Obwieszczenia 2020

Wersja do druku

1.Obwieszczenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ_System 2020

2.Obwieszczenie o zakończeniu postepowania administracyjnego - sieć elektroenergetyczna średniego i niskiego napięcia

3.OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia Bejsce i okolice

4.ZAWIADOMIENIE - rozbudowa drogi 768

5. Obwieszczenie - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, rozbudowa drogi 768

6. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bejsce o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dnia 24.06.2020

7. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bejsce o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego 2020 rok

8.O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY BEJSCE o wszczęciu postępowania Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 111/4, Nr 112/1 ( obręb 0003) w miejscowości Czyżowice, Gmina Bejsce

9. Obwieszczenie Wojewody o wydaniu decyzji Nr 6/20

10. Obwieszczenie Nr 2 Wojewody w sprawie wydania decyzji Nr 6/20 - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768

11. Obwieszczenie -Gazociąg wysokiego ciśnienia

12.Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego Droga wojewódzka Nr768 Etap A

13. Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce-Budowa elektrowni słonecznej w miejscowości Czyżowice

14.Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce -Budowa Elektrowni Słonecznej w miej. Czyżowice

15.Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW - Morawianki

16.Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce -wszczęcie postępowania, izolatorium dla pensjonariuszy DPS-Bejsce

Załączone pliki:

Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce z dn.17.02.2020
(Obw.W.G.17.02.2020.pdf - 487.852 KB) Data publikacji: 2020-02-17 12:30:04 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia, budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, budowie linii kablowej niskiego napięcia , budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na nieruchomościach położonych w gminie Bejsce

Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce z dn.05.03.2020
(OBW.W.05.03.2020.pdf - 568.659 KB) Data publikacji: 2020-03-06 08:30:01 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego" budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV, budowie 2 stacji transformatorowych słupowych SN/NN 15/0,4 kV (dz. nr 161 w Kaczkowicach i dz. nr 125 w Prokocicach)

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6274

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2020-01-21 12:47:22
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2020-01-21 12:50:05
Ostatnia zmiana: Winicjusz Włosowicz, data: 2020-03-06 08:30:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony