2021

Wersja do druku

Uchway podjte przez Rad Gminy Gnojno w 2021 roku.

Zaczone pliki:

Uchwaa Nr XVII/158/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
(u-XVII-158-21.pdf - 3197.472 KB) Data publikacji: 2021-02-09 15:18:07 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie uchwalenia budetu Gminy Gnojno na 2021 rok

Postanowienie nr 1/2021 Przewodniczcego Rady Gminy
(post-1-2021.pdf - 256.971 KB) Data publikacji: 2021-02-10 14:16:46 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie sprostowania oczywistej omyki pisarskiej powstaej przy przepisywaniu uchway do Edytora Aktw Prawnych XML

Uchwaa Nr XVII/159/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
(u-XVII-159-21.pdf - 1224.075 KB) Data publikacji: 2021-02-10 14:18:08 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2021-2040

Uchwaa Nr XVII/160/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
(u-XVII-160-21.pdf - 356.344 KB) Data publikacji: 2021-02-10 14:18:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na 2021 rok

Uchwaa Nr XVII/161/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
(u-XVII-161-21.pdf - 263.183 KB) Data publikacji: 2021-02-10 14:19:48 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzeday w formie bezprzetargowej dziaki stanowicej wasno Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XVII/162/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
(u-XVII-162-21.pdf - 262.301 KB) Data publikacji: 2021-02-10 14:20:43 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzeday w formie bezprzetargowej dziaki stanowicej wasno Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XVII/163/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
(u-XVII-163-21.pdf - 262.977 KB) Data publikacji: 2021-02-10 14:21:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzeday w formie bezprzetargowej dziaki stanowicej wasno Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XVII/164/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
(u-XVII-164-21.pdf - 264.014 KB) Data publikacji: 2021-02-10 14:21:51 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzeday w formie bezprzetargowej dziaki stanowicej wasno Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XVII/165/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
(u-XVII-165-21.pdf - 270.713 KB) Data publikacji: 2021-02-10 14:22:29 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno na 2021 rok

Uchwaa Nr XVII/166/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
(u-XVII-166-21.pdf - 264.351 KB) Data publikacji: 2021-02-10 14:23:06 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wnioskw i Petycji Rady Gminy Gnojno na 2021 rok

Uchwaa Nr XVII/167/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
(u-XVII-167-21.pdf - 271.725 KB) Data publikacji: 2021-02-10 14:24:16 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki ywnociowej, Handlu i Usug oraz Ochrony rodowiska Rady Gminy Gnojno na 2021 rok

Uchwaa Nr XVII/168/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
(u-XVII-168-21.pdf - 271.525 KB) Data publikacji: 2021-02-10 14:24:54 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Socjalnej, Owiaty i Kultury Rady Gminy Gnojno na 2021 rok

Uchwaa Nr XVII/169/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
(u-XVII-169-21.pdf - 270.854 KB) Data publikacji: 2021-02-10 14:25:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Budetu i Finansw Rady Gminy Gnojno na 2021 rok

Uchwaa Nr XVIII/170/21 z dnia 23 lutego 2021 r.
(u-XVIII-170-21.pdf - 885.902 KB) Data publikacji: 2021-03-09 12:48:36 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2021 rok

Uchwaa Nr XVIII/171/21 z dnia 23 lutego 2021 r.
(u-XVIII-171-21.pdf - 1201.581 KB) Data publikacji: 2021-03-09 12:49:12 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2021-2040

Uchwaa Nr XIX/172/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r.
(u-XIX-172-21.pdf - 954.455 KB) Data publikacji: 2021-04-30 14:06:33 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2021 rok

Uchwaa Nr XIX/173/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r.
(u-XIX-173-21.pdf - 1202.138 KB) Data publikacji: 2021-04-30 14:07:18 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2021-2040

Uchwaa Nr XIX/174/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r.
(u-XIX-174-21.pdf - 266.341 KB) Data publikacji: 2021-04-30 14:08:07 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zacignicia dugoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na spat wczeniej zacignitych kredytw oraz sfinansowanie planowanego deficytu budetu

Uchwaa Nr XIX/175/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r.
(u-XIX-175-21.pdf - 269.124 KB) Data publikacji: 2021-04-30 14:08:53 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyboru metody ustalenia opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opaty oraz zwolnienia w czci z opaty wacicieli nieruchomoci kompostujcych bioodpady stanowice odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwaa Nr XIX/176/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r.
(u-XIX-176-21.pdf - 349.771 KB) Data publikacji: 2021-04-30 14:09:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wzoru deklaracji o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwaa Nr XIX/177/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r.
(u-XIX-177-21.pdf - 264.61 KB) Data publikacji: 2021-04-30 14:10:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa nr V/43/19 Rady Gminy Gnojno z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego w drodze inkasa oraz okrelenia inkasentw

Uchwaa Nr XIX/178/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r.
(u-XIX-178-21.pdf - 300.972 KB) Data publikacji: 2021-04-30 14:11:07 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia Programu opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoci zwierzt na terenie Gminy Gnojno na rok 2021

Uchwaa Nr XIX/179/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r.
(u-XIX-179-21.pdf - 259.859 KB) Data publikacji: 2021-04-30 14:12:09 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyraenia zgody na nabycie nieruchomoci w drodze darowizny na rzecz Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XIX/180/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r.
(u-XIX-180-21.pdf - 305.08 KB) Data publikacji: 2021-04-30 14:12:42 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

Uchwaa Nr XIX/181/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r.
(u-XIX-181-21.pdf - 306.47 KB) Data publikacji: 2021-04-30 14:13:22 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia Gminnego Programu Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026

Uchwaa Nr XIX/182/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r.
(u-XIX-182-21.pdf - 261.123 KB) Data publikacji: 2021-04-30 14:14:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na dziaalno Wjta Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XIX/183/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r.
(u-XIX-183-21.pdf - 263.449 KB) Data publikacji: 2021-04-30 14:14:38 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na dziaalno Kierownika Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Gnojnie

Uchwaa Nr XX/184/21 z dnia 24 maja 2021 r.
(u-XX-184-21.pdf - 717.082 KB) Data publikacji: 2021-05-28 14:34:48 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2021 rok

Uchwaa Nr XX/185/21 z dnia 24 maja 2021 r.
(u-XX-185-21.pdf - 1718.751 KB) Data publikacji: 2021-05-28 14:35:29 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2021-2040

Uchwaa Nr XX/186/21 z dnia 24 maja 2021 r.
(u-XX-186-21.pdf - 546.4 KB) Data publikacji: 2021-05-28 14:36:11 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Gnojnie

Uchwaa Nr XX/187/21 z dnia 24 maja 2021 r.
(u-XX-187-21.pdf - 262.681 KB) Data publikacji: 2021-05-28 14:36:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzeday nieruchomoci gruntowych stanowicych wasno Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXI/188/21 z dnia 9 lipca 2021 r.
(u-XX-188-21.pdf - 1181.316 KB) Data publikacji: 2021-07-15 12:11:45 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2021 rok

Uchwaa Nr XXI/189/21 z dnia 9 lipca 2021 r.
(u-XX-189-21.pdf - 1725.474 KB) Data publikacji: 2021-07-15 12:12:25 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2021-2040

Uchwaa Nr XXI/190/21 z dnia 9 lipca 2021 r.
(u-XXI-190-21.pdf - 473.624 KB) Data publikacji: 2021-07-15 12:13:09 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniw zamieszkaych na terenie Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXI/191/21 z dnia 9 lipca 2021 r.
(u-XXI-191-21.pdf - 417.201 KB) Data publikacji: 2021-07-15 12:13:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ciekw na terenie gminy Gnojno”

Uchwaa Nr XXI/192/21 z dnia 9 lipca 2021 r.
(u-XXI-192-21.pdf - 264.925 KB) Data publikacji: 2021-07-15 12:14:49 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyraenia zgody na zawarcie porozumienia midzygminnego w celu opracowania i realizacji „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrj, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Rakw i Szydw do roku 2030”

Uchwaa Nr XXI/193/21 z dnia 9 lipca 2021 r.
(u-XXI-193-21.pdf - 262.845 KB) Data publikacji: 2021-07-15 12:15:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyraenia zgody na utworzenie i przystpienie Gminy Gnojno do Buskiego Klastra Energii

Uchwaa Nr XXI/194/21 z dnia 9 lipca 2021 r.
(u-XXI-194-21.pdf - 259.909 KB) Data publikacji: 2021-07-15 12:16:16 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wjta Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXI/195/21 z dnia 9 lipca 2021 r.
(u-XXI-195-21.pdf - 266.013 KB) Data publikacji: 2021-07-15 12:17:07 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie

Uchwaa Nr XXI/196/21 z dnia 9 lipca 2021 r.
(u-XXI-196-21.pdf - 263.887 KB) Data publikacji: 2021-07-15 12:17:58 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z dziaalnoci Samorzdowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie – za 2020 rok

Uchwaa Nr XXI/197/21 z dnia 9 lipca 2021 r.
(u-XXI-197-21.pdf - 261.085 KB) Data publikacji: 2021-07-15 12:18:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budetu za 2020 rok

Uchwaa Nr XXI/198/21 z dnia 9 lipca 2021 r.
(u-XXI-198-21.pdf - 266.3 KB) Data publikacji: 2021-07-15 12:19:35 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia absolutorium Wjtowi Gminy Gnojno z tytuu wykonania budetu Gminy Gnojno za 2020 rok

Uchwaa Nr XXI/199/21 z dnia 9 lipca 2021 r.
(u-XXI-199-21.pdf - 264.422 KB) Data publikacji: 2021-07-15 12:20:08 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie rozpatrzenia drugiej skargi na dziaalno Wjta Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXII/200/21 z dnia 3 sierpnia 2021 r.
(u-XXII-200-21.pdf - 1214.375 KB) Data publikacji: 2021-08-25 13:09:18 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2021 rok

Uchwaa Nr XXII/201/21 z dnia 3 sierpnia 2021 r.
(u-XXII-201-21.pdf - 1727.413 KB) Data publikacji: 2021-08-25 13:10:35 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2021-2040

Uchwaa Nr XXII/202/21 z dnia 3 sierpnia 2021 r.
(u-XXII-202-21.pdf - 1306.948 KB) Data publikacji: 2021-08-25 13:11:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa w sprawie okrelenia przystankw komunikacyjnych, ktrych wacicielem jest Gmina Gnojno, udostpnionych dla operatorw i przewonikw oraz warunkw i zasad korzystania z tych obiektw

Uchwaa Nr XXIII/203/21 z dnia 28 wrzenia 2021 r.
(u-XXIII-203-21.pdf - 1734.121 KB) Data publikacji: 2021-10-18 13:24:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2021 rok

Uchwaa Nr XXIII/204/21 z dnia 28 wrzenia 2021 r.
(u-XXIII-204-21.pdf - 1723.598 KB) Data publikacji: 2021-10-18 13:25:33 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2021-2040

Uchwaa Nr XXIII/205/21 z dnia 28 wrzenia 2021 r.
(u-XXIII-205-21.pdf - 334.589 KB) Data publikacji: 2021-10-18 13:34:19 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w statucie Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Gnojnie

Uchwaa Nr XXIII/206/21 z dnia 28 wrzenia 2021 r.
(u-XXIII-206-21.pdf - 256.326 KB) Data publikacji: 2021-10-18 13:35:36 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie upowanienia Kierownika Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Gnojnie do prowadzenia postpowa w sprawach wiadcze pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniw zamieszkaych na terenie gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXIII/207/21 z dnia 28 wrzenia 2021 r.
(u-XXIII-207-21.pdf - 345.141 KB) Data publikacji: 2021-10-18 13:36:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ciekw na terenie gminy Gnojno”

Uchwaa Nr XXIII/208/21 z dnia 28 wrzenia 2021 r.
(u-XXIII-208-21.pdf - 262.522 KB) Data publikacji: 2021-10-18 13:40:08 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa w sprawie poboru podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego w drodze inkasa oraz okrelenia inkasentw i wynagrodzenia za inkaso

Statystyki biecej stronyWywietle: 379

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2021-02-09 13:53:48
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2021-02-10 14:26:13
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2021-10-18 13:40:08
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony