Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2020-07-10 10:05:29Oświadczenia majątkowe Kadry Kierowniczej za 2019 rok z kwietnia 2020 roku
2020-06-24 13:18:18WÓJT GMINY BEJSCE Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 w miejscowości Czyżowice.
2020-06-24 13:15:58WÓJT GMINY BEJSCE Ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 w miejscowości Czyżowice
2020-06-23 10:51:28Petycja dotyczaca wprowadzenia "tarczy antykryzysowej"
2020-06-23 09:56:36Petycja - Stop zagrożeniu zdrowia i życia 2020r
2020-06-23 08:31:38SESJE RADY GMINY BEJSCE - Transmisja obrad i głosowania
2020-06-19 13:36:45SESJE RADY GMINY BEJSCE - Transmisja obrad i głosowania
2020-06-19 08:10:04SESJE RADY GMINY BEJSCE - Transmisja obrad i głosowania
2020-06-17 09:43:018.Ogłoszenie o naborze rachmistrzów PSR 2020
2020-06-16 07:57:528.Wzór zgłoszenia o naborze rachmistrzów PSR 2020
2020-06-15 12:42:2013.OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
2020-06-15 12:40:1812.Ogłoszenie dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych dotyczący pierwszego posiedzenia
2020-06-13 07:14:2911.Termin dodatkowych zgłoszeń do Komisji
2020-05-29 09:31:105.Zapytanie ofertowe na budowę ścianek działowych, wymianę podłogi oraz wymianę stolarki drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w Kaczkowicach
2020-04-21 12:47:39WÓJT GMINY BEJSCE Ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Królewiec
2020-04-21 11:49:11WÓJT GMINY BEJSCE Ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Królewiec
2020-04-21 08:49:20Sesja Rady Gminy Bejsce - 20 marzec 2020.
2020-04-16 10:36:584.ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Poprawa gospodarki ściekowej gminy Bejsce poprzez budowę przydomowych oczyszczalni indywidualnych.
2020-04-10 08:19:50Informacje i komunikaty
2020-04-08 10:14:07Sesja Rady Gminy Bejsce - 20 marzec 2020.
2020-04-07 12:36:154.ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Poprawa gospodarki ściekowej gminy Bejsce poprzez budowę przydomowych oczyszczalni indywidualnych.
2020-03-31 10:43:13Sesja Rady Gminy Bejsce - 20 marzec 2020.
2020-03-30 09:46:234.Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dn.26.03.2020r.
2020-03-30 09:28:233.POSTANOWIENIE Nr 16/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Bejsce w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
2020-03-30 09:25:042.POSTANOWIENIE NR 16/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 19 lutego 2020 r . w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Bejsce w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
2020-03-30 09:22:271.ZARZĄDZENIE NR 13 /2020 WÓJTA GMINY BEJSCE z dnia 19 lutego 2020 roku. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
2020-03-24 12:01:11Sesja Rady Gminy Bejsce - 20 marzec 2020.
2020-03-24 07:42:37WÓJT GMINY BEJSCE Ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Bejsce
2020-03-24 07:40:56WÓJT GMINY BEJSCE Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego budynku mieszkalnym Nr 1 w miejscowości Czyżowice.
2020-03-20 09:59:28SESJE RADY GMINY BEJSCE - Transmisja obrad i głosowania
2020-03-04 12:29:17WÓJT GMINY BEJSCE Ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Bejsce.
2020-03-03 12:06:31Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2020
2020-03-03 09:53:172.Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach.
2020-02-25 10:33:10Sesja Rady Gminy Bejsce - 31 styczeń 2020.
2020-02-06 10:34:21Sesja Rady Gminy Bejsce - 31 styczeń 2020.
2020-02-06 08:52:04IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Bejsce
2020-02-06 08:49:05Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bejsce, przeznaczonej do sprzedaży
2020-02-06 08:47:27Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kaczkowice.
2020-02-06 08:42:32
2020-02-06 08:42:32