Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2013

Wersja do druku

 

Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2013

 

Zarządzenie 1

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

Zarządzenie  2

* w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenia  3 do 8

* w sprawie powołania zespołu projektowego do zarządzania projektem systemowym

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

* w sprawie powołania komisji likwidacyjnej

* w sprawie powołania komisji przetargowej

* w sprawie wprowadzania do stosowania-Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła ....

* w sprawie organizacji stałego dyżuru w gminie Bejsce.

Zarządzenia  9 do 14

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

* w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w przetargu nieograniczonym nieruchomości

* w sprawie ogłoszenia nieruchomości

* zmieniające zarządzenie- Zespół Interdyscyplinarny

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

Zarządzenia  14 do 15

* w sprawie Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentó finansowo - księgowych

* w sprawie wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok

 Zarządzenie 16

* w sprawie wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok

 Zarządzenie 17

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

Zarządzenia  18 do 21

* w sprawie powołania komisji ds. brakowania

* w sprawie powołania komisji przetargowej do przetargu ustnego

* w sprawie zasad realizowania przez gminę Bejsce usługi usuwania odpadów

* w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w najem

Zarządzenia  22 do 24

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

* w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu

* w sprawie wprowadzenia norm zuzycia paliwa

Zarządzenie 26

* w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenia  27 do 33

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

* w sprawie wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok

* w sprawie powołania komisji przetargowej

* w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

* w sprawie ogłoszenia konkursu projektów rozwoju sportu

* w sprawie powołania komisji konkursowej

* w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w przetargu nieograniczonym

Zarządzenie 34

* w sprawie wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Zarządzenie 35

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

Zarządzenia  36 do 38

* Gminna komisja d/s szacowania strat w gosp rolnych

* Gminna komisja d/s szacowania skutków klęsk żywiołowych

* dotacja dla Klubu sportowego w konkursie projektów

Zarządzenie 39

* w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2013

Zarządzenie 40

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

Zarządzenie 41 do 42

* w sprawie pogotowia przeciwpowodziowego

* w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie 43 do 46

* w sprawie powołania Komisji Gminnej do szacowania skutków klęsk żywiołowych

* w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

* w sprawie powołania komisji przetargowej

* w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży

Zarządzenie 47

* w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2013

Zarządzenie 48 do 59

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

* w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży

* w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Bejsce

 * w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

* w sprawie powołania komisji przetargowej

* w sprawie powołania komisji przetargowej

* w sprawie powołania komisji d/s spisania zużytego sprzętu elektronicznego

* w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu doskonalącego obieg informacji

* w sprawie powołania komisji przetargowej

* w sprawie powołania komisji przetargowej

* w sprawie powołania komisji odbioru odbudowy dróg

* w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2013

 

Zarządzenie 60 do 75

* w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2013

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

* w sprawie powołania komisji przetargowej

* w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2013

* w sprawie zasad zagospodarowania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

* w sprawie składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

* w sprawie powołania komisji przetargowej

* regulamin sprawozdania opieki nad uczniami w czasie dowozu

* w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2013

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

* w sprawie powołania komisji przetargowej

* w sprawie powołania komisji przetargowej

* ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży

* w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2013

 

Zarządzenie 76 do 86

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

* w sprawie tworzenia na obszarze Gminy zastępczych miejsc szpitalnych

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

* w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2013

* w sprawie powołania komisji przetargowej

* w sprawie powołania komisji ds informacji niejawnych-przegląd materiałów

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

* w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2013

* w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2013

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

* w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2013

 

Zarządzenie 87 do 100

 * powołanie komisji do zadania - remont mostów i dróg

* w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2013

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

* w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2013

* w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2013

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

* w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2013

* komisja odbioru zadań - remont dróg

* w sprawie powołania komisji stypendialnej

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

* w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

* w sprawie powołania komisji przetargowej

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

* w sprawie wprowadzania regulaminu wynagrodzenia

 

 

 

 

 

 

Załączone pliki:

Za 1/2013
(1_2013.PDF - 1434.554 KB) Data publikacji: 2013-04-23 11:05:00 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Za 1/2013

Za 2/2013
(2_2013.PDF - 312.982 KB) Data publikacji: 2013-04-23 11:05:33 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Za 2/2013

Za 3 do 8/2013
(3-8_2013.PDF - 6228.534 KB) Data publikacji: 2013-04-23 11:07:20 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Za 3 do 8/2013

Za 9 - 14/2013
(9-14_2013.PDF - 2855.421 KB) Data publikacji: 2013-04-23 11:08:26 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Za 9 - 14/2013

Za 15 - 16/2013
(15-16_2013.PDF - 713.676 KB) Data publikacji: 2013-04-24 07:19:43 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Za 15 - 16/2013

Za 17/2013
(17_2013.PDF - 282.527 KB) Data publikacji: 2013-06-12 18:49:23 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Za 17/2013

Za 18- 21/2013
(18 - 21_2013.PDF - 4056.47 KB) Data publikacji: 2013-06-12 18:50:47 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Za 18- 21/2013

Za 22 - 24/2013
(22-24_2013.PDF - 979.855 KB) Data publikacji: 2013-06-12 18:51:35 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Za 22 - 24/2013

Za 26/2013
(26_2013.PDF - 367.017 KB) Data publikacji: 2013-06-12 18:52:32 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Za 26/2013

Za 27 - 33/2013
(27-33_2013.PDF - 5591.493 KB) Data publikacji: 2013-06-12 19:08:10 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Za 27 - 33/2013

Za 34/2013
(34_2013.PDF - 838.252 KB) Data publikacji: 2013-06-12 19:09:51 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Za 34/2013

Za 35/2013
(35_2013.PDF - 1426.536 KB) Data publikacji: 2013-07-01 11:36:16 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Za 35/2013

Za 36-38/2013
(36-38_2013.PDF - 1556.332 KB) Data publikacji: 2013-07-01 11:37:23 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Za 36-38/2013

Za 39/2013
(39_2013.PDF - 854.437 KB) Data publikacji: 2013-07-01 11:38:04 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Za 39/2013

Za 40/2013
(40_2013.PDF - 1634.692 KB) Data publikacji: 2013-08-27 08:00:04 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Za 40/2013

Za 41 -42/2013
(41-42_2013.PDF - 667.221 KB) Data publikacji: 2013-08-27 08:00:45 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Za 41 -42/2013

Za 43 -46/2013
(43-46_2013.PDF - 3733.908 KB) Data publikacji: 2013-08-27 08:02:09 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Za 43 -46/2013

Za 47/2013
(47_2013.PDF - 940.692 KB) Data publikacji: 2013-08-27 08:02:48 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Za 47/2013

Za 48 do 59/2013
(48-59_2013.PDF - 7106.418 KB) Data publikacji: 2013-08-27 08:20:06 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Za 48 do 59/2013

Za 60 do 75/2013
(60-75_2013.PDF - 5797.166 KB) Data publikacji: 2014-03-20 09:40:10 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Za 60 do 75/2013

Za 76 do 86/2013
(76-86_2013.PDF - 3737.941 KB) Data publikacji: 2014-03-20 10:01:38 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Za 76 do 86/2013

Za 87 do 100/2013
(87-100_2013.PDF - 5792.728 KB) Data publikacji: 2014-03-20 10:11:26 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Za 87 do 100/2013

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 9771

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2013-01-03 13:53:39
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2013-01-03 13:55:11
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2014-03-20 10:11:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony