2018

Wersja do druku

Uchway podjte przez Rad Gminy Gnojno w 2018 rok.

Zaczone pliki:

Uchwaa Nr XXVIII/208/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.
(u-XXVIII-208-18.pdf - 308.176 KB) Data publikacji: 2018-02-14 08:50:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na 2018 rok

Uchwaa Nr XXVIII/209/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.
(u-XXVIII-209-18.pdf - 269.96 KB) Data publikacji: 2018-02-14 08:51:08 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizacj w 2018 roku inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023T Chmielnik - Zrecze Mae - Maciejowice - Ruda od km 5+010 do km 5+990 d. 980 m.”

Uchwaa Nr XXVIII/210/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.
(u-XXVIII-210-18.pdf - 263.573 KB) Data publikacji: 2018-02-14 08:51:45 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chmielnik na realizacj przedsiwzicia zwizanego z budow fragmentu sieci wodocigowej

Uchwaa Nr XXVIII/211/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.
(u-XXVIII-211-18.pdf - 258.297 KB) Data publikacji: 2018-02-14 08:52:24 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzeday w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomoci gruntowych stanowicych wasno Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXVIII/212/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.
(u-XXVIII-212-18.pdf - 262.852 KB) Data publikacji: 2018-02-14 08:53:16 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: zmieniajca uchwa w sprawie szczegowych zasad przyznawania i odpatnoci za usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze z wyczeniem specjalistycznych usug opiekuczych dla osb z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegowe warunki czciowego lub cakowitego zwalniania od opat, jak rwnie tryb ich pobierania

Uchwaa Nr XXVIII/213/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.
(u-XXVIII-213-18.pdf - 265.065 KB) Data publikacji: 2018-02-14 08:54:00 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki ywnociowej, Handlu i Usug oraz Ochrony rodowiska Rady Gminy Gnojno na 2018 rok

Uchwaa Nr XXVIII/214/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.
(u-XXVIII-214-18.pdf - 265.012 KB) Data publikacji: 2018-02-14 08:54:43 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Budetu i Finansw Rady Gminy Gnojno na 2018 rok

Uchwaa Nr XXVIII/215/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.
(u-XXVIII-215-18.pdf - 1081.806 KB) Data publikacji: 2018-02-14 08:55:26 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie uchwalenia budetu Gminy Gnojno na 2018 rok

Uchwaa Nr XXVIII/216/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.
(u-XXVIII-216-18.pdf - 489.26 KB) Data publikacji: 2018-02-14 08:55:56 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2018-2038

Uchwaa Nr XXIX/217/18 z dnia 29 marca 2018 r.
(u-XXIX-217-18.pdf - 448.289 KB) Data publikacji: 2018-04-04 11:40:35 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2018-2038

Uchwaa Nr XXIX/218/18 z dnia 29 marca 2018 r.
(u-XXIX-218-18.pdf - 439.511 KB) Data publikacji: 2018-04-04 11:52:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2018 rok

Uchwaa Nr XXIX/219/18 z dnia 29 marca 2018 r.
(u-XXIX-219-18.pdf - 266.7 KB) Data publikacji: 2018-04-04 11:53:06 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zacignicia dugoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na spat wczeniej zacignitych kredytw oraz sfinansowanie planowanego deficytu budetu

Uchwaa Nr XXIX/220/18 z dnia 29 marca 2018 r.
(u-XXIX-220-18.pdf - 271.429 KB) Data publikacji: 2018-04-04 11:53:44 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie szczegowych zasad ponoszenia odpatnoci za uczestnictwo w zajciach organizowanych w Dziennym Domu SENIOR +, Janowice Poduszowskie 3, 28-114 Gnojno

Uchwaa Nr XXIX/221/18 z dnia 29 marca 2018 r.
(u-XXIX-221-18.pdf - 266.47 KB) Data publikacji: 2018-04-04 11:54:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXIX/222/18 z dnia 29 marca 2018 r.
(u-XXIX-222-18.pdf - 262.765 KB) Data publikacji: 2018-04-04 11:54:52 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkoach prowadzonych przez gmin Gnojno

Uchwaa Nr XXIX/223/18 z dnia 29 marca 2018 r.
(u-XXIX-223-18.pdf - 277.412 KB) Data publikacji: 2018-04-04 11:55:25 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie podziau gminy Gnojno na okrgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerw oraz liczby radnych wybieranych w kadym okrgu wyborczym

Uchwaa Nr XXIX/224/18 z dnia 29 marca 2018 r.
(u-XXIX-224-18.pdf - 331.761 KB) Data publikacji: 2018-04-04 11:55:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie podziau gminy Gnojno na stae obwody gosowania, ustalenia ich numerw, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwaa Nr XXIX/225/18 z dnia 29 marca 2018 r.
(u-XXIX-225-18.pdf - 283.536 KB) Data publikacji: 2018-04-04 11:56:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia „Programu opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoci zwierzt na terenie Gminy Gnojno w 2018 roku”

Uchwaa Nr XXIX/226/18 z dnia 29 marca 2018 r.
(u-XXIX-226-18.pdf - 1537.297 KB) Data publikacji: 2018-04-04 11:57:08 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zaliczenia drg do kategorii drg gminnych

Uchwaa Nr XXIX/227/18 z dnia 29 marca 2018 r.
(u-XXIX-227-18.pdf - 262.473 KB) Data publikacji: 2018-04-04 11:58:09 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Socjalnej, Owiaty i Kultury Rady Gminy Gnojno na 2018 rok

Uchwaa Nr XXXI/228/18 z dnia 24 maja 2018 r.
(u-XXXI-228-18.pdf - 282.164 KB) Data publikacji: 2018-06-07 15:21:30 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budetu Gminy Gnojno dla Ochotniczych Stray Poarnych, trybu postpowania o udzielenie dotacji i sposobu kontroli oraz rozliczania

Uchwaa Nr XXXI/229/18 z dnia 24 maja 2018 r.
(u-XXXI-229-18.pdf - 255.63 KB) Data publikacji: 2018-06-07 15:22:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Stray Poarnej w Gnojnie

Uchwaa Nr XXXI/230/18 z dnia 24 maja 2018 r.
(u-XXXI-230-18.pdf - 473.572 KB) Data publikacji: 2018-06-07 15:22:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2018-2038

Uchwaa Nr XXXI/231/18 z dnia 24 maja 2018 r.
(u-XXXI-231-18.pdf - 391.435 KB) Data publikacji: 2018-06-07 15:23:11 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2018 rok

Uchwaa Nr XXXI/232/18 z dnia 24 maja 2018 r.
(u-XXXI-232-18.pdf - 261.872 KB) Data publikacji: 2018-06-07 15:23:49 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzeday i podawania napojw alkoholowych na terenie Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXXI/233/18 z dnia 24 maja 2018 r.
(u-XXXI-233-18.pdf - 487.797 KB) Data publikacji: 2018-06-07 15:24:23 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drg gminnych

Uchwaa Nr XXXII/234/18 z dnia 4 czerwca 2018 r.
(u-XXXII-234-18.pdf - 376.658 KB) Data publikacji: 2018-06-07 15:25:32 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wniesienia odwoania do Pastwowej Komisji Wyborczej od postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 29 maja 2018 r.

Uchwaa Nr XXXII/235/18 z dnia 4 czerwca 2018 r.
(u-XXXII-235-18.pdf - 251.952 KB) Data publikacji: 2018-06-07 15:26:13 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie upowanienia Wjta Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXXIII/236/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.
(u-XXXIII-236-18.pdf - 394.543 KB) Data publikacji: 2018-08-01 13:27:45 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2018 rok

Uchwaa Nr XXXIII/237/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.
(u-XXXIII-237-18.pdf - 473.629 KB) Data publikacji: 2018-08-01 13:28:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2018-2038

Uchwaa Nr XXXIII/238/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.
(u-XXXIII-238-18.pdf - 261.538 KB) Data publikacji: 2018-08-01 13:29:03 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

Uchwaa Nr XXXIII/239/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.
(u-XXXIII-239-18.pdf - 254.169 KB) Data publikacji: 2018-08-01 13:29:39 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Gnojnie

Uchwaa Nr XXXIII/240/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.
(u-XXXIII-240-18.pdf - 283.271 KB) Data publikacji: 2018-08-01 13:30:31 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budetu Gminy Gnojno dla organizacji pozarzdowych, trybu postpowania o udzielenie dotacji i sposobu kontroli oraz rozliczania

Uchwaa Nr XXXIII/241/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.
(u-XXXIII-241-18.pdf - 257.881 KB) Data publikacji: 2018-08-01 13:38:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: uchylajca uchwa nr XXXI/229/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Stray Poarnej w Gnojnie

Uchwaa Nr XXXIII/242/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.
(u-XXXIII-242-18.pdf - 261.033 KB) Data publikacji: 2018-08-01 13:39:32 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie

Uchwaa Nr XXXIII/243/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.
(u-XXXIII-243-18.pdf - 260.431 KB) Data publikacji: 2018-08-01 13:40:17 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z dziaalnoci Samorzdowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie – za 2017 rok

Uchwaa Nr XXXIII/244/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.
(u-XXXIII-244-18.pdf - 257.569 KB) Data publikacji: 2018-08-01 13:41:01 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budetu za 2017 rok

Uchwaa Nr XXXIII/245/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.
(u-XXXIII-245-18.pdf - 258.242 KB) Data publikacji: 2018-08-01 13:41:47 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia absolutorium Wjtowi Gminy Gnojno z tytuu wykonania budetu Gminy Gnojno za rok 2017

Uchwaa Nr XXXIII/246/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.
(u-XXXIII-246-18.pdf - 371.149 KB) Data publikacji: 2018-08-01 13:42:37 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wniesienia skargi do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Warszawie na uchwa Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie odwoania od postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach II

Uchwaa Nr XXXIV/247/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
(u-XXXIV-247-18.pdf - 474.091 KB) Data publikacji: 2018-08-24 09:48:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2018-2038

Uchwaa Nr XXXIV/248/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
(u-XXXIV-248-18.pdf - 434.305 KB) Data publikacji: 2018-08-24 09:49:35 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2018 rok

Uchwaa Nr XXXIV/249/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
(u-XXXIV-249-18.pdf - 258.44 KB) Data publikacji: 2018-08-24 09:50:13 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia wysokoci miesicznego wynagrodzenia Wjta Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXXIV/250/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
(u-XXXIV-250-18.pdf - 256.559 KB) Data publikacji: 2018-08-24 09:50:55 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzeday w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomoci gruntowych stanowicych wasno Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXXIV/251/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
(u-XXXIV-251-18.pdf - 256.926 KB) Data publikacji: 2018-08-24 09:51:25 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyraenia zgody na wydzierawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomoci gruntowej stanowicej wasno Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXXIV/252/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
(u-XXXIV-252-18.pdf - 329.207 KB) Data publikacji: 2018-08-24 09:52:08 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie podziau gminy Gnojno na stae obwody gosowania, ustalenia ich numerw, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwaa Nr XXXIV/253/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
(u-XXXIV-253-18.pdf - 260.07 KB) Data publikacji: 2018-08-24 09:52:37 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie utworzenia odrbnego obwodu gosowania w wyborach samorzdowych zarzdzonych na dzie 21 padziernika 2018 r.

Uchwaa Nr XXXV/254/18 z dnia 11 padziernika2018 r.
(u-254-18.pdf - 475.443 KB) Data publikacji: 2018-11-20 12:56:05 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2018-2038

Uchwaa Nr XXXV/255/18 z dnia 11 padziernika2018 r.
(u-255-18.pdf - 372.487 KB) Data publikacji: 2018-11-20 12:57:56 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2018 rok

Uchwaa Nr XXXV/256/18 z dnia 11 padziernika2018 r.
(u-256-18.pdf - 355.732 KB) Data publikacji: 2018-11-20 13:15:01 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Gnojno

Uchwaa Nr I/1/18 z dnia 21 listopada 2018 r.
(u-I-1-18.pdf - 240.649 KB) Data publikacji: 2018-12-03 09:12:56 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyboru Przewodniczcego Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr I/2/18 z dnia 21 listopada 2018 r.
(u-I-2-18.pdf - 251.195 KB) Data publikacji: 2018-12-03 09:13:54 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczcego Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr I/3/18 z dnia 21 listopada 2018 r.
(u-I-3-18.pdf - 250.394 KB) Data publikacji: 2018-12-03 09:14:32 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr I/4/18 z dnia 21 listopada 2018 r.
(u-I-4-18.pdf - 250.17 KB) Data publikacji: 2018-12-03 09:15:17 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Skarg, Wnioskw i Petycji Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr I/5/18 z dnia 21 listopada 2018 r.
(u-I-5-18.pdf - 253.723 KB) Data publikacji: 2018-12-03 09:16:06 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Planowania Budetu i Finansw Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr I/6/18 z dnia 21 listopada 2018 r.
(u-I-6-18.pdf - 253.628 KB) Data publikacji: 2018-12-03 09:16:45 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Zdrowia, Socjalnej, Owiaty i Kultury Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr I/7/18 z dnia 21 listopada 2018 r.
(u-I-7-18.pdf - 252.764 KB) Data publikacji: 2018-12-03 09:19:13 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Komisji Rolnictwa, Gospodarki ywnociowej, Handlu i Usug oraz Ochrony rodowiska Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr II/8/18 z dnia 12 grudnia 2018 r.
(u-II-8-18.pdf - 254.821 KB) Data publikacji: 2018-12-18 14:04:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie obnienia ceny skupu yta do celw wymiaru podatku rolnego

Uchwaa Nr II/9/18 z dnia 12 grudnia 2018 r.
(u-II-9-18.pdf - 265.054 KB) Data publikacji: 2018-12-18 14:05:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci

Uchwaa Nr II/10/18 z dnia 12 grudnia 2018 r.
(u-II-10-18.pdf - 283.016 KB) Data publikacji: 2018-12-18 14:05:35 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych

Uchwaa Nr II/11/18 z dnia 12 grudnia 2018 r.
(u-II-11-18.pdf - 260.529 KB) Data publikacji: 2018-12-18 14:06:15 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wyboru metody ustalenia opaty oraz okrelenia stawki opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od wacicieli nieruchomoci na terenie gminy Gnojno

Uchwaa Nr II/12/18 z dnia 12 grudnia 2018 r.
(u-II-12-18.pdf - 258.894 KB) Data publikacji: 2018-12-18 14:06:48 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia wysokoci miesicznego wynagrodzenia Wjta Gminy Gnojno

Uchwaa Nr II/13/18 z dnia 12 grudnia 2018 r.
(u-II-13-18.pdf - 12849.545 KB) Data publikacji: 2018-12-18 14:09:18 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016-2023”

Uchwaa Nr II/14/18 z dnia 12 grudnia 2018 r.
(u-II-14-18.pdf - 1573.018 KB) Data publikacji: 2018-12-18 14:10:51 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia „Kompleksowego Planu Rozwoju Szk w Gminie Gnojno na lata 2018-2023”

Uchwaa Nr II/15/18 z dnia 12 grudnia 2018 r.
(u-II-15-18.pdf - 308.296 KB) Data publikacji: 2018-12-18 14:11:30 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie przyjcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ciekw na terenie Gminy Gnojno”

Uchwaa Nr III/16/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
(u-III-16-18.pdf - 472.983 KB) Data publikacji: 2019-01-10 14:17:46 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2018-2038

Uchwaa Nr III/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
(u-III-17-18.pdf - 409.565 KB) Data publikacji: 2019-01-10 14:18:32 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zmian w budecie Gminy Gnojno na 2018 rok

Uchwaa Nr III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
(u-III-18-18.pdf - 268.329 KB) Data publikacji: 2019-01-10 14:19:20 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia wykazu niewygasajcych wydatkw z upywem roku budetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatkw

Uchwaa Nr III/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
(u-III-19-18.pdf - 251.516 KB) Data publikacji: 2019-01-10 14:19:57 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia wysokoci diet dla sotysw

Uchwaa Nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
(u-III-20-18.pdf - 256.117 KB) Data publikacji: 2019-01-10 14:20:37 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie ustalenia diety radnych oraz zasad zwrotu kosztw podry subowych radnych Gminy Gnojno

Uchwaa Nr III/21/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
(u-III-21-18.pdf - 256.705 KB) Data publikacji: 2019-01-10 14:21:16 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie okrelenia zryczatowanej miesicznej diety przysugujcej Przewodniczcemu Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr III/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
(u-III-22-18.pdf - 256.639 KB) Data publikacji: 2019-01-10 14:22:02 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie powoania Rady Spoecznej Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie

Uchwaa Nr III/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
(u-III-23-18.pdf - 268.569 KB) Data publikacji: 2019-01-10 14:25:48 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie podwyszenia kryterium dochodowego oraz okrelenia zasad zwrotu wydatkw za udzielenie pomocy w formie posiku, wiadczenia pieninego w postaci zasiku celowego na zakup posiku lub ywnoci oraz wiadczenia rzeczowego w postaci produktw ywnociowych udzielonego w ramach rzdowego programu „posiek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwaa Nr III/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
(u-III-24-18.pdf - 259.509 KB) Data publikacji: 2019-01-10 14:28:19 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno na 2019 rok

Uchwaa Nr III/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
(u-III-25-18.pdf - 261.327 KB) Data publikacji: 2019-01-10 14:28:51 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki ywnociowej, Handlu i Usug oraz Ochrony rodowiska Rady Gminy Gnojno na 2019 rok

Statystyki biecej stronyWywietle: 1669

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2018-02-14 08:47:58
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2018-02-14 08:56:31
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2019-01-10 14:28:51
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony