Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Wersja do druku

 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm) organy administracji publicznej są obowiązane prowadzić publicznie dostępne wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie elektronicznej i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzony za pośrednictwem EKOPORTAL-u:

http://www.ekoportal.pl

http://wykaz.ekoportal.pl/CardEdit.seam?id=455709055©Param=false&edit=false&create=false&cid=33944

 

 *****************************************************************************

 

*****************************************************************************

 

1.

 

 

 

 

PROJEKT MIEJSCOWEGO

PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO

 

 

dla obszaru obejmującego części

miejscowości Bejsce, Czyżowice,

 

 

Grodowice, Piotrkowice, Królewice,

Zbeltowice

 

 

2.

 

 

 

 

PROGNOZA

ODDZIAŁYWANIA

NA ŚRODOWISKO

 

 

miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla obszaru obejmującego

nieruchomości położone w granicach

administracyjnych miejscowości: Bejsce, Czyżowice,

Grodowice, Piotrkowice, Królewice, Zbeltowice

 

Egzemplarz do wyłożenia do publicznego

wglądu

 

 

 

Tarnów, maj

 

 

3.   Mapa 1

4.       Mapa 2 

5.       Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

 

 

 

Załączone pliki:

PROJEKT MIEJSCOWEGO
(2015-05-28_PROJEKT_UCHWALY.pdf - 100.816 KB) Data publikacji: 2015-06-01 11:28:32 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PROGNOZA
(2015-05-28_PONS_MPZP_BEJSCE.pdf - 5159.35 KB) Data publikacji: 2015-06-01 11:30:37 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Mapa1/2015
(2015-05-28_PONS_BEJSCE.jpg - 10664.379 KB) Data publikacji: 2015-06-01 11:34:37 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Mapa1/2015

Mapa2/2015
(MPZP_WYLOZENIE.jpg - 14020.208 KB) Data publikacji: 2015-06-01 11:38:58 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Mapa2/2015

Ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego wglądu
(Ogloszenie_o_wylozeniu_projektu.PDF - 534.831 KB) Data publikacji: 2015-06-02 07:48:38 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego wglądu

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 9638

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2013-10-16 12:50:57
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2013-10-16 12:54:16
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2015-06-02 07:47:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony