4.Sesja Rady Gminy Bejsce - 18 czerwiec 2021.

Wersja do druku

Sesja Rady Gminy Bejsce - 18 czerwiec 2021.

 ...w poniższych  plikach  "pdf" istnieją zapisy uchwał z załącznikami, z sesji z dnia 18 czerwca 2021 roku o sygnaturze XXV/170/2021  do XXV/ 180/2021

 

UCHWAŁA NR XXV/170/2021 RADY GMINY B E J S CE z dnia 18 czerwca 2021 roku. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bejsce wotum zaufania

 

Uchwała Nr XXV/171/2021 Rady Gminy Bejsce z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok

 

UCHWAŁA NR XXV/172/2021 RADY GMINY B E J S CE z dnia 18 czerwca 2021 roku. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2020 rok.

 

UCHWAŁA NR XXV/174/2021 RADY GMINY BEJSCE z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

 

UCHWAŁA NR XXV/175/2021 Rady Gminy Bejsce z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kazimierskiemu na „Przebudowę pobocza drogi powiatowej Nr 0547T Bejsce - Morawiany - Kijany"

 

UCHWAŁA NR X XV / 176 / 2021 RADY GMINY BEJSCE z dnia 18 czerwca 2021 r . w sprawie przekształcenia punktu przedszkolnego w Samorządowej Szkole Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach w Samorządowe Przedszkole w Bejscach i utworzenie zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bejscach.

 

UCHWAŁA NR XXV/177/2021 RADY GMINY BEJSCE z dnia 18 czerwca 2021 r.w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bejscach oraz punktu przedszkolnego w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bejsce

 

Uchwała Nr XXV/178/2021 Rady Gminy Bejsce z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i realizacji „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec i Skalbmierz oraz Powiatu Kazimierskiego do roku 2030"

 

UCHWAŁA NR XXV/179/2021 RADY GMINY BEJSCE z dnia 18 czerwca 2021 r.w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bejsce, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.

 

Protokół z Videosesji Posiedzenia.pl

 

Protokół Nr XXIV/2020 z sesji Rady Gminy Bejsce z dnia 7 maja 2021 roku

 

Kam2018.jpg - 97.77 Kb

 

 

 ... do video-sesji link:https://portal.posiedzenia.pl/bejsce?  

 

 

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 341

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2021-06-22 09:14:41
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2021-06-29 09:26:25
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2021-07-06 10:42:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony