Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2016

Wersja do druku

 

 

 Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2016

Zarządzenia od  Nr 2 do Nr 5 

* wykaz nieruchomości przeznaczony do sprzedaży 

* obniżenie ceny wywoławczej w drugim przetargu

* warunki przeprowadzenia drugiego przetargu

 Zarządzenia od  Nr 7 do Nr 9

 * powołanie komisji przetargowej

* ogłoszenie otwartego konkursu w sprawie zadania publicznego w roku 2016

* w sprawie powołania komisji przetargowej 

 Zarządzenie Nr 10

 * zmiany w budżecie między rozdziałami i paragrafami

Zarządzenie Nr 11

* powołanie komisji przetargowej 

Zarządzenie Nr 12

* wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy

 Zarządzenia od  Nr13 do Nr14

 * dotyczy norm zużycia paliwa 

* powołanie komisji rekrutacyjnej

 Zarządzenia od  Nr15 do Nr20

*powołanie komisji przetargowej 

*wyznaczenie jednostki organizacyjnej

*w sprawie zmian  budżecie gminy

*wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy 

 *w sprawie zmian  budżecie gminy

* wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 

 Zarządzenie Nr 21

*powołanie komisji przetargowej 

 Zarządzenie Nr 22

 *w sprawie zmian  budżecie gminy

 Zarządzenie Nr 23

 *w sprawie zmian obniżenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym

 Zarządzenia od  Nr24 do Nr30

  *w sprawie warunków trzeciego przetargu ustnego

*wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy  

 *wprowadzenie regulaminu wynagradzania pracowników

*wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy 

*powołanie komisji przetargowej 

*powołanie komisji przetargowej 

*powołanie komisji przetargowej 

Zarządzenia od  Nr31 do Nr45  

 *w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

  *w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok

 *powołanie komisji przetargowej

*w sprawie uchylenia części zarządzenia

 *powołanie komisji przetargowej

*w sprawie ogłoszenia wykazu nieruch przeznaczonej do sprzedaży

 *w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok

 *powołanie komisji przetargowej

*powołanie komisji przetargowej

*w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w przetargu

 *w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w przetargu

*powołanie komisji do sporządzania kalkulacji

 *w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego

 *w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

Zarządzenia od  Nr46 do Nr51 

*w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok

 *powołanie komisji przetargowej

* ustalenie ceny sprzedaży w przetargu nieograniczonym

 * ustalenie ceny sprzedaży w przetargu nieograniczonym

 *w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok

 *w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

Zarządzenia od  Nr52 do Nr60 

*powołanie komisji do spraw brakowania dokumentacji

* w sprawie określenia terminu składania wniosków

*powołanie komisji przetargowej

*powołanie komisji przetargowej

 *w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok

*w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

 *powołanie komisji przetargowej

 *w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok

  *w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

Zarządzenia od  Nr62 do Nr64 

  *powołanie komisji do sprawdzania stanu budynków

*w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

*w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok

 Zarządzenia od  Nr66 do Nr69 

*w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

*w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok

* zmieniające zarządzenie Nr 13/2016 

 

* w sprawie powołania komisji przetargowej

 

 Zarządzenia od  Nr71 do Nr78

*w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok 

* sprawie  ustalenia budżetu gminy na 2017 rok

 *w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok

 *w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok  

* w sprawie powołania rzeczoznawców 

 * w sprawie powołania komisji przetargowej

 

* w sprawie uchylenia zarządzenia Nr70/2016

 

 *w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok  

* w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  

 Zarządzenia od  Nr80 do Nr81 

* w sprawie powołania komisji przetargowej

 

* w sprawie scentralizowanych zasad rozliczania podatku VAT w Gminie Bejsce 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączone pliki
Z2do5_2016.PDFZ2doZ5_2016 (Z2do5_2016.PDF - 2280.268 KB)
Data publikacji: 2016-04-29 08:38:25 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Z2doZ5_2016
Z7do9_2016.PDFZ7doZ9_2016 (Z7do9_2016.PDF - 1042.66 KB)
Data publikacji: 2016-04-29 08:39:24 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Z7doZ9_2016
Z10-2016.PDFZ10_2016 (Z10-2016.PDF - 318.764 KB)
Data publikacji: 2016-04-29 08:39:57 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Z10_2016
Z11_2016.PDFZ11-2016 (Z11_2016.PDF - 833.789 KB)
Data publikacji: 2016-04-29 08:40:30 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Z11-2016
Z12_2016.PDFZ12_2016 (Z12_2016.PDF - 339.11 KB)
Data publikacji: 2016-04-29 08:41:00 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Z12_2016
Z13do14_2016.PDFZ13doZ14_2016 (Z13do14_2016.PDF - 1616.381 KB)
Data publikacji: 2016-04-29 08:45:00 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Z13doZ14_2016
Z15do20_2016.PDFZ15doZ20_2016 (Z15do20_2016.PDF - 1841.263 KB)
Data publikacji: 2016-04-29 08:45:53 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Z15doZ20_2016
Z21_2016.PDFZ21_2016 (Z21_2016.PDF - 296.19 KB)
Data publikacji: 2016-04-29 08:46:24 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Z21_2016
Z22_2016.PDFZ22_2016 (Z22_2016.PDF - 702.771 KB)
Data publikacji: 2017-01-19 10:27:21 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Z22_2016
Z23_2016.PDFZ23_2016 (Z23_2016.PDF - 351.511 KB)
Data publikacji: 2017-01-19 10:27:53 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Z23_2016
Z24do30_2016.PDFZ24doZ30_2016 (Z24do30_2016.PDF - 3025.954 KB)
Data publikacji: 2017-01-19 10:29:39 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Z24doZ30_2016
Z31do45_2016.PDFZ31doZ45_2016 (Z31do45_2016.PDF - 5707.689 KB)
Data publikacji: 2017-01-19 10:47:06 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Z31doZ45_2016
Z46do51_2016.PDFZ46doZ51_2016 (Z46do51_2016.PDF - 2572.295 KB)
Data publikacji: 2017-01-26 07:51:44 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Z46doZ51_2016
Z52do60_2016.PDFZ52doZ60_2016 (Z52do60_2016.PDF - 3247.968 KB)
Data publikacji: 2017-01-26 07:53:28 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Z52doZ60_2016
Z62do64_2016.PDFZ62doZ64_2016 (Z62do64_2016.PDF - 1068.941 KB)
Data publikacji: 2017-01-26 07:55:23 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Z62doZ64_2016
Z66do69_2016.PDFZ66doZ69_2016 (Z66do69_2016.PDF - 1584.581 KB)
Data publikacji: 2017-01-26 07:56:29 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Z66doZ69_2016
Z71do78_2016.PDFZ71doZ78_2016 (Z71do78_2016.PDF - 2965.71 KB)
Data publikacji: 2017-01-26 07:57:49 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Z71doZ78_2016
Z80do81_2016.PDFZ80doZ81_2016 (Z80do81_2016.PDF - 3520.504 KB)
Data publikacji: 2017-01-26 07:59:35 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Z80doZ81_2016

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 7474

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2016-03-09 08:56:01
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2016-03-09 08:56:17
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2017-01-27 09:11:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony