„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bejsce”.

Wersja do druku

 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bejsce”.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) podaje się do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Uchwałą Nr XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce  z dnia 21 listopada  2013 r.,

dokumentu, którym jest zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bejsce”.

Z treścią w/w Uchwały i jej integralnymi częściami, którymi są: załącznik tekstowy Nr 1, załączniki graficzne Nr 2 i 3 oraz załącznik Nr 4 obejmujący rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wraz z dołączonym uzasadnieniem i podsumowaniem, które zostały sporządzone zgodnie z wymogami art. 42 pkt. 2 i art. 55 ust. 3 przytoczonej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r. - można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce w godzinach pracy.

Treść w/w Uchwały i jej integralne części wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, została  także zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bejsce

Wójt Gminy Bejsce

...w poniższych plikach "pdf"  i "doc" istnieje

1.Ogłoszenie

2. Podsumowanie

3.Uzasadnienie

4.Prognoza

5.Rys

6.Rys

7.Tekst prognoza

8.Tekst zmiany

9.Ekofizjologia

10.Grunty

11.Ocerna

12.Walzag

13.Woda

************************************************

Ogłoszenie oktualnej zmiany studium tj. Uwarukowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Bejsce.

... w poniższych plikach "pdf" istnieje.

1. RysunekNr1-Mapa nr1

2.Rysunek Nr2-Mapa Nr2

3. Opis- część opisowa

**********************************************

 

 

 

 

 

 

Załączone pliki:

Ogłoszenie 2014 L
(1.Ogloszenie_2014.PDF - 351.343 KB) Data publikacji: 2014-02-10 11:12:50 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Ogłoszenie 2014 L

Podsumowanie2014
(2.Podsumowanie_2014.PDF - 2427.854 KB) Data publikacji: 2014-02-10 11:13:57 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Podsumowanie2014

Uzasadnienie2014
(3.Uzasadnienie_2014.PDF - 1628.016 KB) Data publikacji: 2014-02-10 11:14:52 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Uzasadnienie2014

tekst zmiany
(8.tekst_zmiany_SUiKZP_Bejsce.pdf - 1360.148 KB) Data publikacji: 2014-02-10 11:19:58 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: tekst zmiany

Tekst prognoza
(7.tekst_prognoza_Bejsce2013.pdf - 1520.003 KB) Data publikacji: 2014-02-10 11:20:42 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Tekst prognoza

RusUw
(6.RysUw_publik.pdf - 16242.567 KB) Data publikacji: 2014-02-10 11:24:24 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: RusUw

RusKie
(5.RysKie_publkacja.pdf - 16287.288 KB) Data publikacji: 2014-02-10 11:28:17 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: RusKie

Ekofizjografia
(9.ekofizjografia.pdf - 495.35 KB) Data publikacji: 2014-02-10 11:53:15 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Ekofizjografia

prognoza
(4.prognoza2014.doc - 397.312 KB) Data publikacji: 2014-02-10 18:29:28 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: prognoza

Mapa_Nr1_2014
(RysKie_publkacja.pdf - 16287.288 KB) Data publikacji: 2014-03-03 11:44:47 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Mapa_Nr1_2014

Mapa_Nr2_2014
(RysUw_publik.pdf - 16242.567 KB) Data publikacji: 2014-03-03 11:52:08 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Mapa_Nr2_2014

Opis_mapy1_2
(tekst_zmiany_SUiKZP_Bejsce.pdf - 1360.148 KB) Data publikacji: 2014-03-03 11:54:29 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Opis_mapy1_2

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 9573

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2014-02-10 10:53:04
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2014-02-10 11:18:55
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2014-03-03 11:54:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony