4.ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 307002 T Piotrkowice – Morawiany (Stara Wieś)” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Progr

Wersja do druku

ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 307002 T Piotrkowice – Morawiany (Stara Wieś)” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

3. Załącznik Nr 2 Wykaz osób

4. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

5. Załącznik Nr 4 Projekt umowy

6.Informacje o wynikach

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 603

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2021-12-21 10:06:02
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2021-12-21 10:18:04
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2021-12-31 09:35:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony