Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Leonard Wdowik
2020-12-01 11:33:17
Leonard Wdowik
2020-12-01 11:32:37
Modyfikacja treści strony Struktura Organizacyjna Urzędu
Leonard Wdowik
2020-11-27 12:33:37
Leonard Wdowik
2020-11-27 12:33:37
Opublikowanie nowej strony 16.Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce -wszczęcie postępowania, izolatorium dla pensjonariuszy DPS-Bejsce
Leonard Wdowik
2020-11-26 09:29:00
Leonard Wdowik
2020-11-26 09:29:00
Opublikowanie nowej strony Sesja Rady Gminy Bejsce - 20 listopad 2020.
Leonard Wdowik
2020-11-24 09:22:25
Leonard Wdowik
2020-11-24 09:21:43
Modyfikacja treści strony 29.Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami.
Leonard Wdowik
2020-11-20 12:38:52
Leonard Wdowik
2020-11-20 12:38:26
Modyfikacja treści strony 5. WÓJT GMINY BEJSCE Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Piotrkowice po byłej szkole.
Leonard Wdowik
2020-11-17 12:53:35
Leonard Wdowik
2020-11-17 12:52:59
Modyfikacja treści strony 4. Dowody osobiste
Leonard Wdowik
2020-11-17 12:51:21
Leonard Wdowik
2020-11-17 12:50:05
Modyfikacja treści strony 3. Ewidencja ludności
Leonard Wdowik
2020-11-17 12:48:07
Leonard Wdowik
2020-11-17 12:47:26
Modyfikacja treści strony 2. USC - Urząd Stanu Cywilnego
Leonard Wdowik
2020-11-17 12:44:44
Leonard Wdowik
2020-11-17 12:44:16
Modyfikacja treści strony 1. Klauzula informacyjna w zakresie praw osób, których dane dotyczą - RODO
Leonard Wdowik
2020-11-10 11:21:10
Leonard Wdowik
2020-11-10 11:21:10
Opublikowanie nowej strony 11.Oficjalny wniosek/petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA - Jawność i Transparentność w Gminach
Leonard Wdowik
2020-11-10 08:54:02
Leonard Wdowik
2020-11-10 08:53:10
Modyfikacja treści strony 1.Deklaracja dostępności Strony internetowej Urzędu Gminy BIP w Bejscach
Leonard Wdowik
2020-11-06 10:36:09
Leonard Wdowik
2020-11-06 10:36:09
Opublikowanie nowej strony 15.Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW - Morawianki
Leonard Wdowik
2020-11-04 11:14:14
Leonard Wdowik
2020-11-04 11:14:07
Modyfikacja treści przetargu Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bejsce.
Leonard Wdowik
2020-11-04 10:17:26
Leonard Wdowik
2020-11-04 10:17:18
Modyfikacja treści przetargu Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bejsce.
Leonard Wdowik
2020-10-29 12:58:07
Leonard Wdowik
2020-10-29 12:57:07
Modyfikacja treści strony 12.Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
Leonard Wdowik
2020-10-29 12:54:57
Leonard Wdowik
2020-10-29 12:53:09
Modyfikacja treści strony 12.Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
Leonard Wdowik
2020-10-29 12:41:05
Leonard Wdowik
2020-10-29 12:41:05
Opublikowanie nowej strony 12.Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
Leonard Wdowik
2020-10-27 08:39:25
Leonard Wdowik
2020-10-27 08:39:18
Modyfikacja treści przetargu Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bejsce.
Leonard Wdowik
2020-10-22 10:46:41
Leonard Wdowik
2020-10-22 10:46:00
Modyfikacja treści strony Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2020
Leonard Wdowik
2020-10-22 07:12:53
Leonard Wdowik
2020-10-22 07:12:09
Modyfikacja treści strony Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2020
znalezionych: 6128 na 307 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>