Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2011

Wersja do druku

 

Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2011

Zarządzenie Nr 1

...zadania projektu e-świętokrzyskie

Zarządzenie Nr 2

...zadania i powołanie komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 3

...zadania , powołanie zespołu projektowego

Zarządzenie Nr 4

...zadania, zmiany budżetu Gminy

Zarządzenie Nr 5

...zadania,przeprowadzenie wyborów do organów sołectw

Zarządzenie Nr 6

...zadania, powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 7

... zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów

Zarządzenie Nr 8

...zadania, wprowadzenie do budżetu dotacji docelowej

Zarządzenie Nr 9

...powołanie Komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 10

...zmiany w budżecie Gminy

Zarządzenie Nr 11

... wprowadzenie do budżetu dotacji docelowej

Zarządzenie Nr 12

... upoważnienie Kierownika GOPS

Zarządzenie Nr 13

... wprowadzenie zmian do zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 14

... wprowadzenie zmian do zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 15

... wprowadzenie kryteriów cząstkowej oceny pracy nauczycieli

Zarządzenie Nr 16

... upoważnienie Pani Marioli Nocoń

Zarządzenie Nr 17

... w sprawie upoważnień pracowników Gminy

Zarządzenie Nr 18

... w sprawie instrukcji gospodarki kasowej

Zarządzenie Nr 19

... system czynności kancelaryjnych

Zarządzenie Nr 20

... wyznaczenie koordynatora czynności kancelaryjnych

Zarządzenie Nr 21

... wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Zarządzenie Nr 22 do 30

*wprowadzenia norm zuzycia paliwa - autobus szkolny

*wprowadzenia norm zuzycia paliwa - samochód strażacki

*przygotowania działań reagowania kryzysowego

*wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie

*wprowadzenia zmian w budżecie 2011

*wprowadzenia zmian w budżecie 2011

*zmiany w budżecie miedzy rozdziałami

*ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum

*powołanie członka do zespołu interdyscyplinarnego

 

Zarządzenie Nr 31 do 40

 *powołanie Komisji Konkursowej - Dyrektor Gimnazjum

*w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

*komisji oceniającej koszty ogrzewania i utrzymania budynków

*w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

*w sprawie zmian w budżecie 2011

*powołanie komisji przetargowej

*powołanie komisji egzaminacyjnej

*ogłoszenie przetargu na sprzedaż koparki

ogłoszenie przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego do wywozu śmieci

Zarządzenie Nr 41 do 50

 *w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum

*wprowadzenie zmian w budżecie 2011

*wprowadzenie zmian w budżecie 2011

*wprowadzenie zmian w budżecie 2011

*wprowadzenie zmian w budżecie 2011

*powołanie Komisji Przetargowej

*powołanie Komisji Przetargowej

*wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej

*wyznaczenie miejsca na bezpłatne ogłoszenia urzędowe

*wprowadzenie zmian w budżecie 2011

Zarządzenie Nr 51 do 70

 *wprowadzenie zmian w budżecie 2011

*w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego

*wprowadzenie zmian w budżecie 2011

* powołanie operatorów komisji obwodowych

*powołanie koordynatora gminnego

*obniżenie ceny w II przetargu ustnym

*obniżenie ceny w II przetargu ustnymogłoszenie II przetargu

*ogłoszenia II przetargu na sprzedaż samochodu

*powołania komisji przetargowej

*osoby z Urzędu wchodzące w skład Komisji Obwodowych

*w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

*wprowadzenie zmian w budżecie 2011

*powołanie Komisji przetargowej

*powołanie Komisji przetargowej

*przygotowanie i prowadzenie gry obronnej

*wprowadzenie zmian w budżecie 2011

*ustalenia ceny sprzedaży w prezetargu

*ustalenia ceny sprzedaży w prezetargu

Zarządzenie Nr 71 do 80

 *wprowadzenie zmian w budżecie 2011

*ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży

*wprowadzenie zmian w budżecie 2011

*wprowadzenie zmian w budżecie 2011

*wprowadzenia dotacji docelowej

*nadanie Regulaminu Pracy Urzedowi Gminy w Bejscach

*wprowadzenia dotacji docelowej

*ogłoszenia wykazu nieruchomośći do sprzedaży

*zmiana Prognozy Finansowej Gminy

*powołanie Zakładowej Komisji Socjalnej

Zarządzenie Nr 81 do 90

 *gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

*powołanie komisji do przejęcia budynku

*wprowadzenia dotacji docelowej

*w sprawie uchwały-prognoza finansowa Gminy

*ustalenie projektu budżetu na 2012

*wprowadzenie zmian w budżecie 2011

*powołanie komisji przetargowej-sprzedaż nieruchomości

*wprowadzenia dotacji docelowej

*wprowadzenia dotacji docelowej

*powołanie komisji stypendialnej

*wprowadzenia dotacji docelowej

Zarządzenie Nr 91 do 104

*ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży 

*wprowadzenie zmian w budżecie 2011

*w sprawie regulaminu wynagradzania dla pracowników 

*wprowadzenia dotacji docelowej 

*ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży 

*powołanie komisji przetargowej-sprzedaż nieruchomości

*wprowadzenie zmian w budżecie 2011 

*wprowadzenie zmian w budżecie 2011

*wprowadzenia dotacji docelowej

*w sprawie regulaminu naboru pracowników

*powołanie komisji nadzorującej dostawy węgla

*wprowadzenie zmian w budżecie 2011 

*w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Bejsce 

 

***************************************

 

 

Załączone pliki:

Zarządzenie 1/2011
(1-2011.pdf - 602.956 KB) Data publikacji: 2011-05-17 11:52:01 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 1/2011

Zarządzenie 2/2011
(2-2011.pdf - 414.507 KB) Data publikacji: 2011-05-17 11:52:37 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 2/2011

Zarządzenie 3/2011
(3-2011.pdf - 864.648 KB) Data publikacji: 2011-05-17 11:53:12 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 3/2011

Zarządzenie 4/2011
(4-2011.pdf - 420.464 KB) Data publikacji: 2011-05-17 11:53:47 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 4/2011

Zarządzenie 5/2011
(5-2011.pdf - 1420.089 KB) Data publikacji: 2011-05-17 11:54:37 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 5/2011

Zarządzenie 6/2011
(6-2011.pdf - 256.29 KB) Data publikacji: 2011-05-17 11:55:11 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 6/2011

Zarządzenie 7/2011
(7-2011.pdf - 871.248 KB) Data publikacji: 2011-05-17 11:55:52 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 7/2011

Zarządzenie 8/2011
(8-2011.pdf - 581.187 KB) Data publikacji: 2011-05-17 11:56:27 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 8/2011

Zarządzenie 9/2011
(9-2011.pdf - 433.374 KB) Data publikacji: 2011-05-17 11:57:03 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 9/2011

Zarządzenie 10/2011
(10-2011.pdf - 404.922 KB) Data publikacji: 2011-05-17 11:57:35 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 10/2011

Zarządzenie 11/2011
(11-2011.pdf - 508.541 KB) Data publikacji: 2011-05-17 11:58:13 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 11/2011

Zarządzenie 12/2011
(12-2011.pdf - 404.432 KB) Data publikacji: 2011-05-17 11:58:46 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 12/2011

Zarządzenie 13/2011
(13-2011.pdf - 389.059 KB) Data publikacji: 2011-05-17 12:03:00 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 13/2011

Zarządzenie 14/2011
(14-2011.pdf - 399.618 KB) Data publikacji: 2011-05-17 12:03:31 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 14/2011

Zarządzenie 15/2011
(15-2011.pdf - 1308.312 KB) Data publikacji: 2011-05-17 12:04:26 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 15/2011

Zarządzenie 16/2011
(16-2011.pdf - 201.618 KB) Data publikacji: 2011-05-17 12:04:55 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 16/2011

Zarządzenie 17/2011
(17-2011.pdf - 250.583 KB) Data publikacji: 2011-05-17 12:05:37 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 17/2011

Zarządzenie 18/2011
(18-2011.pdf - 1624.709 KB) Data publikacji: 2011-05-17 12:06:29 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 18/2011

Zarządzenie 19/2011
(19-2011.pdf - 268.304 KB) Data publikacji: 2011-05-17 12:07:01 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 19/2011

Zarządzenie 20/2011
(20-2011.pdf - 205.64 KB) Data publikacji: 2011-05-17 12:07:29 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 20/2011

Zarządzenie 21/2011
(21-2011.pdf - 439.027 KB) Data publikacji: 2011-05-17 12:08:01 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 21/2011

Zarządzenia 22-30
(Zarzadzenia_22_30.PDF - 4331.231 KB) Data publikacji: 2012-02-02 11:27:59 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenia 22-30

Zarządzenia 31-40
(Zarzadzenia_31_40.PDF - 4770.331 KB) Data publikacji: 2012-02-02 11:30:05 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenia 31-40

Zarządzenie 41-50
(Zarzadzenia_41_50.PDF - 3742.588 KB) Data publikacji: 2012-02-02 11:31:59 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 41-50

Zarządzenia 51-70
(Zarzadzenia_51_70.PDF - 9170.211 KB) Data publikacji: 2012-02-02 11:35:05 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenia 51-70

Zarządzenia 71-80
(Zarzadzenia_71_80.PDF - 5036.442 KB) Data publikacji: 2012-02-02 11:37:05 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenia 71-80

Zarządzenia 81-90
(Zarzadzenia_81_90.PDF - 4676.303 KB) Data publikacji: 2012-02-02 11:43:26 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenia 81-90

Zarządzenia 91-103
(Zarzadzenia_91_103.PDF - 4583.097 KB) Data publikacji: 2012-02-02 11:45:25 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenia 91-103

Zarządzenie 100
(Zarzadzenie_100.PDF - 273.479 KB) Data publikacji: 2012-02-03 06:57:51 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 100

Zarządzenie 104
(Zarzadzenie_104.PDF - 1180.855 KB) Data publikacji: 2012-02-08 09:05:28 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 104

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 9287

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2011-01-05 09:49:13
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2011-01-05 09:49:25
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2012-02-08 09:05:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony