2009

Wersja do druku

  

Zaczone pliki:

Uchwaa Nr XXVIII/122/09 z dnia 14 stycznia 2009r.
(Uchwala_nr_XXVIII_122_09.doc - 73.216 KB) Data publikacji: 2009-01-21 07:59:11 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno na rok 2009.

Uchwaa Nr XXVIII/123/09 z dnia 14 stycznia 2009r.
(Uchwala_nr_XXVIII_123_09.doc - 116.224 KB) Data publikacji: 2009-01-21 08:57:22 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkoach prowadzonych przez gmin GNOJNO

Uchwaa Nr XXVIII/124/09 z dnia 05 lutego 2009r.
(Uchwala_Nr_XXVIII_124_09.pdf - 7291.581 KB) Data publikacji: 2009-02-18 08:20:53 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie uchwalenia budetu Gminy Gnojno na 2009 rok

Uchwaa Nr XXVIII/125/09 z dnia 05 lutego 2009r.
(Uchwala_Nr_XXVIII_125_09.pdf - 405.097 KB) Data publikacji: 2009-02-18 08:24:57 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia gosowania nad odwoaniem Przewodniczcego Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXVIII/126/09 z dnia 05 lutego 2009r.
(Uchwala_Nr_XXVIII_126_09.pdf - 422.984 KB) Data publikacji: 2009-02-18 08:27:15 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie odwoania Przewodniczcego Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXVIII/127/09 z dnia 05 lutego 2009r.
(Uchwala_Nr_XXVIII_127_09.pdf - 395.477 KB) Data publikacji: 2009-02-18 08:29:40 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie powoania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia gosowania nad wyborem Przewodniczcego Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXVIII/128/09 z dnia 05 lutego 2009r.
(Uchwala_Nr_XXVIII_128_09.pdf - 426.831 KB) Data publikacji: 2009-02-18 08:31:38 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie wyboru Przewodniczcego Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXIX/129/09 z dnia 19 marca 2009r.
(Uchwala_nr_XXIX_129_09.PDF - 246.685 KB) Data publikacji: 2009-03-26 13:34:29 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony rodowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gnojno na lata 2008-2015"

Zacznik do Uchway Nr XXIX/129/09
(POS.pdf - 446.521 KB) Data publikacji: 2009-03-26 13:41:21 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: Program Ochrony rodowiska

Zacznik do Uchway Nr XXIX/129/09
(PGO.pdf - 478.628 KB) Data publikacji: 2009-03-26 13:42:52 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: Plan Gospodarki Odpadami

Zacznik do Uchway Nr XXIX/129/09
(Mapa_.pdf - 25133.473 KB) Data publikacji: 2009-03-26 13:57:38 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: Mapa

Uchwaa Nr XXIX/130/09 z dnia 19 marca 2009r.
(Uchwala_nr_XXIX_130_09.pdf - 3587.774 KB) Data publikacji: 2009-03-26 14:07:30 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2009.

Uchwaa NR XXIX/131/09 z dnia 19 marca 2007r.
(Uchwala_nr_XXIX_131_09.PDF - 252.817 KB) Data publikacji: 2009-03-26 14:11:50 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zacignicia dugoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budetu oraz spat wczeniej zacignietych kredytw.

Uchwaa Nr XXIX/132/09 z dnia 19 marca 2009r.
(Uchwala_nr_XXIX_132_09.pdf - 421.516 KB) Data publikacji: 2009-03-26 14:17:27 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie utworzenia odrbnego obwodu gosowania w Domu Pomocy Spoecznej w Gnojnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Uchwaa Nr XXIX/133/09 z dnia 19 marca 2009r.
(Uchwala_nr_XXIX_133_09.pdf - 1327.31 KB) Data publikacji: 2009-03-27 10:22:10 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie przyjcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na rok 2009

Uchwaa Nr XXIX/134/09 z dnia 19 marca 2009r.
(Uchwala_nr_XXIX_134_09.pdf - 410.281 KB) Data publikacji: 2009-03-27 10:23:47 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzeday w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomoci stanowicej wasno Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXIX/135/09 z dnia 19 marca 2009r.
(Uchwala_nr_XXIX_135_09.pdf - 397.874 KB) Data publikacji: 2009-03-27 10:28:47 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzeday w drodze bezprzetargowej na rzecz uytkownika wieczystego nieruchomoci gruntowej stanowicej wasno Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXIX/136/09 z dnia 19 marca 2009r.
(Uchwala_nr_XXIX_136_09.PDF - 207.623 KB) Data publikacji: 2009-03-27 10:32:41 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmiany uchway Nr XXIV/110/08 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 29 padziernika 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wydzierawiania i wynajmowania nieruchomoci gruntowych stanowicych wasno Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXIX/137/09 z dnia 19 marca 2009r.
(Uchwala_nr_XXIX_137_09.pdf - 682.967 KB) Data publikacji: 2009-03-27 10:34:43 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na dziaalno Wjta Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXIX/138/09 z dnia 19 marca 2009r.
(Uchwala_nr_XXIX_138_09.pdf - 327.186 KB) Data publikacji: 2009-03-27 10:36:07 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie odwoania czonka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXIX/139/09 z dnia 19 marca 2009r.
(Uchwala_nr_XXIX_139_09.pdf - 252.576 KB) Data publikacji: 2009-03-27 10:37:32 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie uzupenienia skadu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXIX/140/09 z dnia 19 marca 2009r.
(Uchwala_nr_XXIX_140_09.pdf - 302.234 KB) Data publikacji: 2009-03-27 10:38:54 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie uzupenienia skadu Komisji Planowania, Budetu i Finansw Rady Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXX/141/09 z dnia 2 kwietnia 2009r.
(Uchwala_nr_XXX_141_09.pdf - 512.91 KB) Data publikacji: 2009-04-15 08:38:46 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2009r.

Uchwaa Nr XXXI/142/09 z dnia 29 kwietnia 2009r.
(Uchwala_nr_XXXI_142_09.pdf - 385.314 KB) Data publikacji: 2009-05-07 12:49:52 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2009r.

Uchwaa Nr XXXI/143/09 z dnia 29 kwietnia 2009r.
(Uchwala_nr_XXXI_143_09.pdf - 119.818 KB) Data publikacji: 2009-05-07 12:52:05 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie udostpnienia na potrzeby ogu spoecznoci lokalnej boiska do gry w pik non planowanego do budowy przy Szkole Podstawowej w Gnojnie

Uchwaa Nr XXXI/144/09 z dnia 29 kwietnia 2009r.
(Uchwala_nr_XXXI_144_09.pdf - 211.751 KB) Data publikacji: 2009-05-07 12:53:19 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Busko Zdrj

Uchwaa Nr XXXI/145/09 z dnia 29 kwietnia 2009r.
(Uchwala_nr_XXXI_145_09.pdf - 368.576 KB) Data publikacji: 2009-05-07 12:55:40 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie szczegowych warunkw przyznawania o odpatnoci za usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze oraz szczegowych warunkw czciowego lub zwolnienia od opat, a take trybu ich pobierania

Uchwaa Nr XXXI/146/09 z dnia 29 kwietnia 2009r.
(Uchwala_nr_XXXI_146_09.pdf - 218.063 KB) Data publikacji: 2009-05-07 13:08:17 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gmin Gnojno oraz zasad ponoszenia i zwrotu wydatkw na pokrycie kosztw tego pogrzebu

Uchwaa Nr XXXI/147/09 z dnia 29 kwietnia 2009r.
(Uchwala_nr_XXXI_147_09.pdf - 999.875 KB) Data publikacji: 2009-05-07 13:10:11 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkoach prowadzonych przez gmin GNOJNO

Uchwaa Nr XXXI/148/09 z dnia 29 kwietnia 2009r.
(Uchwala_nr_XXXI_148_09.pdf - 143.073 KB) Data publikacji: 2009-05-07 13:12:52 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie wyraenia zgody na przystpienie Gminy Gnojno do realizacji projektu pt: "Baniowo-Jzykowa Akademia Przedszkolaka- alternatywa edukacja przedszkola dzieci w wieku 3-5 lat"

Uchwaa Nr XXXI/149/09 z dnia 29 kwietnia 2009r.
(Uchwala_nr_XXXI_149_09.pdf - 156.127 KB) Data publikacji: 2009-05-07 13:15:19 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie przyjcia sprawozdania z wykonania budetu gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wjtowi Gminy

Uchwaa Nr XXXII/150/09 z dnia 6 maja 2009 roku.
(Uchwala_nr_XXXII_150_09.PDF - 49.855 KB) Data publikacji: 2009-05-19 10:55:41 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie przystpienia do projektu "e-witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojewdztwa witokrzyskiego"

Uchwaa Nr XXXIII/151/09 z dnia 23 czerwca 2009r.
(Uchwala_nr_XXXIII_151_09.pdf - 10099.907 KB) Data publikacji: 2009-07-06 10:54:05 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2009r.

Uchwaa Nr XXXIII/152/09 z dnia 23 czerwca 2009r.
(Uchwala_nr_XXXIII_152_09.pdf - 2026.921 KB) Data publikacji: 2009-07-06 10:58:14 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie opinii projektu uchway Sejmiku Wojewdztwa witokrzyskiego w sprawie przeksztacenia Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego.

Uchwaa Nr XXXIII/153/09 z dnia 23 czerwca 2009r.
(Uchwala_nr_XXXIII_153_09.pdf - 1953.923 KB) Data publikacji: 2009-07-06 11:02:49 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie wyraenia zgody na wyodrbnienie funduszu soeckiego w 2010 r.

Uchwaa Nr XXXIV/154/09 z dnia 03 sierpnia 2009r.
(Uchwala_nr_XXXIV_154_09.pdf - 2066.554 KB) Data publikacji: 2009-08-10 10:34:38 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2009r.

Uchwaa Nr XXXIV/155/09 z dnia 03 sierpnia 2009r.
(Uchwala_nr_XXXIV_155_09.pdf - 538.286 KB) Data publikacji: 2009-08-10 10:36:07 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie wniesienia skargi na zarzdzenie zastpcze

Uchwaa Nr XXXIV/156/09 z dnia 03 sierpnia 2009r.
(Uchwala_nr_XXXIV_156_09.pdf - 554.149 KB) Data publikacji: 2009-08-10 10:38:11 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie wniesienia skargi na zarzdzenie zastpcze.

Uchwaa Nr XXXV/157/09 z dnia 10 wrzenia 2009r.
(Uchwala_nr_XXXV_157_09.pdf - 6105.191 KB) Data publikacji: 2009-09-22 10:05:27 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2009r.

Uchwaa Nr XXXVI/158/09 z dnia 29 wrzenia 2009r.
(Uchwala_nr_XXXVI_158_09.pdf - 599.667 KB) Data publikacji: 2009-10-07 10:23:09 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmiany Uchway nr XXXI/144/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Busko - Zdrj

Uchwaa Nr XXXVI/159/09 z dnia 29 wrzenia 2009r.
(Uchwala_nr_XXXVI_159_09.pdf - 591.848 KB) Data publikacji: 2009-10-07 10:24:59 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Buskiego na zakup samochodu do przewozu osb chorych do Stacji Dializ

Uchwaa Nr XXXVI/160/09 z dnia 29 wrzenia 2009r.
(Uchwala_nr_XXXVI_160_09.pdf - 567.422 KB) Data publikacji: 2009-10-07 10:32:53 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzeday w drodze bezprzetargowej na rzecz wspuytkownikw wieczystych nieruchomoci gruntowej stanowicej wasno Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXXVI/161/09 z dnia 29 wrzenia 2009r.
(Uchwala_nr_XXXVI_161_09.pdf - 1256.886 KB) Data publikacji: 2009-10-07 10:41:45 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie szczegowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkadania na raty nalenoci pieninych, do ktrych nie stosuje si przepisw ustawy Ordynacja Podatkowa, przypadajcych Gminie Gnojno lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organw do tego uprawnionych

Uchwaa Nr XXXVI/162/09 z dnia 29 wrzenia 2009r.
(Uchwala_nr_XXXVI_162_09.pdf - 655.259 KB) Data publikacji: 2009-10-07 10:45:59 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie przystpienia Gminy Gnojno do stowarzyszenia "LGD witokrzyski Karp" i udzielenia penomocnictwa Pani Boenie Wawszczyk do penego reprezentowania Gminy Gnojno w Stowarzyszeniu "LGD witokrzyski Karp"

Uchwaa Nr XXXVI/163/09 z dnia 29 wrzenia 2009r.
(Uchwala_nr_XXXVI_163_09.pdf - 5028.926 KB) Data publikacji: 2009-10-07 10:50:08 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2009r.

Uchwaa Nr XXXVII/164/09 z dnia 17 listopada 2009r.
(Uchwala_nr_XXXVII_164_09.pdf - 1887.193 KB) Data publikacji: 2009-11-24 14:47:00 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2009r.

Uchwaa Nr XXXVII/166/09 z dnia 17 listopada 2009r.
(Uchwala_nr_XXXVII_166_009.pdf - 704.997 KB) Data publikacji: 2009-11-27 09:00:19 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci

Uchwaa Nr XXXVII/167/09 z dnia 17 listopada 2009r.
(Uchwala_nr_XXXVII_167_09.pdf - 1669.958 KB) Data publikacji: 2009-11-27 09:02:46 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie stawek podatku od rodkw transportowych

Uchwaa Nr XXXVII/168/09 z dnia 17 listopada 2009r.
(Uchwala_nr_XXXVII_168_09.pdf - 727.838 KB) Data publikacji: 2009-11-27 09:07:28 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zwolnie w podatku od nieruchomoci oraz w podatku od rodkw transportowych

Uchwaa Nr XXXVII/169/09 z dnia 17 listopada 2009r.
(Uchwala_nr_XXXVII_169_09.pdf - 498.78 KB) Data publikacji: 2009-11-27 09:10:42 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie ciekw na terenie Gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXXVII/170/09 z dnia 17 listopada 2009r.
(uchwala_nr_XXXVII_170_09.pdf - 499.899 KB) Data publikacji: 2009-11-27 09:13:32 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie opaty za dostarczon energi ciepln wytwarzan przez kotownie jednostek organizacyjnych gminy

Uchwaa Nr XXXVII/171/09 z dnia 17 listopada 2009r.
(Uchwala_nr_XXXVII_171_09.pdf - 603.825 KB) Data publikacji: 2009-11-27 09:17:16 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie przystpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazw "e-witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojewdztwa witokrzyskiego" i zabezpieczenia wkadu wasnego

Uchwaa Nr XXXVII/172/09 z dnia 17 listopada 2009r.
(Uchwala_nr_XXXVII_172_09.pdf - 541.428 KB) Data publikacji: 2009-11-27 09:28:53 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie przystpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazw "e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" i zabezpieczenia wkadu wasnego

Uchwaa Nr XXXVII/173/09 z dnia 17 listopada 2009r.
(Uchwala_nr_XXXVII_173_09.pdf - 534.141 KB) Data publikacji: 2009-11-27 09:36:51 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charkterze socjalnym dla uczniw zamieszkaych na terenie gminy Gnojno

Uchwaa Nr XXXVII/165/09 z dnia 17 listopada 2009r.
(Uchwala_nr_XXXVII_165_09.pdf - 456.13 KB) Data publikacji: 2009-11-27 10:26:59 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie obnienia ceny skupu yta do celw wymiaru podatku rolnego

Uchwaa Nr XXXVIII/175/09 z dnia 29 grudnia 2009r.
(Uchwala_nr_XXXVIII_175_09.pdf - 3255.966 KB) Data publikacji: 2010-01-08 08:39:27 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie ustalenia wykazu wydatkw ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego

Uchwaa Nr XXXVIII/176/09 z dnia 29 grudnia 2009r.
(Uchwala_nr_XXXVIII_176_09.pdf - 2023.393 KB) Data publikacji: 2010-01-08 08:42:37 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zbycia rodka trwaego

Uchwaa Nr XXXVIII/177/09 z dnia 29 grudnia 2009r.
(Uchwala_nr_XXXVIII_177_09.pdf - 2183.495 KB) Data publikacji: 2010-01-08 08:49:06 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie nabycia na rzecz Gminy Gnojno nieruchomoci gruntowej z przeznaczeniem pod budow gminnej oczyszczalni ciekw

Uchwaa NR XXXVIII/174/09 z dnia 29 grudnia 2009r.
(Uchwala_nr_XXXVIII_174_09.pdf - 5268.37 KB) Data publikacji: 2010-01-08 13:06:25 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie zmian w budecie gminy w 2009r.

Statystyki biecej stronyWywietle: 2492

Wprowadzi(a) do systemu: Boena Wawszczyk, data: 2009-01-21 07:56:40
Opublikowa(a): Boena Wawszczyk, data publikacji: 2009-01-21 08:00:23
Ostatnia zmiana: Boena Wawszczyk, data: 2010-01-08 13:06:25
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony