2016

Wersja do druku

Uchway podjte przez Rad Gminy Gnojno w 2016 roku

Zaczone pliki:

Uchwaa Nr XII/70/16 z dnia 14 stycznia 2016 r.
(u-XII-70-16.pdf - 410.624 KB) Data publikacji: 2016-01-19 13:25:40 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2016 - 2035

Uchwaa Nr XII/71/16 z dnia 14 stycznia 2016 r.
(u-XII-71-16.pdf - 906.172 KB) Data publikacji: 2016-01-19 13:26:34 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie uchwalenia budetu Gminy Gnojno na 2016 rok

Uchwaa Nr XII/72/16 z dnia 14 stycznia 2016 r.
(u-XII-72-16.pdf - 3187.247 KB) Data publikacji: 2016-01-19 13:31:00 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw

Uchwaa Nr XII/73/16 z dnia 14 stycznia 2016 r.
(u-XII-73-16.pdf - 1556.525 KB) Data publikacji: 2016-01-19 13:32:16 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia „Planu rozwoju sieci drg gminnych w gminie Gnojno na lata 2016-2018”

Uchwaa Nr XII/74/16 z dnia 14 stycznia 2016 r.
(u-XII-74-16.pdf - 1269.004 KB) Data publikacji: 2016-01-19 13:33:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowoci Gnojno na lata 2016-2022”

Uchwaa Nr XII/75/16 z dnia 14 stycznia 2016 r.
(u-XII-75-16.pdf - 672.171 KB) Data publikacji: 2016-01-19 13:34:12 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowoci Glinka na lata 2016-2022”

Uchwaa Nr XII/76/16 z dnia 14 stycznia 2016 r.
(u-XII-76-16.pdf - 676.854 KB) Data publikacji: 2016-01-19 13:35:25 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowoci Grabki Mae na lata 2016-2022”

Uchwaa Nr XII/77/16 z dnia 14 stycznia 2016 r.
(u-XII-77-16.pdf - 677.872 KB) Data publikacji: 2016-01-19 13:36:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowoci Janowice Poduszowskie na lata 2016-2022”

Uchwaa Nr XII/78/16 z dnia 14 stycznia 2016 r.
(u-XII-78-16.pdf - 675.673 KB) Data publikacji: 2016-01-19 13:37:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowoci Januszowice na lata 2016-2022”

Uchwaa Nr XII/79/16 z dnia 14 stycznia 2016 r.
(u-XII-79-16.pdf - 676.486 KB) Data publikacji: 2016-01-19 13:39:44 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowoci Jarzbki na lata 2016-2022”

Uchwaa Nr XII/80/16 z dnia 14 stycznia 2016 r.
(u-XII-80-16.pdf - 669.151 KB) Data publikacji: 2016-01-19 13:43:07 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowoci Porba na lata 2016-2022”

Uchwaa Nr XII/81/16 z dnia 14 stycznia 2016 r.
(u-XII-81-16.pdf - 670.001 KB) Data publikacji: 2016-01-19 13:45:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowoci Ruda na lata 2016-2022”

Uchwaa Nr XII/82/16 z dnia 14 stycznia 2016 r.
(u-XII-82-16.pdf - 679.721 KB) Data publikacji: 2016-01-19 13:47:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowoci Skadla na lata 2016-2022”

Uchwaa Nr XII/83/16 z dnia 14 stycznia 2016 r.
(u-XII-83-16.pdf - 685.74 KB) Data publikacji: 2016-01-19 13:52:15 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowoci Wola Bokrzycka na lata 2016-2022”

Uchwaa Nr XII/84/16 z dnia 14 stycznia 2016 r.
(u-XII-84-16.pdf - 679.305 KB) Data publikacji: 2016-01-19 13:56:19 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowoci Wola Zofiowska na lata 2016-2022”

Uchwaa Nr XII/85/16 z dnia 14 stycznia 2016 r.
(u-XII-85-16.pdf - 670.706 KB) Data publikacji: 2016-01-19 13:57:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowoci Zawada na lata 2016-2022”

Uchwaa Nr XII/86/16 z dnia 14 stycznia 2016 r.
(u-XII-86-16.pdf - 686.357 KB) Data publikacji: 2016-01-19 13:59:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowoci Zofiwka na lata 2016-2022”

Uchwaa Nr XIII/87/16 z dnia 24 lutego 2016 r.
(u-XIII-87-16.pdf - 386.52 KB) Data publikacji: 2016-03-01 12:46:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2016-2035

Uchwaa Nr XIII/88/16 z dnia 24 lutego 2016 r.
(u-XIII-88-16.pdf - 391.577 KB) Data publikacji: 2016-03-01 14:02:32 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2016 rok

Uchwaa Nr XIII/89/16 z dnia 24 lutego 2016 r.
(u-XIII-89-16.pdf - 249.646 KB) Data publikacji: 2016-03-01 14:03:42 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmiany w skadzie Rady Spoecznej Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie

Uchwaa Nr XIII/90/16 z dnia 24 lutego 2016 r.
(u-XIII-90-16.pdf - 403.345 KB) Data publikacji: 2016-03-01 14:04:38 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia „Gminnego Programu Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020”

Uchwaa Nr XIII/91/16 z dnia 24 lutego 2016 r.
(u-XIII-91-16.pdf - 257.501 KB) Data publikacji: 2016-03-01 14:05:29 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia kryteriw na drugim etapie postpowania rekrutacyjnego do oddziaw przedszkolnych i punktw przedszkolnych w szkoach podstawowych na terenie Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XIII/92/16 z dnia 24 lutego 2016 r.
(u-XIII-92-16.pdf - 254.297 KB) Data publikacji: 2016-03-01 14:06:15 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia kryteriw w postpowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szk podstawowych i gimnazjw prowadzonych przez Gmin Gnojno, dla uczniw spoza obwodu szkoy

Uchwaa Nr XIII/93/16 z dnia 24 lutego 2016 r.
(u-XIII-93-16.pdf - 258.75 KB) Data publikacji: 2016-03-01 14:07:09 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie z siedzib w Kosterze

Uchwaa Nr XIII/94/16 z dnia 24 lutego 2016 r.
(u-XIII-94-16.pdf - 260.742 KB) Data publikacji: 2016-03-01 14:07:59 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw

Uchwaa Nr XIII/95/16 z dnia 24 lutego 2016 r.
(u-XIII-95-16.pdf - 255.624 KB) Data publikacji: 2016-03-01 14:08:47 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw

Uchwaa Nr XIV/96/16 z dnia 1 kwietnia 2016 r.
(u-XIV-96-16.pdf - 359.287 KB) Data publikacji: 2016-04-14 08:21:43 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2016-2035

Uchwaa Nr XIV/97/16 z dnia 1 kwietnia 2016 r.
(u-XIV-97-16.pdf - 274.649 KB) Data publikacji: 2016-04-14 08:22:34 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2016 rok

Uchwaa Nr XIV/98/16 z dnia 1 kwietnia 2016 r.
(u-XIV-98-16.pdf - 261.814 KB) Data publikacji: 2016-04-14 08:23:40 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie likwidacji Filii Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie z siedzib w Kosterze

Uchwaa Nr XV/99/16 z dnia 16 czerwca 2016 r.
(u-99-16.pdf - 277.826 KB) Data publikacji: 2016-06-23 13:09:46 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia „Programu opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoci zwierzt na terenie Gminy Gnojno w 2016 roku”

Uchwaa Nr XV/100/16 z dnia 16 czerwca 2016 r.
(u-100-16.pdf - 252.977 KB) Data publikacji: 2016-06-23 13:11:01 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzeday w drodze bezprzetargowej nieruchomoci stanowicej wasno Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XV/101/16 z dnia 16 czerwca 2016 r.
(u-101-16.pdf - 250.952 KB) Data publikacji: 2016-06-23 13:12:22 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyraenia zgody na odpatne nabycie nieruchomoci gruntowych na rzecz Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XV/102/16 z dnia 16 czerwca 2016 r.
(u-102-16.pdf - 327.304 KB) Data publikacji: 2016-06-23 13:13:19 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie regulaminu utrzymania czystoci i porzdku na terenie Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XV/103/16 z dnia 16 czerwca 2016 r.
(u-103-16.pdf - 292.634 KB) Data publikacji: 2016-06-23 13:14:15 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wzoru deklaracji o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skadanej przez waciciela nieruchomoci

Uchwaa Nr XV/104/16 z dnia 16 czerwca 2016 r.
(u-104-16.pdf - 270.304 KB) Data publikacji: 2016-06-23 13:15:17 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie szczegowego sposobu i zakresu wiadczenia usug w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci i zagospodarowania tych odpadw

Uchwaa Nr XV/105/16 z dnia 16 czerwca 2016 r.
(u-105-16.pdf - 256.97 KB) Data publikacji: 2016-06-23 13:16:29 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia terminu, czstotliwoci i trybu uiszczania opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwaa Nr XV/106/16 z dnia 16 czerwca 2016 r.
(u-106-16.pdf - 715.776 KB) Data publikacji: 2016-06-23 13:17:36 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zaliczenia drg do kategorii drg gminnych

Uchwaa Nr XV/107/16 z dnia 16 czerwca 2016 r.
(u-107-16.pdf - 271.668 KB) Data publikacji: 2016-06-23 13:18:40 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w „Planie rozwoju sieci drg gminnych w gminie Gnojno na lata 2016 – 2018”

Uchwaa Nr XV/108/16 z dnia 16 czerwca 2016 r.
(u-108-16.pdf - 260.353 KB) Data publikacji: 2016-06-23 13:19:38 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zacignicia dugoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na spat wczeniej zacignitych kredytw oraz sfinansowanie planowanego deficytu budetu

Uchwaa Nr XV/109/16 z dnia 16 czerwca 2016 r.
(u-109-16.pdf - 379.84 KB) Data publikacji: 2016-06-23 13:20:38 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2016-2035

Uchwaa Nr XV/110/16 z dnia 16 czerwca 2016 r.
(u-110-16.pdf - 376.93 KB) Data publikacji: 2016-06-23 13:21:48 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2016 rok

Uchwaa Nr XV/111/16 z dnia 16 czerwca 2016 r.
(u-111-16.pdf - 258.711 KB) Data publikacji: 2016-06-23 13:23:04 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie

Uchwaa Nr XV/112/16 z dnia 16 czerwca 2016 r.
(u-112-16.pdf - 258.817 KB) Data publikacji: 2016-06-23 13:23:56 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z dziaalnoci Samorzdowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie – za 2015 rok

Uchwaa Nr XV/113/16 z dnia 16 czerwca 2016 r.
(u-113-16.pdf - 253.886 KB) Data publikacji: 2016-06-23 13:24:54 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budetu za 2015 rok

Uchwaa Nr XV/114/16 z dnia 16 czerwca 2016 r.
(u-114-16.pdf - 254.333 KB) Data publikacji: 2016-06-23 13:25:51 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia absolutorium Wjtowi Gminy Gnojno z tytuu wykonania budetu Gminy Gnojno za rok 2015

Uchwaa Nr XVI/115/16 z dnia 6 wrzenia 2016 r.
(u-XVI-115-16.pdf - 263.435 KB) Data publikacji: 2016-11-17 10:04:25 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizacj w 2017 roku inwestycji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Uchwaa Nr XVI/116/16 z dnia 6 wrzenia 2016 r.
(u-XVI-116-16.pdf - 383.944 KB) Data publikacji: 2016-11-17 10:05:13 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2016-2035

Uchwaa Nr XVI/117/16 z dnia 6 wrzenia 2016 r.
(u-XVI-117-16.pdf - 386.15 KB) Data publikacji: 2016-11-17 10:06:11 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2016 rok

Uchwaa Nr XVI/118/16 z dnia 6 wrzenia 2016 r.
(u-XVI-118-16.pdf - 343.933 KB) Data publikacji: 2016-11-17 10:07:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa w sprawie okrelenia przystankw komunikacyjnych, ktrych wacicielem jest Gmina Gnojno, udostpnionych dla operatorw i przewonikw oraz warunkw i zasad korzystania z tych obiektw

Uchwaa Nr XVI/119/16 z dnia 6 wrzenia 2016 r.
(u-XVI-119-16.pdf - 253.443 KB) Data publikacji: 2016-11-17 10:08:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przystpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016–2023

Uchwaa Nr XVII/120/16 z dnia 29 listopada 2016 r.
(u-XVII-120-16.pdf - 395.108 KB) Data publikacji: 2016-12-12 11:05:07 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2016-2035

Uchwaa Nr XVII/121/16 z dnia 29 listopada 2016 r.
(u-XVII-121-16.pdf - 372.872 KB) Data publikacji: 2016-12-12 11:06:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2016 rok

Uchwaa Nr XVII/122/16 z dnia 29 listopada 2016 r.
(u-XVII-122-16.pdf - 255.59 KB) Data publikacji: 2016-12-12 11:06:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie obnienia ceny skupu yta do celw wymiaru podatku rolnego

Uchwaa Nr XVII/123/16 z dnia 29 listopada 2016 r.
(u-XVII-123-16.pdf - 286.206 KB) Data publikacji: 2016-12-12 11:07:56 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych

Uchwaa Nr XVII/124/16 z dnia 29 listopada 2016 r.
(u-XVII-124-16.pdf - 265.834 KB) Data publikacji: 2016-12-12 11:08:46 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci

Uchwaa Nr XVII/125/16 z dnia 29 listopada 2016 r.
(u-XVII-125-16.pdf - 264.064 KB) Data publikacji: 2016-12-12 11:09:46 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyboru metody ustalenia opaty oraz okrelenia stawki opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od wacicieli nieruchomoci na terenie gminy Gnojno

Uchwaa Nr XVII/126/16 z dnia 29 listopada 2016 r.
(u-XVII-126-16.pdf - 260.979 KB) Data publikacji: 2016-12-12 11:10:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: uchylajca uchwa Nr XIV/92/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek opaty targowej, sposobu jej poboru oraz wyznaczenia inkasenta

Uchwaa Nr XVII/127/16 z dnia 29 listopada 2016 r.
(u-XVII-127-16.pdf - 262.535 KB) Data publikacji: 2016-12-12 11:12:15 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: uchylajca uchwa Nr XXV/117/2001 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie ustalenia opaty prolongacyjnej

Uchwaa Nr XVII/128/16 z dnia 29 listopada 2016 r.
(u-XVII-128-16.pdf - 280.711 KB) Data publikacji: 2016-12-12 11:13:06 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na 2016 rok

Uchwaa Nr XVII/129/16 z dnia 29 listopada 2016 r.
(u-XVII-129-16.pdf - 268.022 KB) Data publikacji: 2016-12-12 11:14:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia stawek opat za zajcie pasa drogowego

Uchwaa Nr XVII/130/16 z dnia 29 listopada 2016 r.
(u-XVII-130-16.pdf - 267.984 KB) Data publikacji: 2016-12-12 11:15:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wymaga jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o udzielenie zezwolenia na wiadczenie usug w zakresie oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych

Uchwaa Nr XVII/131/16 z dnia 29 listopada 2016 r.
(u-XVII-131-16.pdf - 255.473 KB) Data publikacji: 2016-12-12 11:16:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzeday w drodze bezprzetargowej nieruchomoci stanowicej wasno Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XVIII/132/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.
(u-XVIII-132-16.pdf - 396.068 KB) Data publikacji: 2017-01-17 11:11:00 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2016-2035

Uchwaa Nr XVIII/133/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.
(u-XVIII-133-16.pdf - 444.574 KB) Data publikacji: 2017-01-17 11:12:04 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2016 rok

Uchwaa Nr XVIII/134/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.
(u-XVIII-134-16.pdf - 275.682 KB) Data publikacji: 2017-01-17 11:12:53 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych

Uchwaa Nr XVIII/135/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.
(u-XVIII-135-16.pdf - 263.406 KB) Data publikacji: 2017-01-17 11:13:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno na 2017 rok

Uchwaa Nr XVIII/136/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.
(u-XVIII-136-16.pdf - 296.398 KB) Data publikacji: 2017-01-17 11:14:35 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Gnojno - Gminnego Zespou Obsugi Szk w Gnojnie

Statystyki biecej stronyWywietle: 1800

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2016-01-19 13:22:30
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2016-01-19 14:00:12
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2017-01-17 11:14:35
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony