Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2020

Wersja do druku

Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2020

 

Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Bejsce w 2020 roku.

 

Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Bejsce

 

Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz oddania w użyczenie

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2020 rok

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 z pomieszczeniem przynależnym (piwnica), wraz udziałem wynoszącym 8405/43339 w częściach wspólnych budynku i gruntu w działce oznaczonej nr 98/1 o pow. 0,1100 ha w miejscowości Czyżowice.

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 WÓJTA GMINY BEJSCE z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych.

 

 Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2020 WÓJTA GMINY BEJSCE z dnia 10 lutego 2020 roku. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Gminy Bejsce.

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 WÓJTA GMINY BEJSCE z dnia 11 lutego 2020 roku. w sprawie wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej w Urzędzie Gminy Bejsce.

 

Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 13 lutego 2020 r. w spraw ie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą:„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym".

 

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2020 rok

Zarządzenie Nr 12 /2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 17 luty 2020 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Bejsce stanowiącej własność Gminy Bejsce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1322 o pow. 0,37 ha, d l a której Sąd Rejonowy w B u s k u Z d r o j u V I I I Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w K a z i m i e r z y W i e l k i e j p r o w a d z i Księgę Wieczystą n r K W N r K I 1 1 / 0 0 0 2 1 8 0 2 / 9 .

ZARZĄDZENIE NR 13 /2020 WÓJTA GMINY BEJSCE z dnia 19 lutego 2020 roku.w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

 

Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Bejsce oraz na obszarze przyległym do budynku Urzędu Gminy.

 

ZARZĄDZENIE NR 15/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2020 rok

 

ZARZĄDZENIE NR 16/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bejscach oznaczonej jako działka nr 223 o powierzchni 1,57 ha.

 

ZARZĄDZENIE Nr 17/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 05 marca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

ZARZĄDZENIE Nr 18/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 05 marca 2020 rok. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Bejsce.

 

 Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym".

 

Zarządzenie nr 20/2020 WÓJTA GMINY BEJSCE z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie : czasowego zamknięcia Placu Targowego w Bejscach

 

ZARZĄDZENIE NR 21/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 13 marca 2020 rokuw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2020 rok

Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2020 WÓJTA GMINY BEJSCE Z DNIA 16 MARCA 2020 ROKU. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Bejsce.

Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

ZARZĄDZENIE NR 26/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 19 marca 2020 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości:

1. działki zabudowanej położonej w Bejscach oznaczonej nr 1322 o pow. 0,37 ha,

2. lokalu mieszkalnego nr 1 z pomieszczeniem przynależnym (piwnica), wraz

udziałem wynoszącym 8259/43339 w częściach wspólnych budynku i gruntu w

działce oznaczonej nr 98/1 o pow. 0,1100 ha w miejscowości Czyżowice.

 

Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy Bejsce

 

ZARZĄDZENIE NR 28/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2020 rok

 

ZARZĄDZENIE NR 29/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2020 rok

 

Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

ZARZĄDZENIE NR 31/2020 WÓJTA GMINY W BEJSCACH Z DNIA 15 KWIETNIA 2020 ROKU w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania  p n . : Poprawa  gospodarki ściekowej gminy Bejsce  poprzez budowę przydomowych  oczyszczalni indywidualnych .

 

ZARZĄDZENIE NR 32/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2020 rok

 

Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

ZARZĄDZENIE Nr 34/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 20 kwietnia 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta G m i n y Bejsce z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie czasowego zamknięcia Placu Targowego w Bejscach.

 

ZARZĄDZENIE NR 35/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Królewicach oznaczonej jako działka nr 113/2 o powierzchni 0,78 ha.

 

ZARZĄDZENIE Nr 36/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie : przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej i m . gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach

 

ZARZĄDZENIE Nr 37 /2020 WÓJTA GMINY BEJSCE z dnia 21 kwietnia 2020 roku. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Bejsce.

 

ZARZĄDZENIE NR 38/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2020 rok

 

Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do zaktualizowania normy zużycia paliwa dla koparkoładowarki Caterpillar CAT 432 E

 

ZARZĄDZENIE NR 40/2020 WÓJTA GMINY W BEJSCACH Z DNIA 27 KWIETNIA 2020 ROKU w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn . : Poprawa gospodarki ściekowej gminy Bejsce po przez budowę przydomowych oczyszczalni indywidualnych .

 

Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia normy zużycia oleju napędowego oraz użytkowania koparko - ładowarki Catarpillar CAT 432 E i ciągnika rolniczego Zetor PROXIMA stanowiących własność Gminy Bejsce.

ZARZĄDZENIE NR 42/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2020 rok

 

ZARZĄDZENIE Nr 43/2020 WÓJTA GMINY BEJSCE z dnia 04 MAJA 2020 r. w sprawie funkcjonowania Placu Targowego w Bejscach.

 

Zarządzenie N r 44 2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 

ZARZĄDZENIE NR 45/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2020 rok

 

ZARZĄDZENIE Nr 46 /2020 WÓJTA GMINY BEJSCE z dnia 25 maja 2020 roku. w- spranie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Bejsce.

 

ZARZĄDZENIE NR 47/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2020 rok

 

ZARZĄDZENIE NR 48/2020 WÓJTA GMINY BEJSCE z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura  Spisowego

 

ZARZĄDZENIE NR 49/2020 WÓJTA GMINY BEJSCE z dnia 09 czerwca 2020 roku. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

 

ZARZĄDZENIE N r 50/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP

 

ZARZĄDZENIE N r 51/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 12 czerwca 2020 rok .w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Bejsce.

 

ZARZĄDZENIE NR 52/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 53/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości:

1) lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w budynku mieszkalnym na działce oznaczonej w

ewidencji gruntów 98/1 o powierzchni 0,1100 ha w miejscowości Czyżowice.

2 ) lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w budynku mieszkalnym na działce oznaczonej

w ewidencji gruntów 98/1 o powierzchni 0,1100 ha w miejscowości Czyżowice.

 

ZARZĄDZENIE NR 54/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2020 rok

 

ZARZĄDZENIE NR 55/2020 WÓJTA GMINY BEJSCE z dnia 2 4 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Nagród Wójta Gminy Bejsce dla najlepszych uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Bejsce.

 

ZARZĄDZENIE NR 56/2020 WÓJTA GMINY BEJSCE z dnia 29 czerwca 2020 roku. w sprawie upoważnienia p.o Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej d o realizacji zadań określonych w przepisach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem"

 

ZARZĄDZENIE NR 57/2020 WÓJTA GMINY BEJSCE z dnia 29 czerwca 2020 roku. w sprawie upoważnienia p.o Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu „ Dobry start".


ZARZĄDZENIE NR 58/2020 WÓJTA GMINY BEJSCE z dnia 29 czerwca 2020 roku.w sprawie upoważnienia p.o Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji ustawy o wypłacie zasiłków dla opiekunów.

 

ZARZĄDZENIE NR 59/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2020 rok

 

ZARZĄDZENIE NR 60/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 08 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce n a 2020 rok

 

Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 16.07.2020 roku. w sprawie powołania komisji do sporządzenia kalkulacji.

 

Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 17 lipca 2020r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Bejsce.

 

ZARZĄDZENIE NR 63/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2020 rok

 

Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 22 lipca 2020 roku. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach

 

ZARZĄDZENIE NR 65/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2020 rok

 

ZARZĄDZENIE Nr 66 /2020 WÓJTA GMINY BEJSCE z dnia 05 sierpnia 2020 roku. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Bejsce.

 

ZARZĄDZENIE NR 67/2020 WÓJTA GMINY BEJSCE z dnia 10 sierpnia 2020 roku. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań określonych w przepisach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem"

 

ZARZĄDZENIE NR 68/2020 WÓJTA GMINY BEJSCE z dnia 10 sierpnia 2020 roku. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu „ Dobry start".

 

ZARZĄDZENIE NR 69 /2020 WÓJTA GMINY BEJSCE z dnia 10 sierpnia 2020 roku.w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji ustawy o wypłacie zasiłków dla opiekunów.

 

Zarządzenie Nr 70 /2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 

ZARZĄDZENIE NR 71/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2020 rok

 

ZARZĄDZENIE NR 72/2020 WÓJTA GMINY W BEJSCACH Z DNIA 26 SIERPNIA 2020 ROKU w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania p n . : Budowa budynku przedszkola w Bejscach.

 

ZARZĄDZENIE NR 73/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie w prowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2020 rok

 

Zarządzenie Nr 74 /2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 4 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 04 września 2020 r. W sprawie powołania składu osobowego komisji do spraw oceny formalnej i merytorycznej wniosków przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok, złożonych przez sołectwa z terenu gminy Bejsce.

 

Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6527

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2020-03-03 11:54:56
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2020-03-03 11:55:48
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2020-10-22 10:46:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony