5.ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Modernizacja budynków UG i OSP w Bejscach, wymiana źródła ciepła wraz z siecią c.o., instalacja OZE, dostosowanie budynku UG dla osób niepełnosprawnych, wyDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-12-31 09:37:12

ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Modernizacja budynków UG i OSP w Bejscach, wymiana źródła ciepła wraz z siecią c.o., instalacja OZE, dostosowanie budynku UG dla osób niepełnosprawnych, wymiana oświetlenia wewnętrznego na LED” współfinansowanego ze środków  Rządowego Funduszu  Inwestycji Lokalnych (RFIL).

 

1. Zapytanie ofertowe

 

2. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

 

3. Załącznik Nr 2 Wykaz osób

 

4. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

 

5. Załącznik Nr 4 Projekt umowy

 Powrót