Obwieszczenia 2018

Wersja do druku

1.Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego dla remiza OSP Morawianki

2.Obwieszczenie Rozbudowa i przebudowa obiektu remizy OSP w Morawiankach.

3. Przebudowa drogi wewnętrznej Donatkowice-Plechów 2360

4. Obwieszczenie RDOŚR w Kielcach Droga wewnętrzna Donatkowice - Plechów

5. Zawiadomienie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska z 2018

6.Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju

7. Zawiadomienie GDOŚ w Kielcach dotyczy Rozbudowy drogi Nr 768

8. ZawiadomienieGDOŚ w Kielcach rozbudowa drogi 768

9. Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce - wszczęcie postępowania w sprawie linii niskiego napięcia w m. Dobiesławice

10. Zawiadomienie - rozbudowa drogi 768

11. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

12.Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce - budowa odcinka sieci energoelektrycznej Dobieaławice

13. Zawiadomienie-Obwieszczenie o Przebudowa drogi powiatowej Nr 0548T

14.Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce o rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej w Kaczkowicach

15.Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce o rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej w Brończycach

16. Zawiadomienie GDOŚ dla Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 Jedrzejów -Kazimierza Wielka

17.Obwieszczenie Przebudowa drogi powiatowej Nr 0548T

18. Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Brończycach

19. Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Kaczkowicach

20.Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce _ Przebudowa drogi powiatowej nr 0548T Charbinowice-Czyżowice

21. Zawiadomienie GDOŚ w Kielcach - Rozbudowa drogi 768

22. Konsultacje Pismo WZT-I.8050.6.4.2018

Załączone pliki:

Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce z dn.04.04.2018
(obw.BIDR.6733.2.2018.pdf - 408.144 KB) Data publikacji: 2018-04-04 11:00:08 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Grodowice gm.Bejsce na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 500/2.

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Plan odnowy miejscowości Grodowice na lata 2018-2025"
(Obwieszczenie_28.06.2018.pdf - 568.309 KB) Data publikacji: 2018-06-28 08:51:13 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce z dn.25.07.2018
(OBW-BIDR-6733.3.7.2018.pdf - 446.848 KB) Data publikacji: 2018-07-25 09:17:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie świetlicy wiejskiej w Brończycach

Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce z dn.25.07.2018
(OBW-BIDR-6733.4.7.2018.pdf - 444.56 KB) Data publikacji: 2018-07-25 09:19:31 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie świetlicy wiejskiej w Kaczkowicach

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 8424

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2018-01-02 08:35:24
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2018-01-02 08:35:57
Ostatnia zmiana: Winicjusz Włosowicz, data: 2018-07-25 09:19:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony