Archiwum przetargów

Opublikowany:
Wygasł: 2021-05-25

Utwardzenie terenu przy budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach

Opublikowany:
Wygasł: 2021-01-11

Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach.

Opublikowany:
Wygasł: 2020-11-04

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bejsce.

Opublikowany:
Wygasł: 2020-08-28

Budowa budynku przedszkola w Bejscach

Opublikowany:
Wygasł: 2020-04-27

Poprawa gospodarki ściekowej gminy Bejsce poprzez budowę przydomowych oczyszczalni indywidualnych

Opublikowany:
Wygasł: 2019-12-04

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bejsce

Opublikowany:
Wygasł: 2019-11-26

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bejsce

Opublikowany:
Wygasł: 2019-07-30

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych poprzez przebudowę drogi gminnej nr 307005 T oraz remont drogi gminnej nr 307015 T.

Opublikowany:
Wygasł: 2019-02-27

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodowicach wraz z zakupem wyposażenia pomieszczeń.

Opublikowany:
Wygasł: 2019-02-13

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Sędziszowice, Królewice i Morawianki na terenie gminy Bejsce.

Opublikowany:
Wygasł: 2018-12-19

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bejsce

Opublikowany:
Wygasł: 2018-12-11

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bejsce

Opublikowany:
Wygasł: 2018-10-17

Przebudowa drogi nr działki 480/2 w Grodowicach od km 0+997 do km 1+354 i od km 1+358 do km 1+914 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Opublikowany:
Wygasł: 2018-09-28

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów Gminy Bejsce.

Opublikowany:
Wygasł: 0000-00-00

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów Gminy Bejsce.

Opublikowany:
Wygasł: 2018-09-06

Przebudowa drogi gminnej nr 307021 T w Bejscach od km 0+006 do km 0+571 oraz drogi nr działki 480/2 w Grodowicach od km 0+000 do km 0+437 i od km 0+441 do km 0+997 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Opublikowany:
Wygasł: 2018-08-20

Przebudowa drogi gminnej nr 307021 T w Bejscach od km 0+006 do km 0+571 oraz drogi nr działki 480/2 w Grodowicach od km 0+000 do km 0+437 i od km 0+441 do km 0+997 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Opublikowany:
Wygasł: 2018-07-02

DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY BEJSCE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Opublikowany:
Wygasł: 2018-06-25

Przebudowa dróg na terenie Gminy Bejsce.

Opublikowany:
Wygasł: 2018-05-25

Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Morawianki.


znalezionych: 131 na 7 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7   - następna >>>