2021

Wersja do druku

Uchway podjte przez Rad Gminy Gnojno w 2021 roku.

Zaczone pliki:

Uchwaa Nr XVII/158/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
(u-XVII-158-21.pdf - 3197.472 KB) Data publikacji: 2021-02-09 15:18:07 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie uchwalenia budetu Gminy Gnojno na 2021 rok

Postanowienie nr 1/2021 Przewodniczcego Rady Gminy
(post-1-2021.pdf - 256.971 KB) Data publikacji: 2021-02-10 14:16:46 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie sprostowania oczywistej omyki pisarskiej powstaej przy przepisywaniu uchway do Edytora Aktw Prawnych XML

Uchwaa Nr XVII/159/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
(u-XVII-159-21.pdf - 1224.075 KB) Data publikacji: 2021-02-10 14:18:08 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2021-2040

Uchwaa Nr XVII/160/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
(u-XVII-160-21.pdf - 356.344 KB) Data publikacji: 2021-02-10 14:18:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na 2021 rok

Uchwaa Nr XVII/161/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
(u-XVII-161-21.pdf - 263.183 KB) Data publikacji: 2021-02-10 14:19:48 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzeday w formie bezprzetargowej dziaki stanowicej wasno Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XVII/162/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
(u-XVII-162-21.pdf - 262.301 KB) Data publikacji: 2021-02-10 14:20:43 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzeday w formie bezprzetargowej dziaki stanowicej wasno Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XVII/163/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
(u-XVII-163-21.pdf - 262.977 KB) Data publikacji: 2021-02-10 14:21:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzeday w formie bezprzetargowej dziaki stanowicej wasno Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XVII/164/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
(u-XVII-164-21.pdf - 264.014 KB) Data publikacji: 2021-02-10 14:21:51 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzeday w formie bezprzetargowej dziaki stanowicej wasno Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XVII/165/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
(u-XVII-165-21.pdf - 270.713 KB) Data publikacji: 2021-02-10 14:22:29 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno na 2021 rok

Uchwaa Nr XVII/166/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
(u-XVII-166-21.pdf - 264.351 KB) Data publikacji: 2021-02-10 14:23:06 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wnioskw i Petycji Rady Gminy Gnojno na 2021 rok

Uchwaa Nr XVII/167/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
(u-XVII-167-21.pdf - 271.725 KB) Data publikacji: 2021-02-10 14:24:16 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki ywnociowej, Handlu i Usug oraz Ochrony rodowiska Rady Gminy Gnojno na 2021 rok

Uchwaa Nr XVII/168/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
(u-XVII-168-21.pdf - 271.525 KB) Data publikacji: 2021-02-10 14:24:54 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Socjalnej, Owiaty i Kultury Rady Gminy Gnojno na 2021 rok

Uchwaa Nr XVII/169/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
(u-XVII-169-21.pdf - 270.854 KB) Data publikacji: 2021-02-10 14:25:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Budetu i Finansw Rady Gminy Gnojno na 2021 rok

Uchwaa Nr XVIII/170/21 z dnia 23 lutego 2021 r.
(u-XVIII-170-21.pdf - 885.902 KB) Data publikacji: 2021-03-09 12:48:36 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2021 rok

Uchwaa Nr XVIII/171/21 z dnia 23 lutego 2021 r.
(u-XVIII-171-21.pdf - 1201.581 KB) Data publikacji: 2021-03-09 12:49:12 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2021-2040

Statystyki biecej stronyWywietle: 104

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2021-02-09 13:53:48
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2021-02-10 14:26:13
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2021-03-09 12:49:12
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony