NAZWA: URZĄD GMINY BEJSCE

RODZAJ: Gmina wiejska

ADRES:
Bejsce
28-512 BEJSCE

NIP: 662 14 73 689
REGON: 000531909

KONTAKT:
Telefon 041 35 11 010
Fax 041 35 11 610 w. 22
Adres e-mailugbejsce@poczta.onet.pl

Wójt:
Józef Zuwała
Telefon 041 35 11 010 wew. 23
Adres e-mailugbejsce@poczta.onet.pl

SEKRETARZ:
Ilona Beruś
Telefon 041 35 11 010 wew 24
Adres e-mailugbejsce@poczta.onet.pl

SKARBNIK:
Katarzyna Klasińska
Telefon 041 35 11 010 wew. 31
Adres e-mailugbejsce@poczta.onet.pl

Urząd Gminy w Bejscach pracuje od poniedziałku do piątku
w godz.7 00 - 15 00
oraz przyjmuje petentów w/w godzinach.

 

 

Urząd Gminy Bejsce

            

 WITAMY NA STRONACH

BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU GMINY

BEJSCE

 

 Budynek Urzędu Gminy w Bejscach

 Budynek Urzędu Gminy w Bejscach

 Kamień narzutowy przed Budynkiem Urzędu Gminy w Bejscach

 

 Gmina Bejsce uczestniczy w Programie Integracji Społecznej.

 

 

Pliki w Biuletynie Informacji Publicznej w Bejscach
są zapisywane w kilku formatach.

Pliki Microsoft Office: doc, docx, xls, xlsx

Pliki Open Office - swx

Pliki PDF - pdf

 

Aktualności z Gminy na stronie: www.bejsce.com.pl

w dziale Aktualności. 

 

 

  

 

 

Przyjmowanie w Urzędzie osób w sprawach indywidualnych w tym również w sprawach skarg i wniosków odbywa się przez:

1.       Wójta

·          w sprawach skarg i wniosków codziennie w godz. 7.0015.00

·          w pozostałych sprawach indywidualnych codziennie w godz. 7.0015.00

2.       Sekretarza - codziennie w godzinach pracy Urzędu.

3.       Komórki organizacyjne Urzędu - codziennie w godzinach pracy Urzędu.

  Numer JST

260301-2