2011

Wersja do druku

  

Zaczone pliki:

Uchwaa Nr IV/21/11 z dnia 11 lutego 2011 roku
(Uchwala_nr_IV_21_11.pdf - 80.669 KB) Data publikacji: 2011-02-17 08:20:52 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gnojno na lata 2011-2014

Uchwaa Nr IV/22/11 z dnia 11 lutego 2011 roku
(Uchwala_nr_IV_22_11.pdf - 220.051 KB) Data publikacji: 2011-02-17 08:24:46 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2011-2018

Uchwaa Nr IV/23/11 z dnia 11 lutego 2011 roku
(Uchwala_nr_IV_23_11.pdf - 365.25 KB) Data publikacji: 2011-02-17 08:25:52 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie uchwalenia budetu Gminy Gnojno na 2011 rok

Uchwaa Nr IV/24/11 z dnia 11 lutego 2011 roku
(Uchwala_nr_IV_24_11.pdf - 68.686 KB) Data publikacji: 2011-02-17 08:27:44 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie okrelenia grnych stawek opat w zakresie odbierania odpadw komunalnych staych ponoszonych przez wacicieli nieruchomoci w 2011 roku

Uchwaa Nr IV/25/11 z dnia 11 lutego 2011 roku
(Uchwala_nr_IV_25_11.pdf - 77.679 KB) Data publikacji: 2011-02-17 08:29:43 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie przyjcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na rok 2011

Uchwaa Nr IV/26/11 z dnia 11 lutego 2011 roku
(Uchwala_nr_IV_26_11.pdf - 61.015 KB) Data publikacji: 2011-02-17 08:32:56 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie ustalenia wysokoci diet dla sotysw

Uchwaa Nr V/27/11 z dnia 18 lutego 2011 roku
(Uchwala_nr_V_27_11.pdf - 69.004 KB) Data publikacji: 2011-02-21 13:58:47 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zamiaru przeksztacenia Szkoy Podstawowej w Jarzbkach w punkt filialny Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie

Uchwaa Nr V/28/11 z dnia 18 lutego 2011 roku
(Uchwala_nr_V_28_11.pdf - 68.081 KB) Data publikacji: 2011-02-21 13:59:58 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zamiaru przeksztacenia Szkoy Podstawowej w Balicach w punkt filialny Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie

Uchwaa Nr V/29/11 z dnia 18 lutego 2011 roku
(Uchwala_nr_V_29_11.pdf - 68.628 KB) Data publikacji: 2011-02-21 14:00:51 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zamiaru przeksztacenia Szkoy Podstawowej w Kosterze w punkt filialny Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie

Uchwaa Nr V/30/11 z dnia 18 lutego 2011 roku
(Uchwala_nr_V_30_11.pdf - 66.51 KB) Data publikacji: 2011-02-21 14:03:00 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania Rady Spoecznej Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie

Uchwaa Nr V/31/11 z dnia 18 lutego 2011 roku
(Uchwala_nr_V_31_11.pdf - 619.278 KB) Data publikacji: 2011-02-21 14:04:18 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie okrelenia wzorw formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwaa Nr V/32/11 z dnia 18 lutego 2011 roku
(Uchwala_nr_V_32_11.pdf - 63.473 KB) Data publikacji: 2011-02-21 14:05:23 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie wyodrbnienia w budecie gminy na 2012 rok rodkw stanowicych fundusz soecki

Uchwaa Nr VI/33/11 z dnia 19 marca 2011 roku
(Uchwala_VI_33_11.pdf - 206.828 KB) Data publikacji: 2011-03-25 08:44:31 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2011 - 2018

Uchwaa Nr VI/34/11 z dnia 19 marca 2011 roku
(Uchwala_VI_34_11.pdf - 124 KB) Data publikacji: 2011-03-25 08:49:47 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2011 rok

Uchwaa Nr VI/35/11 z dnia 19 marca 2011 roku
(Uchwala_VI_35_11.pdf - 67.912 KB) Data publikacji: 2011-03-25 08:51:18 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie przeksztacenia Szkoy Podstawowej w Jarzbkach w punkt filialny Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie

Uchwaa Nr VI/36/11 z dnia 19 marca 2011 roku
(Uchwala_VI_36_11.pdf - 68.524 KB) Data publikacji: 2011-03-25 08:52:13 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie przeksztacenia Szkoy Podstawowej w Balicach w punkt filialny Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie

Uchwaa Nr VI/37/11 z dnia 19 marca 2011 roku
(Uchwala_VI_37_11.pdf - 67.935 KB) Data publikacji: 2011-03-25 08:53:25 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie przeksztacenia Szkoy Podstawowej w Kosterze w punkt filialny Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie

Uchwaa Nr VI/38/11 z dnia 19 marca 2011 roku
(Uchwala_VI_38_11.pdf - 330.677 KB) Data publikacji: 2011-03-25 08:54:22 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie

Uchwaa Nr VI/39/11 z dnia 19 marca 2011 roku
(Uchwala_VI_39_11.pdf - 273.45 KB) Data publikacji: 2011-03-25 08:55:23 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Spoecznej Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie

Uchwaa Nr VI/40/11 z dnia 19 marca 2011 roku
(Uchwala_VI_40_11.pdf - 63.421 KB) Data publikacji: 2011-03-25 08:56:37 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tomasza Nogackiego na dziaalno Zakadu Gospodarki Komunalnej w Gnojnie

Uchwaa nr VII/41/11 z dnia 27 maja 2011 roku
(u-VII-41-11.pdf - 86.951 KB) Data publikacji: 2011-06-30 13:45:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2011 - 2018

Uchwaa nr VII/42/11 z dnia 27 maja 2011 roku
(u-VII-42-11.pdf - 144.717 KB) Data publikacji: 2011-06-30 13:46:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2011 rok

Uchwaa nr VII/43/11 z dnia 27 maja 2011 roku
(u-VII-43-11.pdf - 65.296 KB) Data publikacji: 2011-06-30 13:47:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zacignicia dugoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na spat wczeniej zacignitych kredytw nie znajdujcych pokrycia w planowanych dochodach budetu gminy na 2011 r.

Uchwaa nr VII/44/11 z dnia 27 maja 2011 roku
(u-VII-44-11.pdf - 66.108 KB) Data publikacji: 2011-06-30 13:48:09 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na rok 2011

Uchwaa nr VII/45/11 z dnia 27 maja 2011 roku
(u-VII-45-11.pdf - 64.861 KB) Data publikacji: 2011-06-30 13:48:48 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzeday w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomoci gruntowych stanowicych wasno Gminy Gnojno

Uchwaa nr VII/46/11 z dnia 27 maja 2011 roku
(u-VII-46-11.pdf - 65.65 KB) Data publikacji: 2011-06-30 13:49:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzeday w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomoci gruntowych stanowicych wasno Gminy Gnojno

Uchwaa nr VII/47/11 z dnia 27 maja 2011 roku
(u-VII-47-11.pdf - 75.362 KB) Data publikacji: 2011-06-30 13:50:01 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniek tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin nauczycieli

Uchwaa nr VII/48/11 z dnia 27 maja 2011 roku
(u-VII-48-11.pdf - 68.177 KB) Data publikacji: 2011-06-30 13:50:33 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkoach prowadzonych przez Gmin Gnojno

Uchwaa nr VII/49/11 z dnia 27 maja 2011 roku
(u-VII-49-11.pdf - 183.465 KB) Data publikacji: 2011-06-30 13:51:15 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia Gminnego Programu Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2011 - 2015

Uchwaa nr VII/50/11 z dnia 27 maja 2011 roku
(u-VII-50-11.pdf - 3020.542 KB) Data publikacji: 2011-06-30 13:53:34 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z dziaalnoci Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie za 2010 rok

Uchwaa nr VII/51/11 z dnia 27 maja 2011 roku
(u-VII-51-11.pdf - 1330.092 KB) Data publikacji: 2011-06-30 13:56:15 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z dziaalnoci Samorzdowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie za 2010 rok

Uchwaa nr VII/52/11 z dnia 27 maja 2011 roku
(u-VII-52-11.pdf - 63.437 KB) Data publikacji: 2011-06-30 13:56:45 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budetu za 2010 rok

Uchwaa nr VII/53/11 z dnia 27 maja 2011 roku
(u-VII-53-11.pdf - 64.338 KB) Data publikacji: 2011-06-30 13:57:22 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie absolutorium dla Wjta Gminy z wykonania budetu za 2010 rok

Uchwaa nr VIII/54/11 z dnia 17 czerwca 2011 roku
(u-VIII-54-11.pdf - 65.422 KB) Data publikacji: 2011-06-30 14:00:55 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla witokrzyskiego Zarzdu Drg Wojewdzkich w Kielcach na realizacj zadania w zakresie drg publicznych

Uchwaa nr VIII/55/11 z dnia 17 czerwca 2011 roku
(u-VIII-55-11.pdf - 125.127 KB) Data publikacji: 2011-06-30 14:01:35 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2011 rok

Uchwaa nr VIII/56/11 z dnia 17 czerwca 2011 roku
(u-VIII-56-11.pdf - 64.658 KB) Data publikacji: 2011-06-30 14:02:16 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Inwentaryzacyjnej d/ s komunalizacji mienia gminnego

Uchwaa nr IX/57/11 z dnia 7 lipca 2011 roku
(u-IX-57-11.pdf - 84.108 KB) Data publikacji: 2011-07-13 13:36:06 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przystpienia do projektu inwestycyjnego pod nazw „Termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Piczowskiego” oraz zabezpieczenia wkadu wasnego

Uchwaa nr IX/58/11 z dnia 7 lipca 2011 roku
(u-IX-58-11.pdf - 85.849 KB) Data publikacji: 2011-07-13 13:37:28 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2011 rok

Uchwaa nr IX/59/11 z dnia 7 lipca 2011 roku
(u-IX-59-11.pdf - 65.927 KB) Data publikacji: 2011-07-13 13:39:11 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorzdu Wojewdztwa witokrzyskiego na realizacj zadania w zakresie drg publicznych

Uchwaa nr IX/60/11 z dnia 7 lipca 2011 roku
(u-IX-60-11.pdf - 64.15 KB) Data publikacji: 2011-07-13 13:40:09 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Zespou opiniujcego zgoszonych kandydatw na awnikw sdowych na kadencj 2012 - 2015

Uchwaa nr X/61/11 z dnia 19 lipca 2011 roku
(u-X-61-11.pdf - 503.893 KB) Data publikacji: 2011-09-06 14:06:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie upowanienia Wjta Gminy Gnojno do zoenia wsplnie z Powiatem Buskim i Piczowskim oraz Gminami Nowy Korczyn i Wilica wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach III Konkursu programu priorytetowego NFOiGW p.t. „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Cz 1) Zarzdzanie energi w budynkach uytecznoci publicznej” przedsiwzicia pn. „Termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Piczowskiego”

Uchwaa nr X/62/11 z dnia 19 lipca 2011 roku
(u-X-62-11.pdf - 558.637 KB) Data publikacji: 2011-09-06 14:07:04 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2011 2018

Uchwaa nr X/63/11 z dnia 19 lipca 2011 roku
(u-X-63-11.pdf - 544.029 KB) Data publikacji: 2011-09-06 14:07:56 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2011 rok

Uchwaa nr XI/64/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku
(u-64-11.pdf - 557.709 KB) Data publikacji: 2011-09-06 14:11:17 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2011 2018

Uchwaa nr XI/65/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku
(u-65-11.pdf - 577.105 KB) Data publikacji: 2011-09-06 14:12:18 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2011 rok

Uchwaa nr XI/66/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku
(u-66-11.pdf - 501.314 KB) Data publikacji: 2011-09-06 14:13:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na rok 2011

Uchwaa nr XI/67/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku
(u-67-11.pdf - 501.307 KB) Data publikacji: 2011-09-06 14:14:06 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie utworzenia odrbnego obwodu gosowania w Domu Pomocy Spoecznej w Gnojnie

Uchwaa nr XI/68/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku
(u-68-11.pdf - 522.75 KB) Data publikacji: 2011-09-06 14:15:08 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia zasad zbywania, wydzierawiania, wynajmowania, oddawania w uytkowanie lub uyczenie aktyww trwaych Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie

Uchwaa nr XI/69/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku
(u-69-11.pdf - 501.592 KB) Data publikacji: 2011-09-06 14:16:04 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzeday lokali mieszkalnych stanowicych wasno Gminy Gnojno

Uchwaa nr XI/70/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku
(u-70-11.pdf - 502.302 KB) Data publikacji: 2011-09-06 14:18:54 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Gnojno

Uchwaa nr XII/71/11 z dnia 30 wrzenia 2011 roku
(u-71-11.pdf - 500.889 KB) Data publikacji: 2011-10-11 08:21:24 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu na realizacj zadania w zakresie ochrony zdrowia

Uchwaa nr XII/72/11 z dnia 30 wrzenia 2011 roku
(u-72-11.pdf - 557.624 KB) Data publikacji: 2011-10-11 08:23:19 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2011-2018

Uchwaa nr XII/73/11 z dnia 30 wrzenia 2011 roku
(u-73-11.pdf - 609.371 KB) Data publikacji: 2011-10-11 08:24:07 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2011 rok

Uchwaa nr XII/74/11 z dnia 30 wrzenia 2011 roku
(u-74-11.pdf - 501.875 KB) Data publikacji: 2011-10-11 08:25:08 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia zasad sprzeday lokali mieszkalnych w budynkach stanowicych wasno Gminy Gnojno

Uchwaa nr XII/75/11 z dnia 30 wrzenia 2011 roku
(u-75-11.pdf - 510.014 KB) Data publikacji: 2011-10-11 08:26:17 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektw uytecznoci publicznej

Uchwaa nr XII/76/11 z dnia 30 wrzenia 2011 roku
(u-76-11.pdf - 585.008 KB) Data publikacji: 2011-10-11 08:27:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie Regulaminu przyznawania nagrd dla nauczycieli za ich osignicia dydaktyczno wychowawcze

Uchwaa nr XII/77/11 z dnia 30 wrzenia 2011 roku
(u-77-11.pdf - 501.216 KB) Data publikacji: 2011-10-11 08:28:32 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: uchylajca uchwa nr XVII/82/08 Rady Gminy Gnojno z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stowek zorganizowanych w szkoach podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gmin Gnojno, w tym wysokoci opat wnoszonych przez uczniw oraz nauczycieli i innych pracownikw szkoy za korzystanie z posikw w tych stowkach

Uchwaa nr XII/78/11 z dnia 30 wrzenia 2011 roku
(u-78-11.pdf - 512.901 KB) Data publikacji: 2011-10-11 08:29:18 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia przystankw komunikacyjnych, ktrych wacicielem jest Gmina Gnojno, udostpnionych dla operatorw i przewonikw oraz warunkw i zasad korzystania z tych obiektw

Uchwaa nr XII/79/11 z dnia 30 wrzenia 2011 roku
(u-79-11.pdf - 501.477 KB) Data publikacji: 2011-10-11 08:31:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia stawki opat za korzystanie z przystankw komunikacyjnych

Uchwaa nr XII/80/11 z dnia 30 wrzenia 2011 roku
(u-80-11.pdf - 501.855 KB) Data publikacji: 2011-10-11 08:32:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zabezpieczenia rodkw finansowych jako wkadu wasnego na realizacj zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 000803T i 000810T relacji Gnojno – Rzeszutki”

Uchwaa nr XIII/81/11 z dnia 14 padziernika 2011 roku
(u-81-11.pdf - 502.161 KB) Data publikacji: 2011-10-25 10:57:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zabezpieczenia rodkw finansowych jako wkadu wasnego na realizacj zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 323008T i 323015T Gnojno – Piaski”

Uchwaa nr XIII/82/11 z dnia 14 padziernika 2011 roku
(u-82-11.pdf - 557.295 KB) Data publikacji: 2011-10-25 10:58:37 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2011 2018

Uchwaa nr XIII/83/11 z dnia 14 padziernika 2011 roku
(u-83-11.pdf - 529.907 KB) Data publikacji: 2011-10-25 10:59:35 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2011 rok

Uchwaa nr XIII/84/11 z dnia 14 padziernika 2011 roku
(u-84-11.pdf - 501.126 KB) Data publikacji: 2011-10-25 11:01:36 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyboru awnikw do Sdu Rejonowego w BuskuZdroju na kadencj 2012 2015

Uchwaa nr XIV/85/11 z dnia 30 listopada 2011 roku
(u-XIV-85-11.pdf - 502.474 KB) Data publikacji: 2011-12-15 14:02:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa nr XLV/213/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 wrzenia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizacj zadania w zakresie transportu zbiorowego i drg publicznych

Uchwaa nr XIV/86/11 z dnia 30 listopada 2011 roku
(u-XIV-86-11.pdf - 559.275 KB) Data publikacji: 2011-12-15 14:03:25 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2011 2018

Uchwaa nr XIV/87/11 z dnia 30 listopada 2011 roku
(u-XIV-87-11.pdf - 546.795 KB) Data publikacji: 2011-12-15 14:04:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2011 rok

Uchwaa nr XIV/88/11 z dnia 30 listopada 2011 roku
(u-XIV-88-11.pdf - 501.845 KB) Data publikacji: 2011-12-15 14:05:35 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie obnienia ceny skupu yta do celw wymiaru podatku rolnego

Uchwaa nr XIV/89/11 z dnia 30 listopada 2011 roku
(u-XIV-89-11.pdf - 514.343 KB) Data publikacji: 2011-12-15 14:06:29 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie stawek podatku od rodkw transportowych

Uchwaa nr XIV/90/11 z dnia 30 listopada 2011 roku
(u-XIV-90-11.pdf - 504.898 KB) Data publikacji: 2011-12-15 14:08:11 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci

Uchwaa nr XIV/91/11 z dnia 30 listopada 2011 roku
(u-XIV-91-11.pdf - 65.927 KB) Data publikacji: 2011-12-15 14:08:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie ciekw na terenie Gminy Gnojno

Uchwaa nr XIV/92/11 z dnia 30 listopada 2011 roku
(u-XIV-92-11.pdf - 503.52 KB) Data publikacji: 2011-12-15 14:09:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia wysokoci stawek opaty targowej, sposobu jej poboru oraz wyznaczenia inkasenta

Uchwaa nr XIV/93/11 z dnia 30 listopada 2011 roku
(u-XIV-93-11.pdf - 1387.197 KB) Data publikacji: 2011-12-15 14:12:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia wzorw formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwaa nr XIV/94/11 z dnia 30 listopada 2011 roku
(u-XIV-94-11.pdf - 502.138 KB) Data publikacji: 2011-12-15 14:13:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie sprzeday lokali mieszkalnych w budynku nr 147 pooonym w miejscowoci Gnojno, stanowicych wasno Gminy Gnojno

Uchwaa nr XIV/95/11 z dnia 30 listopada 2011 roku
(u-XIV-95-11.pdf - 502.13 KB) Data publikacji: 2011-12-15 14:13:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie sprzeday lokali mieszkalnych w budynku nr 60 pooonym w miejscowoci Balice, stanowicych wasno Gminy Gnojno

Postanowienie nr 1/2011 Przewodniczcego Rady Gminy Gnojno z dnia 15 grudnia 2011 r.
(p-1-2011.pdf - 53.532 KB) Data publikacji: 2011-12-15 14:17:39 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie sprostowania oczywistej omyki pisarskiej powstaej przy przepisywaniu uchwa do Edytora Aktw Prawnych XML

Uchwaa nr XV/96/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku
(u-XV-96-11.pdf - 128.848 KB) Data publikacji: 2012-01-17 13:29:17 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2011-2018

Uchwaa nr XV/97/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku
(u-XV-97-11.pdf - 169.448 KB) Data publikacji: 2012-01-17 13:30:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2011 rok

Uchwaa nr XV/98/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku
(u-XV-98-11.pdf - 64.939 KB) Data publikacji: 2012-01-17 13:30:49 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca Uchwa Nr XIV/89/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od rodkw transportowych

Uchwaa nr XV/99/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku
(u-XV-99-11.pdf - 65.136 KB) Data publikacji: 2012-01-17 13:31:42 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia grnych stawek opat ponoszonych przez wacicieli nieruchomoci za usugi w zakresie odbierania odpadw komunalnych

Uchwaa nr XV/100/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku
(u-XV-100-11.pdf - 61.128 KB) Data publikacji: 2012-01-17 13:32:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przystpienia do Stowarzyszenia „Zwizek Miast i Gmin Regionu witokrzyskiego”

Statystyki biecej stronyWywietle: 2688

Wprowadzi(a) do systemu: Boena Wawszczyk, data: 2011-02-17 08:17:32
Opublikowa(a): Boena Wawszczyk, data publikacji: 2011-02-17 09:15:01
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2012-01-17 13:32:26
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony