Obwieszczenia 2017

Wersja do druku

Obwieszczenia 2017

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce z dnia 22 maja 2017

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Bejsce

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego IR.II.7840.1.85.2017

Obwieszczenie_Generalnego_Dyrektora_Ochrony_Srodowiska2017_RozbudowaDrogiWojewódzkiej Nr 768

Obwieszczenie_Regionalnego_Dyrektora_Ochrony_Srodowiska2017_Rozbudowa Drogi Morawianki-Gaj

Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce o wszczęciu postępowania -budowa elektroenergetycznej linii średniego napięcia

Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce o ustaleniu lokalizacji inwestycji-Sędziszowice

Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce o ustaleniu lokalizacji inwestycji -budowa linii napowietrznej średniego napięcia.

Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 768

Zawiadomienie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska-Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768

Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach dotyczące przebudowy drogi wewnętrznej Donatkowice-Plechów

Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce z dnia 17 listopad 2017 dot. OSP Morawianki

Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach dotyczy drogi Nr 768

Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach dotyczy Przebudowa drogi gminnej Morawianki - Gaj

Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach dotyczy Przebudowa drogi gminnej Morawianki - Gaj. Realizowane przez Gminę Bejsce

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego - linia średniego napięcia

Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach dotyczy Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 768

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego - budowa linii średniego napięcia

Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce -budowa linii średniego napięcia - Morawiany.

Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce -o wydaniu decyzji, linia średniego napięcia

Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach dotyczy przebudowy drogi wewnętrznej Donatkowice - Plechów

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego - ouzupełnieniu decyzji 77/2017 dla Gaz System SA

Załączone pliki:

Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce z dnia 5 lipca 2017
(Obw-WG-5.07.2017.pdf - 492.195 KB) Data publikacji: 2017-07-06 13:37:39 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia w miejscowości:Dobiesławice, Brończyce,Sędziszowice,Stojanowice,Bejsce.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
(KW_14803_RDO_S_plik2.pdf - 244.039 KB) Data publikacji: 2017-10-30 12:58:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Morawianki - Gaj”

Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce z dnia 18.12.2017r.
(Ob.WGB-18.12.2017.pdf - 422.967 KB) Data publikacji: 2017-12-18 10:10:59 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa elektroenergetycznej linii średniego napięcia wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, w ramach zadania pn. PBW na przebudowę sieci elektroenergetycznej SN15 kV Kazimierza Wielka-Koszyce, -Dolany na terenie gmin Koszyce i Bejsce (etap 2) - RE Busko".

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 8234

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2017-02-08 08:28:38
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2017-02-08 08:30:02
Ostatnia zmiana: Winicjusz Włosowicz, data: 2017-12-18 10:10:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony