 KB) Data publikacji: 2020-08-25 13:18:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2020 rok

Uchwaa Nr XIII/129/20 z dnia 30 lipca 2020 r.
(u-XIII-129-20.pdf - 440.153 KB) Data publikacji: 2020-08-25 13:19:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2020-2039

Uchwaa Nr XIII/130/20 z dnia 30 lipca 2020 r.
(u-XIII-130-20.pdf - 267.079 KB) Data publikacji: 2020-08-25 13:19:51 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizacj w 2020 roku inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023T Chmielnik-Zrecze-Maciejowice-Ruda od km 5+010 do km 5+990 d. 980 m w miejscowoci Rzeszutki”

Uchwaa Nr XIII/131/20 z dnia 30 lipca 2020 r.
(u-XIII-131-20.pdf - 260.837 KB) Data publikacji: 2020-08-25 13:20:32 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Okrgowego w Kielcach na uchwa Rady Gminy Gnojno nr III/19/10

Uchwaa Nr XIII/132/20 z dnia 30 lipca 2020 r.
(u-XIII-132-20.pdf - 261.075 KB) Data publikacji: 2020-08-25 13:21:19 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Okrgowego w Kielcach na uchwa Rady Gminy Gnojno nr XXI/138/12

Uchwaa Nr XIII/133/20 z dnia 30 lipca 2020 r.
(u-XIII-133-20.pdf - 262.458 KB) Data publikacji: 2020-08-25 13:22:06 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przekazania do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwa Rady Gminy w Gnojnie nr XII/79/11

Uchwaa Nr XIII/134/20 z dnia 30 lipca 2020 r.
(u-XIII-134-20.pdf - 269.906 KB) Data publikacji: 2020-08-25 13:22:44 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia szczegowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spoecznych z mieszkacami Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XIII/135/20 z dnia 30 lipca 2020 r.
(u-XIII-135-20.pdf - 274.152 KB) Data publikacji: 2020-08-25 13:23:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie trybu prac nad projektem uchway budetowej

Uchwaa Nr XIII/136/20 z dnia 30 lipca 2020 r.
(u-XIII-136-20.pdf - 319.315 KB) Data publikacji: 2020-08-25 13:24:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placwkach owiatowych prowadzonych przez Gmin Gnojno

Uchwaa Nr XIII/137/20 z dnia 30 lipca 2020 r.
(u-XIII-137-20.pdf - 254.975 KB) Data publikacji: 2020-08-25 13:24:59 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wnioskw i Petycji Rady Gminy Gnojno na 2020 rok

Uchwaa Nr XIII/138/20 z dnia 30 lipca 2020 r.
(u-XIII-138-20.pdf - 255.62 KB) Data publikacji: 2020-08-25 13:25:47 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wjta Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XIII/139/20 z dnia 30 lipca 2020 r.
(u-XIII-139-20.pdf - 257.882 KB) Data publikacji: 2020-08-25 13:26:29 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie

Uchwaa Nr XIII/140/20 z dnia 30 lipca 2020 r.
(u-XIII-140-20.pdf - 259.511 KB) Data publikacji: 2020-08-25 13:27:09 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z dziaalnoci Samorzdowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie – za 2019 rok

Uchwaa Nr XIII/141/20 z dnia 30 lipca 2020 r.
(u-XIII-141-20.pdf - 255.695 KB) Data publikacji: 2020-08-25 13:27:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budetu za 2019 rok

Uchwaa Nr XIII/142/20 z dnia 30 lipca 2020 r.
(u-XIII-142-20.pdf - 260.453 KB) Data publikacji: 2020-08-25 13:28:30 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia absolutorium Wjtowi Gminy Gnojno z tytuu wykonania budetu Gminy Gnojno za 2019 rok

Uchwaa Nr XIV/143/20 z dnia 24 wrzenia 2020 r.
(u-XIV-143-20.pdf - 438.814 KB) Data publikacji: 2020-11-04 13:56:45 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2020-2039

Uchwaa Nr XIV/144/20 z dnia 24 wrzenia 2020 r.
(u-XIV-144-20.pdf - 458.564 KB) Data publikacji: 2020-11-04 13:57:22 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2020 rok

Uchwaa Nr XIV/145/20 z dnia 24 wrzenia 2020 r.
(u-XIV-145-20.pdf - 259.192 KB) Data publikacji: 2020-11-04 13:58:06 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyboru metody ustalania opaty oraz okrelenia stawki opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od wacicieli nieruchomoci na terenie gminy Gnojno

Uchwaa Nr XIV/146/20 z dnia 24 wrzenia 2020 r.
(u-XIV-146-20.pdf - 383.194 KB) Data publikacji: 2020-11-04 13:58:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa w sprawie okrelenia przystankw komunikacyjnych, ktrych wacicielem jest Gmina Gnojno, udostpnionych dla operatorw i przewonikw oraz warunkw i zasad korzystania z tych obiektw

Uchwaa Nr XV/147/20 z dnia 30 listopada 2020 r.
(u-XV-147-20.pdf - 2310.295 KB) Data publikacji: 2020-12-15 14:58:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2020 rok

Uchwaa Nr XV/148/20 z dnia 30 listopada 2020 r.
(u-XV-148-20.pdf - 2488.361 KB) Data publikacji: 2020-12-15 14:59:36 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2020-2039

Uchwaa Nr XV/149/20 z dnia 30 listopada 2020 r.
(u-XV-149-20.pdf - 432.872 KB) Data publikacji: 2020-12-15 15:00:08 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie obnienia ceny skupu yta do celw wymiaru podatku rolnego

Uchwaa Nr XV/150/20 z dnia 30 listopada 2020 r.
(u-XV-150-20.pdf - 522.554 KB) Data publikacji: 2020-12-15 15:00:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci

Uchwaa Nr XV/151/20 z dnia 30 listopada 2020 r.
(u-XV-151-20.pdf - 671.77 KB) Data publikacji: 2020-12-15 15:01:25 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych

Uchwaa Nr XVI/152/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.
(u-XVI-152-20.pdf - 980.416 KB) Data publikacji: 2021-01-12 11:48:53 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2020 rok

Uchwaa Nr XVI/153/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.
(u-XVI-153-20.pdf - 1172.909 KB) Data publikacji: 2021-01-12 11:49:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2020-2039

Uchwaa Nr XVI/154/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.
(u-XVI-154-20.pdf - 298.968 KB) Data publikacji: 2021-01-12 11:51:01 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia wykazu niewygasajcych wydatkw z upywem roku budetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatkw

Uchwaa Nr XVI/155/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.
(u-XVI-155-20.pdf - 358.476 KB) Data publikacji: 2021-01-12 11:51:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na 2020 rok

Uchwaa Nr XVI/156/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.
(u-XVI-156-20.pdf - 347.328 KB) Data publikacji: 2021-01-12 11:53:06 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie regulaminu utrzymania czystoci i porzdku na terenie Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XVI/157/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.
(u-XVI-157-20.pdf - 790.771 KB) Data publikacji: 2021-01-12 11:53:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia „Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gnojno”

Statystyki biecej stronyWywietle: 933

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2020-01-30 13:26:36
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2020-03-12 11:43:09
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2021-01-12 11:53:58
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony