Rejestr zmian strony: 5.ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Modernizacja budynków UG i OSP w Bejscach, wymiana źródła ciepła wraz z siecią c.o., instalacja OZE, dostosowanie budynku UG dla osób niepełnosprawnych, wy

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Leonard Wdowik
2021-12-31 09:37:12
Leonard Wdowik
2021-12-31 09:37:04
Modyfikacja treści strony 5.ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Modernizacja budynków UG i OSP w Bejscach, wymiana źródła ciepła wraz z siecią c.o., instalacja OZE
Wersja przed modyfikacją
5.ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Modernizacja budynków UG i OSP w Bejscach, wymiana źródła ciepła wraz z siecią c.o., instalacja OZE, dostosowanie budynku UG dla osób niepełnosprawnych, wy
Leonard Wdowik
2021-12-21 10:40:35
Leonard Wdowik
2021-12-21 10:40:35
Opublikowanie nowej strony 5.ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Modernizacja budynków UG i OSP w Bejscach, wymiana źródła ciepła wraz z siecią c.o., instalacja OZ
[1]

Powrót