Wprowadzenie stopni alarmowych

2022-04-15 17:15:55 Zarzdzanie kryzysowe

Wprowadzenie drugiego stopnia alarmowego BRAVO oraz trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopie CHARLIE-CRP)

 Informacja Wojewody witokrzyskiego o wprowadzenie stopni alarmowych (do pobrania).

 

P-06121-87-22

ZARZDZENIE NR 87
PREZESA RADY MINISTRW
z dnia w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o dziaaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) zarzdza si, co nastpuje:

1.

Wprowadza si drugi stopie alarmowy (stopie BRAVO) na caym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowizujcy od dnia 16 kwietnia 2022 r., od godz. 00.00, do dnia 30 kwietnia 2022 r., do godz. 23.59.

2.

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.


PREZES RADY MINISTRW
MATEUSZ MORAWIECKI

 

Zobacz rwnie: