Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2018

Wersja do druku

Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2018

Zarządzenie od 1 do 7

*w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Bejsce

*w sprawie powołania komisji dla wyboru inspektora nadzoru

*w sprawie zarządzenia zmieniającego wprowadzania regulaminu wynagradzania

*w sprawie powołania komisji przetargowej

* w sprawie powołania komisji przetargowej

*podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę

*w sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy Bejsce na 2018 rok 

Zarządzenie od 9 do 13

*w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

*w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w przetargu nieograniczonym

* w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w przetargu nieograniczonym

* w sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy Bejsce na 2018 rok

* w sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy Bejsce na 2018 rok

 Zarządzenia od 14 do 17 z 2018

* w sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy Bejsce na 2018 rok

*w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

*w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko w Urzędzie Gminy Bejsce 

*w sprawie powołania komisji konkursowej 

 Zarządzenia od 18 do 22 z 2018

* w sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy Bejsce na 2018 rok

*w sprawie powołania komisji przetargowej

*w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację-upowszechnianie kultury fizycznej

*w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w przetargu nieograniczonym nieruchomości

* w sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy Bejsce na 2018 rok

 Zarządzenie od 22 do 24

*  w sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy Bejsce na 2018 rok

* w  sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy Bejsce na 2018 rok 

 Zarządzenie od 25 do 26

* w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

* w sprawie powołania komisji przetargowej 

 Zarządzenie od 27 do 36

* wykaz nieruchomości do sprzedaży

* w  sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy Bejsce na 2018 rok 

* w  sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy Bejsce na 2018 rok 

*w sprawie powołania komisji-trasy dowozu i odwozu dzieci do szkół

* rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

* przyznanie ekwiwalentu pieniężnego

*  w  sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy Bejsce na 2018 rok

* w sprawie powołania komisji przetargowej 

* w sprawie powołania komisji przetargowej 

 Zarządzenie od 37 do 47  

* w  sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy Bejsce na 2018 rok

* w  sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy Bejsce na 2018 rok

* w sprawie upoważnienia dla Kierownika GOPS

* w sprawie komisji do sporządzania kalkulacji 

 Zarządzenie od 48 do 55

* w  sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy Bejsce na 2018 rok

* powołanie Komisji przetargowej

* powołanie Komisji Egzaminacyjnej

* w  sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy Bejsce na 2018 rok

* w  sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy Bejsce na 2018 rok

* powołanie Komisji przetargowej działka zabudowana Bejsce

* ustalenie regulaminu konkursu wieniec dożynkowy

* w  sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy Bejsce na 2018 rok

 

Zarządzenie od 56 do 59

* w sprawie wprowadzenia polityki ochrony danych osobowych

* powołanie Komisji przetargowej - Przebudowa drogi 307021T

* ogłoszenie wykazu nieruchomośći do sprzedaży

* miejsca do bezpłatnie umieszczanych obwieszczeń wyborczych i plakatów


 Zarządzenie od 60 do 70

* w  sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy Bejsce na 2018 rok

* w  sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy Bejsce na 2018 rok

* powołanie operatorów wybory Gmina Bejsce

* w  sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy Bejsce na 2018 rok

* powołanie komisji przetargowej długoterminowy kredyt

* powołanie komisji przetargowej Przebudowa Drogi 480/2

* w  sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy Bejsce na 2018 rok

* wyznaczenie przedstawicieli do ochrony lokali w Wyborach

* w  sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy Bejsce na 2018 rok

* w  sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy Bejsce na 2018 rok

* powołanie Komisji - Głęboka modernizacja budynków

 

  Zarządzenie od 71 do 74

w  sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy Bejsce na 2018 rok

* powołanie Komisji - Głęboka modernizacja

* powołanie Komisji odbioru zadań

* w sprawie ustalenia budżetu na 2019 rok dla Gminy Bejsce

Zarządzenie od 75 do 85

* w sprawie instrukcji, kontroli i archiwizowania dokumentów

* w  sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy Bejsce na 2018 rok

* w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

* powołanie komisji odbioru - Przebudowa drogi

* w  sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy Bejsce na 2018 rok

* w sprawie wprowadzenia Planu ochrony, informacja niejawna

* wykaz nieruchomości do oddania w najem

* powołanie komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

* w  sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy Bejsce na 2018 rok

* powołanie Komisji Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

* wyznaczenie Kierownika kancelarii Materiałów Niejawnych

 

 Zarządzenie od 86 do 90

* w  sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy Bejsce na 2018 rok

* ustalenie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego

* dotyczy instrukcji przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Bejsce

* wprowadzenie zmian w zasadach rachunkowości

* wprowadzenie Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy Bejsce

 

 

 
Załączone pliki
Zarz od1 do 7 z 2018.PDFZarządzenia od 1 do 7 z 2018 (Zarz od1 do 7 z 2018.PDF - 4783.094 KB)
Data publikacji: 2018-04-18 08:45:56 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenia od 1 do 7 z 2018
Zarz od 9 do 13 z 2018.PDFZarządzenia od 9 do 13 z 2018 (Zarz od 9 do 13 z 2018.PDF - 6859.591 KB)
Data publikacji: 2018-04-18 09:13:36 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenia od 9 do 13 z 2018
Zarz od 14 do 17 z 2018.PDFZarządzenia od 14 do 17 z 2018 (Zarz od 14 do 17 z 2018.PDF - 2775.641 KB)
Data publikacji: 2018-04-18 12:43:07 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenia od 14 do 17 z 2018
Zarz od 18 do 22 z 2018.PDFZarządzenia od 18 do 22 z 2018 (Zarz od 18 do 22 z 2018.PDF - 3969.339 KB)
Data publikacji: 2018-04-18 12:50:43 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenia od 18 do 22 z 2018
Zarz od 23 do 24 z 2018.pdfZarządzenie od 23 do 24 z 2018 (Zarz od 23 do 24 z 2018.pdf - 276.375 KB)
Data publikacji: 2018-09-14 09:25:20 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie od 23 do 24 z 2018
Zarz od 25 do 26 z 2018.PDFZarządzenie od 25 do 26 z 2018 (Zarz od 25 do 26 z 2018.PDF - 1126.27 KB)
Data publikacji: 2018-09-14 09:28:52 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie od 25 do 26 z 2018
Zarz od 27 do 36 z 2018.pdfZarządzenie od 27 do 36 (Zarz od 27 do 36 z 2018.pdf - 1491.921 KB)
Data publikacji: 2018-09-19 10:24:48 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie od 27 do 36
Zarz od 37 do 47 z 2018.pdfZarządzenie od 37 do 47 (Zarz od 37 do 47 z 2018.pdf - 2171.385 KB)
Data publikacji: 2018-09-19 10:25:36 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie od 37 do 47
Zarz od 48 do 55 z 2018.pdfZarządzenie od 48 do 55 (Zarz od 48 do 55 z 2018.pdf - 1158.392 KB)
Data publikacji: 2018-09-19 10:26:16 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie od 48 do 55
Zarz od 56 do 59 z 2018.pdfZarządzenie od 56 do 59 (Zarz od 56 do 59 z 2018.pdf - 592.294 KB)
Data publikacji: 2018-09-19 10:26:53 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie od 56 do 59
Zarz od 60 do 70 z 2018.pdfZarządzenie od 60 do 70 z 2018 (Zarz od 60 do 70 z 2018.pdf - 6213.499 KB)
Data publikacji: 2019-05-15 10:55:59 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie od 60 do 70 z 2018
Zarz od 71 do 74 z 2018.pdfZarządzenie od 71 do 74 z 2018 (Zarz od 71 do 74 z 2018.pdf - 13016.066 KB)
Data publikacji: 2019-05-15 11:30:35 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie od 71 do 74 z 2018
Zarz od 75 do 85 z 2018.pdfZarządzenie od 75 do 85 z 2018 (Zarz od 75 do 85 z 2018.pdf - 5487.431 KB)
Data publikacji: 2019-05-15 12:05:58 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie od 75 do 85 z 2018
Zarz od 86 do 90 z 2018.pdfZarządzenie od 86 do 90 z 2018 (Zarz od 86 do 90 z 2018.pdf - 3924.019 KB)
Data publikacji: 2019-05-15 12:18:07 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie od 86 do 90 z 2018

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 7346

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2018-01-02 08:43:35
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2018-01-02 08:44:01
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2019-05-15 12:22:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony