Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2021-09-21 08:03:15Oświadczenia majątkowe Kadry kierowniczej za 2020 rok z kwietnia 2021 roku.
2021-07-13 07:28:31Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Bejsce za 2020 rok z kwietnia 2021 roku
2021-07-07 08:15:38Oświadczenia majątkowe Kadry kierowniczej za 2020 rok z kwietnia 2021 roku.
2021-07-06 10:42:354.Sesja Rady Gminy Bejsce - 18 czerwiec 2021.
2021-06-30 07:59:22Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Bejsce za 2020 rok z kwietnia 2021 roku
2021-06-22 07:48:10Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Bejsce za 2020 rok z kwietnia 2021 roku
2021-06-22 07:40:51Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Bejsce za 2020 rok z kwietnia 2021 roku
2021-06-17 09:37:516.OBWIESZCZENIE - ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W KIELCACH zawiadamia o wydaniu decyzji nr 4111/2021 z dnia 11.06.2021 r. znak: ZATiRA.IA.5161.69.2021, na wykonanie nieinwazyjnych badań archeologicznych powierzchniowych.
2021-06-17 09:35:449.OBWIESZCZENIE - ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W KIELCACH zawiadamia o wydaniu decyzji nr 4111/2021 z dnia 11.06.2021 r. znak: ZATiRA.IA.5161.69.2021, na wykonanie nieinwazyjnych badań archeologicznych powierzchniowych .
2021-06-17 09:30:116.OBWIESZCZENIE - ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W KIELCACH zawiadamia o wydaniu decyzji nr 4111/2021 z dnia 11.06.2021 r. znak: ZATiRA.IA.5161.69.2021, na wykonanie nieinwazyjnych badań archeologicznych powierzchniowych na wykonanie nieinw
2021-06-17 09:28:339.OBWIESZCZENIE - ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W KIELCACH zawiadamia o wydaniu decyzji nr 4111/2021 z dnia 11.06.2021 r. znak: ZATiRA.IA.5161.69.2021, na wykonanie nieinwazyjnych badań archeologicznych powierzchniowych na wykonanie nieinw
2021-06-17 07:33:10Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bejsce, przeznaczonej do oddania w użyczenie
2021-06-17 07:32:47Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bejsce, przeznaczonej do oddania w użyczenie
2021-06-17 07:32:13Ogłoszenie Wójta Gminy Bejsce w sprawie zagospodarowania budynku byłej szkoły podstawowej w Piotrkowicach
2021-06-17 07:31:47Ogłoszenie Wójta Gminy Bejsce w sprawie zagospodarowania budynku byłej szkoły podstawowej w Piotrkowicach
2021-06-17 07:31:12Ogłoszenie Wójta Gminy Bejsce w sprawie zagospodarowania budynku byłej szkoły podstawowej w Piotrkowicach
2021-06-17 07:30:33WÓJT GMINY BEJSCE Ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Bejsce.
2021-06-17 07:29:50WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bejsce przeznaczonej do oddania w użyczenie 2021
2021-06-02 09:22:16Wyniki otwartego konkursu zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku
2021-06-01 09:47:013. Sesja Rady Gminy Bejsce - 7 maj 2021.
2021-05-21 09:14:143. Sesja Rady Gminy Bejsce - 7 maj 2021.
2021-05-04 11:36:594.Ogłosznie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i spo
2021-04-14 12:23:201.Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn:Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Bejsce
2021-03-26 11:32:522.Sesja Rady Gminy Bejsce - 19 marzec 2021.
2021-03-23 10:21:4417.Petycja do Rady Gminy o opinię w sprawie: Referendum Ludowego
2021-03-23 10:21:2616. Petycja skierowana do Samorządu Gminy
2021-03-23 10:21:0815.Petycja - Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
2021-03-02 11:19:1016. Petycja skierowana do Samorządu Gminy
2021-03-02 09:13:557.INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 13 września 2019 r.
2021-03-02 09:13:476.Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
2021-03-02 09:11:5811.Szkolenie Komisji dnia 8.10.2019
2021-03-02 09:11:5010.KOMUNIKAT w sprawie spisu wyborców
2021-03-02 09:11:449.Pierwsze posiedzenie Komisji
2021-03-02 09:11:378.POSTANOWIENIE NR 156/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
2021-03-02 09:11:295.Dyżury Urzędnika Wyborczego
2021-03-02 09:11:224.INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KIELCACH z dnia 27 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
2021-03-02 09:11:133.POSTANOWIENIE Nr 146/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Bejsce w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
2021-03-02 09:11:042.ZARZĄDZENIE NR 65/2019 WÓJTA GMINY BEJSCE Z DNIA 22.08.2019 ROKU. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
2021-03-02 09:10:361.OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2021-02-19 08:24:535.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-Referent ds. wymiaru podatków i opłat