Obwieszczenia 2019

Wersja do druku

1.Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z 18.01.2019 w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku

2. Obwieszczenie Wojewody Swiętrokrzyskiego -dotyczy Gaz-SYSTEM SA

3. Obwieszczenie Wojewoda Świętokrzyski

4.Obwieszczenie Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych G A Z - S Y S T E M S . A .

5.Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000

6.Obwieszczenie -Przebudowa drogi Nr 768

7.Obwieszczenie Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 odcinek Jędrzejów - Kazimierza Wielka

8.ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W KIELCACH

9.Obwieszczenie R e g i o n a l n e g o D y r e k t o r a O c h r o n y Środowiska w K i e l c a c h z d n i a 2 8 k w i e t n i a 2 0 1 6 r .

10.KOMUNIKAT POWIATOWEGO I N S P E K T O R A NADZORU BUDOWLANEGO W K A Z I M I E R Z Y W I E L K I EJ dotyczący potencjalnych zagrożeń występujących w okresie zimowym

11.Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr768

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 7374

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2019-01-18 09:31:18
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2019-01-18 09:43:36
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2019-01-18 09:43:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony