Rejestr zmian strony: 18.Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi za 2021

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Leonard Wdowik
2022-05-17 13:13:32
Leonard Wdowik
2022-05-17 13:13:32
Opublikowanie nowej strony 18.Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi za 2021
[1]

Powrót