Zgaszanie kandydatw na czonkw obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarzdzonych na dzie 28 czerwca 2020 r.

2020-06-08 13:46:46 Informacje

Zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowicym zacznik do Postanowienia Marszaka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r., termin zgaszania przez penomocnikw wyborczych (lub upowanione przez nich osoby) kandydatw na czonkw obwodowych komisji wyborczych upywa w dniu 12 czerwca 2020 roku.

Zgoszenie kandydata do skadu obwodowej komisji wyborczej nastpuje po uzyskaniu zgody osoby, ktrej zgoszenie dotyczy oraz powinno by dokonane na druku stanowicym zacznik do Uchway Nr 20/2020 Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r.

Zgoszenia przyjmowane bd w godzinach pracy urzdu do dnia 12 czerwca 2020 r. do godziny 15:30. Mog by rwnie przesane w formie skanu, za porednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@gnojno.eu z zachowaniem terminu i godziny. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginay zgoszenia naley przesa do urzdu tradycyjn poczt.

Jednoczenie zachowuje wano i nie musi by ponawiane zgoszenie kandydatw na czonkw obwodowych komisji wyborczych dokonane w zwizku z wyborami w dniu 10 maja 2020 r., w ktrych nie odbyo si gosowanie (art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczeglnych zasadach organizacji wyborw powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzdzonych w 2020 r. z moliwoci gosowania korespondencyjnego,  z zastrzeeniem ust. 3).

Powoywanie skadu komisji odbywa si bdzie zgodnie z zasadami okrelonymi w uchwale 11/2019 Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. , zmienionej uchwa nr 79/2019 Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Zobacz rwnie: