Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2015

Wersja do druku

 

Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2015

Zarządzenia od  Nr1 do Nr8 

* w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych 

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

* w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

* w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej - nabór na wolne stanowisko urzędnicze

* w sprawie upoważnienia pracownika GOPS 

* w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 2015

* w sprawie powołania zespołu projektowego "Razem zmieniamy przyszłość"

* w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 

 

 

 

 Zarządzenie Nr 9

Zarządzenia od Nr 10 do Nr 24

 * w sprawie upoważnienia pracownika GOPS 

*  w sprawie powołania komisji konkursowej

* w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów

* w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu 

 * w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectw

* w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliwa

* w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i  paragrafami

* w sprawie powołania komisji przetargowej

* sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok

* w sprawie powołania komisji przetargowej

 * sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i  paragrafami

* w sprawie przygotowania Urzędu gminy Bejsce w zakresie wsparcia państwa gospodarza

* w sprawie kryteriów dokonywania cząstkowej oceny pracy nauczycieli

 

Zarządzenia od Nr 25 do Nr 30

* w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w przetargu nieograniczonym nieruchomości

* w sprawie powołania komisji przetargowej

* w sprawie głównego stanowiska kierowania w stałej siedzibie urzędu i zapasowym miejscu pracy

* w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

* w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej

* w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych 

 

Zarządzenia od Nr 31 do Nr 40

* w sprawie wyznaczenia osób do sprawowania ochrony lokali

* w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży

 * w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok

 

 * w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok

 * w sprawie powołania koordynatora gminnego

 

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

* w sprawie warunków przeprowadzenia  przetargu ustnego

 

*  w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok

 * w sprawie powołania komisji przetargowej

 

* w sprawie powołania komisji do likwidacji formularzy dowodowych 

 

 Zarządzenia od Nr 42 do Nr 43

Zarządzenia od Nr 44 do Nr 50

Zarządzenia od Nr 51 do Nr 60

Zarządzenia od Nr 61 do Nr 70

Zarządzenia od Nr 71 do Nr 80

Zarządzenia od Nr 81 do Nr 90 

Zarządzenia od Nr 91 do Nr 106 

 

 


Załączone pliki
Z1 do Z8_2015.PDFZ1doZ8_2015 (Z1 do Z8_2015.PDF - 3739.559 KB)
Data publikacji: 2015-06-16 07:49:00 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Z1doZ8_2015
Z10 do Z24_2015.PDFZ10doZ24_2015 (Z10 do Z24_2015.PDF - 6799.731 KB)
Data publikacji: 2015-06-18 07:24:13 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Z10doZ24_2015
Z25 do Z30_2015.PDFZ25doZ30_2015 (Z25 do Z30_2015.PDF - 4228.539 KB)
Data publikacji: 2015-06-19 07:11:01 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Z25doZ30_2015
Z31 do Z40_2015.PDFZ31do40_2015 (Z31 do Z40_2015.PDF - 3756.521 KB)
Data publikacji: 2015-06-29 07:25:07 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Z31do40_2015
Z42 do Z43_2015.PDFZ42do43_2015 (Z42 do Z43_2015.PDF - 566.954 KB)
Data publikacji: 2016-03-09 09:43:25 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Z42do43_2015
Z44 do 50-2015.PDFZ44do50_2015 (Z44 do 50-2015.PDF - 2405.153 KB)
Data publikacji: 2016-03-09 09:44:34 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Z44do50_2015
Z51 do 60_2015.PDFZ51do60_2015 (Z51 do 60_2015.PDF - 3697.629 KB)
Data publikacji: 2016-03-09 09:46:42 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Z51do60_2015
Z61 do 70_2015.PDFZ61do70_2015 (Z61 do 70_2015.PDF - 3926.685 KB)
Data publikacji: 2016-03-09 09:49:40 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Z61do70_2015
Z71 do 80_2015.PDFZ71do80-2015 (Z71 do 80_2015.PDF - 4065.954 KB)
Data publikacji: 2016-03-09 09:51:06 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Z71do80-2015
Z81 do 90_2015.PDFZ81do90_2015 (Z81 do 90_2015.PDF - 3779.683 KB)
Data publikacji: 2016-03-09 09:52:37 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Z81do90_2015
Z91 do 106_2015.PDFZ91do106_2015 (Z91 do 106_2015.PDF - 4802.247 KB)
Data publikacji: 2016-03-09 09:54:13 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Z91do106_2015

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 10036

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2015-01-22 15:55:34
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2015-01-22 15:56:08
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2016-03-09 09:41:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony