Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Leonard Wdowik
2021-03-02 13:41:49
Leonard Wdowik
2021-03-02 13:41:49
Opublikowanie nowej strony 2.Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021
Leonard Wdowik
2021-03-02 11:22:53
Leonard Wdowik
2021-03-02 11:22:53
Opublikowanie nowej strony 17.Petycja do Rady Gminy o opinię w sprawie: Referendum Ludowego
Leonard Wdowik
2021-03-02 11:19:10
Leonard Wdowik
2021-03-02 11:18:48
Modyfikacja treści strony 16. Petycja skierowana do Samorządu Gminy
Leonard Wdowik
2021-03-02 09:13:55
Leonard Wdowik
2021-03-02 09:13:55
Usunięcie strony 7.INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 13 września 2019 r. (Strona nie istnieje)
Leonard Wdowik
2021-03-02 09:13:47
Leonard Wdowik
2021-03-02 09:13:47
Usunięcie strony 6.Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych (Strona nie istnieje)
Leonard Wdowik
2021-03-02 09:13:37
Leonard Wdowik
2021-03-02 09:13:37
Usunięcie pliku informacja KW-13.09.2019.pdf ze strony 7.INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 13 września 2019 r. (Strona nie istnieje)
Leonard Wdowik
2021-03-02 09:13:24
Leonard Wdowik
2021-03-02 09:13:24
Usunięcie pliku obw-12.09.2019.pdf ze strony 6.Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych (Strona nie istnieje)
Leonard Wdowik
2021-03-02 09:11:58
Leonard Wdowik
2021-03-02 09:11:58
Usunięcie strony 11.Szkolenie Komisji dnia 8.10.2019 (Strona nie istnieje)
Leonard Wdowik
2021-03-02 09:11:50
Leonard Wdowik
2021-03-02 09:11:50
Usunięcie strony 10.KOMUNIKAT w sprawie spisu wyborców (Strona nie istnieje)
Leonard Wdowik
2021-03-02 09:11:44
Leonard Wdowik
2021-03-02 09:11:44
Usunięcie strony 9.Pierwsze posiedzenie Komisji (Strona nie istnieje)
Leonard Wdowik
2021-03-02 09:11:37
Leonard Wdowik
2021-03-02 09:11:37
Usunięcie strony 8.POSTANOWIENIE NR 156/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (Strona nie istnieje)
Leonard Wdowik
2021-03-02 09:11:29
Leonard Wdowik
2021-03-02 09:11:29
Usunięcie strony 5.Dyżury Urzędnika Wyborczego (Strona nie istnieje)
Leonard Wdowik
2021-03-02 09:11:22
Leonard Wdowik
2021-03-02 09:11:22
Usunięcie strony 4.INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KIELCACH z dnia 27 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach (Strona nie istnieje)
Leonard Wdowik
2021-03-02 09:11:13
Leonard Wdowik
2021-03-02 09:11:13
Usunięcie strony 3.POSTANOWIENIE Nr 146/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Bejsce w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Pols (Strona nie istnieje)
Leonard Wdowik
2021-03-02 09:11:04
Leonard Wdowik
2021-03-02 09:11:04
Usunięcie strony 2.ZARZĄDZENIE NR 65/2019 WÓJTA GMINY BEJSCE Z DNIA 22.08.2019 ROKU. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. (Strona nie istnieje)
Leonard Wdowik
2021-03-02 09:10:36
Leonard Wdowik
2021-03-02 09:10:36
Usunięcie strony 1.OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (Strona nie istnieje)
Leonard Wdowik
2021-02-19 08:24:53
Leonard Wdowik
2021-02-19 08:24:53
Usunięcie strony 5.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-Referent ds. wymiaru podatków i opłat (Strona nie istnieje)
Leonard Wdowik
2021-02-19 08:23:51
Leonard Wdowik
2021-02-19 08:23:51
Usunięcie strony 32.Konlurs:Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym (Strona nie istnieje)
Leonard Wdowik
2021-02-19 08:23:45
Leonard Wdowik
2021-02-19 08:23:45
Usunięcie strony 31.Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok Gminy Bejsce (Strona nie istnieje)
Leonard Wdowik
2021-02-19 08:23:39
Leonard Wdowik
2021-02-19 08:23:39
Usunięcie strony 30.KOMUNIKAT POWIATOWEGO I N S P E K T O R A NADZORU BUDOWLANEGO W K A Z I M I E R Z Y W I E L K I EJ dotyczący potencjalnych zagrożeń występujących w okresie zimowym (Strona nie istnieje)
znalezionych: 8210 na 411 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>