Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2012

Wersja do druku

 

Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2012

Zarządzenia 1 do 5

* w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej - nabór na wolne stanowisko

* w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży

* ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku

* w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego donadzoru przygotowań publicznych

* w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej

Zarządzenia 6 do 10

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami

* w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drugim przetargu

* w sprawie powołania komisji konkursowej

* w sprawie zatwierdzenia cennika opłat

* w sprawie wprowadzenia do budżetu na 2012 rok dotacji docelowej.

Zarządzenia 11 do 15

*w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego Urzedowi Gminy Bejsce

*w sprawie zmian w budżecie gminy

*w sprawie stosowania regulaminu uzytkowania komputerów klascy PC w Urzędzie Gminy Bejsce

*w sprawie powołania komisji przetargowej

*w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 3/2012

Zarządzenia 16 do 20

*w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 8/2012

*w sprawie powołania komisji przetargowej

*w sprawie powołania Zespołu Projektowego do zarządzania projektem systemowym

*w sprawie ustalenia regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bejsce

*w sprawie zmian w budżecie gminy

 

Zarządzenia 21 do 25

*w sprawie powołania komisji przetargowej

*w sprawie powołania składu Gminnejj Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

*w sprawie zmian w budżecie gminy

*w sprawie powołania komisji przetargowej

*w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Zarządzenia 26 do 30

*w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

*w sprawie zmian w budżecie gminy

*w sprawie zmian w budżecie gminy

*w sprawie zmian w budżecie gminy i dotacji docelowej

*w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

 

Zarządzenia 31 do 34

*w sprawie ustalenia cen sprzedaży w drugim przetargu

*w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Bejsc

*w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Piotrkowic

* w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

Zarządzenia 35 do 37

*w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

*w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

*w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2012-2022

 

Zarządzenia 38 do 42

 *w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok

 *w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

 * zmieniające zarządzenie Nr 22/2012

 * w sprawie powołania komisji przetargowej

 * w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty

 

Zarządzenia 43 do 47

*w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

* w sprawie wprowadzenia do budżetu dotacji docelowej

* w sprawie wprowadzenia do budżetu dotacji docelowej

* w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok

 

Zarządzenie 48

*w sprawie powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie 49

 

*w sprawie wprowadzenia zmian w rachunkowości

 

Zarządzenia 50 do 55

 

* w sprawie zmian w budżecie Gminy między rozdziałami

*w sprawie powołania Komisji przetargowej

*w sprawie powołania Komisji przetargowej

*w sprawie powołania Komisji do szacowania skutków klęsk żywiołowych

*w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej

* w sprawie zmian w budżecie Gminy między rozdziałami

 

Zarządzenia 56 do 60

 

* w sprawie zmian w budżecie Gminy między rozdziałami

 

* w sprawie zmian w budżecie Gminy między rozdziałami

 

* w sprawie zmian  w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok

 

* w sprawie ogłoszenia wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

* w sprawie zmian w budżecie Gminy między rozdziałami

 

 

Zarządzenia 61 do 65

 

* w sprawie zmian  w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok

 

* w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach

 

* w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach

 

* w sprawie zmian  w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok

 

* w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego

 

Zarządzenia 66 do 69

 

* w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych

 

* w sprawie określania rodzaju przesyłek

 

* w sprawie zmian w budżecie Gminy między rozdziałami

 

* w sprawie zmian  w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok

 

Zarządzenie 70

 

* w sprawie wprowadzania norm zużycia paliw płynnych pojazdów

 

Zarządzenie 71

 

* w sprawie zmian  w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok

 

Zarządzenie 72

* w sprawie zmian w budżecie Gminy między rozdziałami

 

Zarządzenie 73

*w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów

 

Zarządzenie 74

* w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych

 

 Zarządzenie 75

* w sprawie zmian w budżecie Gminy między rozdziałami

 

Zarządzenie 76

* w sprawie powołania komisji do sporządzania kalkulacji

 

Zarządzenie 77

* w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów

 

Zarządzenie 78

* w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów

 

Zarządzenie 79

* w sprawie powołania komisji przetargowej do przetargu ustnego

 

Zarządzenie 80

* w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów

 

Zarządzenie 81

 

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

 

Zarządzenie 82

 

*w sprawie powołania komisji do zaproponowania metody i ustalania wysokości opłat

 

Zarządzenie 83

 

*w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012

 

Zarządzenie 84

 

*w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012

 

 

Zarządzenie 85

 

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

 

Zarządzenie 86

* w sprawie ustalenia budżety Gminy na 2013 rok

Zarządzenie 87

 

*w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012

 

Zarządzenie 88

 

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

 

Zarządzenie 89

 

*w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012

 

Zarządzenie 90

* w sprawie powołania Komisji Urbanistryczno-Architektonicznej

Zarządzenie 91

 

*w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012

 

Zarządzenie 92

 

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

 

Zarządzenie 93

* w sprawie ustalania wypłacania ekwiwalentu pieniężnego

Zarządzenie 94-95

 * w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji,

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

 

Zarządzenie 96

 * w sprawie powołania komisji stypendialnej

Zarządzenie 97

* w sprawie zmieniające zarządzenie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie 98-99

 

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

 

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączone pliki:

Zarządzenia 1 do 5/2012
(Zarzadzenie 1do 5__2012.PDF - 5237.192 KB) Data publikacji: 2012-02-22 10:14:06 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenia 1 do 5/2012

Zarządzenie 6
(Zarzadzenie6.PDF - 350.977 KB) Data publikacji: 2012-03-05 10:38:25 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 6

Zarządzenie 7 do 9
(Zarzadzenie7do9__2012.PDF - 3833.276 KB) Data publikacji: 2012-03-05 10:40:27 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 7 do 9

Zarządzenie 10
(Zarzadzenie10.PDF - 523.29 KB) Data publikacji: 2012-03-05 10:41:07 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 10

Zarządzenie 11 do 15
(Zarzadzenie_11do15.PDF - 1702.369 KB) Data publikacji: 2012-04-23 09:20:56 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 11 do 15

Zarządzenie 16 do 20
(Zarzadzenie_16do20.PDF - 2243.291 KB) Data publikacji: 2012-04-23 09:21:53 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 16 do 20

Zarządzenie 21 do 25
(Zarzadzenie_21do25.PDF - 1893.039 KB) Data publikacji: 2012-04-23 09:22:50 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 21 do 25

Zarządzenie 26 do 30
(Zarzadzenie_26do30.PDF - 2217.937 KB) Data publikacji: 2012-05-10 12:51:39 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 26 do 30

Zarządzenie 31 do 34
(Zarzadzenie_31do34.PDF - 1491.954 KB) Data publikacji: 2012-05-10 12:52:41 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 31 do 34

Zarządzenie 35 do 37
(Zarzadzenie_35do37.PDF - 5861.111 KB) Data publikacji: 2012-07-24 11:14:48 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 35 do 37

Zarządzenie 38 do 42
(Zarzadzenie_38do42.PDF - 2389.505 KB) Data publikacji: 2012-07-24 11:46:59 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 38 do 42

Zarządzenie 43 do 47
(Zarzadzenie_43do47.PDF - 3051.49 KB) Data publikacji: 2012-07-24 12:06:02 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 43 do 47

Zarządzenie 48
(Zarzadzenie 48.pdf - 227.119 KB) Data publikacji: 2012-11-13 13:14:58 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 48

Zarządzenie 49
(Zarzadzenie 49.PDF - 356.66 KB) Data publikacji: 2012-11-13 13:15:28 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 49

Zarządzenie 50 do 55
(Zarzadzenia 50__55.PDF - 4046.054 KB) Data publikacji: 2012-11-13 13:17:01 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 50 do 55

Zarządzenie 56 do 60
(Zarzadzenia 56__60.PDF - 9749.533 KB) Data publikacji: 2012-11-13 13:19:40 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 56 do 60

Zarządzenie 61 do 65
(Zarzadzenia 61__65.PDF - 2505.472 KB) Data publikacji: 2012-11-13 13:20:43 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 61 do 65

Zarządzenie 66 do 69
(Zarzadzenia 66__69.PDF - 3240.086 KB) Data publikacji: 2012-11-13 13:22:11 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 66 do 69

Zarządzenie 70
(Zarzadzenie 70.PDF - 1245.405 KB) Data publikacji: 2012-11-13 13:22:52 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 70

Zarządzenie 71
(Zarzadzenie 71.PDF - 1406.582 KB) Data publikacji: 2012-11-13 13:23:34 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 71

Zarządzenie 72
(Zarzadzenie 72.PDF - 1068.522 KB) Data publikacji: 2012-11-13 13:24:22 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 72

Zarządzenie 73
(Zarzadzenie 73.PDF - 324.183 KB) Data publikacji: 2012-11-13 13:24:54 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 73

Zarządzenie 74
(Zarzadzenie 74.PDF - 377.461 KB) Data publikacji: 2012-11-13 13:25:22 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 74

Zarządzenie 75
(Zarzadzenie 75.PDF - 319.603 KB) Data publikacji: 2012-11-13 13:25:51 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 75

Zarządzenie 76
(Zarzadzenie 76.PDF - 375.126 KB) Data publikacji: 2012-11-13 13:26:20 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 76

Zarządzenie 77
(Zarzadzenie 77.PDF - 397.271 KB) Data publikacji: 2012-11-13 13:26:52 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 77

Zarządzenie 78
(Zarzadzenie 78.PDF - 388.771 KB) Data publikacji: 2012-11-13 13:27:20 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 78

Zarządzenie 79
(Zarzadzenie 79.PDF - 318.3 KB) Data publikacji: 2012-11-13 13:27:53 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 79

Zarządzenie 80
(Zarzadzenie 80.PDF - 355.811 KB) Data publikacji: 2012-11-13 13:28:29 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 80

Zarządzenie 81
(Zarzadzenie 81.PDF - 883.587 KB) Data publikacji: 2012-11-15 11:27:10 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 81

Zarządzenie 82
(Zarzadzenie 82.PDF - 586.661 KB) Data publikacji: 2012-11-15 11:27:41 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 82

Zarządzenie 83
(Zarzadzernie 83.PDF - 928.812 KB) Data publikacji: 2012-11-15 11:28:19 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 83

Zarządzenie 84
(Zarzadzenie 84.PDF - 926.519 KB) Data publikacji: 2012-11-15 11:28:56 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 84

85
(85.PDF - 304.404 KB) Data publikacji: 2013-01-03 13:39:41 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: 85

86
(Zarzadzenie 86 samo.PDF - 326.596 KB) Data publikacji: 2013-01-03 13:40:05 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: 86

Zarządzenie 87
(87.PDF - 376.88 KB) Data publikacji: 2013-01-03 13:40:56 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 87

Zarządzenie 88
(88.PDF - 316.357 KB) Data publikacji: 2013-01-03 13:41:27 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 88

Zarządzenie 89
(89.PDF - 379.1 KB) Data publikacji: 2013-01-03 13:42:00 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 89

Zarządzenie 90
(90.PDF - 2329.377 KB) Data publikacji: 2013-01-03 13:42:51 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 90

Zarządzenie 91
(91.PDF - 346.537 KB) Data publikacji: 2013-01-03 13:43:20 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 91

Zarządzenie 92
(92.PDF - 301.248 KB) Data publikacji: 2013-01-03 13:43:48 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 92

Zarządzenie 93
(93.PDF - 858.75 KB) Data publikacji: 2013-01-03 13:44:23 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie 93

94-95
(94-95.PDF - 1519.442 KB) Data publikacji: 2013-04-23 10:52:08 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: 94-95

96
(96.PDF - 469.022 KB) Data publikacji: 2013-04-23 10:52:31 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: 96

97
(97.PDF - 361.039 KB) Data publikacji: 2013-04-23 10:52:54 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: 97

98-99
(98-99.PDF - 1325.273 KB) Data publikacji: 2013-04-23 10:53:36 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: 98-99

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 8872

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2012-01-23 13:08:48
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2012-01-23 13:09:15
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2013-04-23 10:59:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony