Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2020-12-03 07:58:1129.Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami.
2020-12-03 07:55:2112.Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3ust.3 u z dnia 24.04.2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
2020-12-01 11:33:17Struktura Organizacyjna Urzędu
2020-11-24 09:22:2529.Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami.
2020-11-20 12:38:525. WÓJT GMINY BEJSCE Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Piotrkowice po byłej szkole.
2020-11-17 12:53:354. Dowody osobiste
2020-11-17 12:51:213. Ewidencja ludności
2020-11-17 12:48:072. USC - Urząd Stanu Cywilnego
2020-11-17 12:44:441. Klauzula informacyjna w zakresie praw osób, których dane dotyczą - RODO
2020-11-10 08:54:021.Deklaracja dostępności Strony internetowej Urzędu Gminy BIP w Bejscach
2020-10-29 12:58:0712.Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na ro
2020-10-29 12:54:5712.Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na ro
2020-10-22 10:46:41Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2020
2020-10-22 07:12:53Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2020
2020-10-16 09:23:48Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2020
2020-10-13 13:27:30Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2020
2020-10-13 13:22:03Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2020
2020-10-09 09:19:46Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2020
2020-10-07 08:38:43Sesja Rady Gminy Bejsce - 25 września 2020.
2020-10-06 07:42:25WÓJT GMINY BEJSCE Ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Bejsce.
2020-09-23 08:24:37SESJE RADY GMINY BEJSCE - Transmisja obrad i głosowania
2020-09-10 10:19:32Oświadczenia majątkowe Kadry Kierowniczej za 2019 rok z kwietnia 2020 roku
2020-09-10 10:07:47Oświadczenia majątkowe Kadry Kierowniczej za 2019 rok z kwietnia 2020 roku
2020-09-04 13:18:2711.ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa budynku przedszkola w Bejscach” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2020-09-04 07:34:241. Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2019 roku:
2020-09-02 11:27:091.Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2020 roku:
2020-09-02 09:26:151.Budżet 2018
2020-09-02 09:15:405. Uchwały - Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
2020-09-02 08:32:112. Bilanse jednostek budżetowych
2020-09-02 08:05:283.Kwartalna informacja z wykonaniu budżetu Gminy Bejsce
2020-09-02 08:00:343.Kwartalna informacja z wykonaniu budżetu Gminy Bejsce
2020-09-02 07:42:273.Kwartalna informacja z wykonaniu budżetu Gminy Bejsce
2020-09-02 07:23:123.Kwartalna informacja z wykonaniu budżetu Gminy Bejsce
2020-09-02 07:06:293.Kwartalna informacja z wykonaniu budżetu Gminy Bejsce
2020-09-01 13:29:463.Kwartalna informacja z wykonaniu budżetu Gminy Bejsce
2020-09-01 13:22:043.Kwartalna informacja z wykonaniu budżetu Gminy Bejsce
2020-09-01 13:17:293.Kwartalna informacja z wykonaniu budżetu Gminy Bejsce
2020-09-01 13:14:493.Kwartalna informacja z wykonaniu budżetu Gminy Bejsce
2020-09-01 12:53:433.Kwartalna informacja z wykonaniu budżetu Gminy Bejsce
2020-09-01 12:24:003.Kwartalna informacja z wykonaniu budżetu Gminy Bejsce